Rüyada harp görmek

Biriyle harbetmek o kimseyle kendisi arasında meydana gelecek hile yahut şiddete, bir yerin insanlarının iki gruba ayrılarak savaştıklarını görmek orada mal ve hizmetlerin pahalılaşmasına, savaş üzüntü, salgın hastalık, anarşi ve kaosa, savaştan kaçmak bbüyük günah işlemeye, savaşta düşmana karşı yürümek nefsine muhalefet ederek hayırlı ameller işlemeye, hacca hazırlanmaya, ilim öğrenmek ve mal biriktirmek için sarfedilen gayrete ve irade gücüne delalet eder. (Ayrıca bakınız; gaza ve Cihad.)

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın