Rüyada sureleri görmek

1. Fatiha Suresi; rüyada Fatiha Suresi’ni okumak, hayırlı ıslere nail olmaya, duaların kabulüne, bazen de haccetmeye işarettir. Rüyada Fatiha’yı veya ondan bir ayet okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, o kimseye Allah-u Teala’nın şer kapılarını kapayıp, hayır kapılarını açacağına işarettir.

2. Bakara Suresi; rüyada Bakara Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; ilme, uzun ömre, dinde iyilik ve çocuğu hakkında kurtuluşa işarettir. Rüyada Ayet-el Kürsi’yi okumak; hafızaya ve keskin zekâya işarettir.

3. Al-i ımran Suresi; bu süreyi veya bu sürenin bir kısmını rüyada okuduğunu görmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasına veya çok yolculuk yapmasına işaret eder. Bazı tabirciler bu rüya seçkin, masiyetten art ve hizmet ehli bir kimseye işaret eder demişler.

4. Nisa Suresi; rüyada Nisa Suresi’ni veya ondan bir parça okumak. rüya sahibinin ömrünün sonunda geçinemeyeceği bir kadınla evlenmesine işarettir. Rüya sahibi talebe ise, ilminde mahir olmasına işarettir.

5. Maide Suresi; rüyada Maide Suresi’ni veya ondan bir parçasını okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; iyilik etmeye ve hayır yapmayı sevmeye işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; güzel itikat, ibadet ve huşu sahibi olmaya işarettir.

6. Enam Suresi; rüyada Enam Suresi’ni veya ondan bir parçayı okumak veya üzerine okunduğunu görmek, çoluk çocuğun selametine, dünya ve ahirette güzel rızıkla rızıklanmaya işarettir. Rüyada Enam Suresi’ni okuduğunu görmek; iyilik ve cömertliğe, yüce Allah’ın o kimseye merhametine, dünya ve ahiret rızkına işarettir.

7. Araf Suresi; rüyada Araf Suresi’ni okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; ilme nail olmaya, dinin sağlam olmasına işarettir. Bazen de rüyada bu süreyi okumak; şeytanin hilesinden emin olmaya, ahirette Hazret-i Âdem Aleyhisselam’ın şefaatine ermeye işarettir.

8. Enfal Suresi; rüyada Enfal Suresi’ni veya ondan bir ayet okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek zafere ermeye, izzet ve yüceliğe işarettir.

9. Tövbe Suresi; rüyada Tövbe Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu yahut üzerine okunduğunu görmek; salih kimseleri sevmeye, dinini ıslah etmeye ve fitneden uzak kalmaya işarettir.

10. Yunus Suresi; rüyada Yunus Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek; ilim ve güzel itikada, hilekârın hilesinden emin olmaya ve sihirbazın büyüsünü bozmaya işarettir.

11. Hud Suresi; rüyada Hud Suresi’ni okuduğunu görmek, güzel ve düzgün itikada, Allah’a, hüsn-ü zan sahibi olmaya, ekin ve ziraatı sebebiyle rızıklanmaya işarettir. Hazret-i Ömer (RadiyAllahü Anh) bu rüyayı görenin düşmanı çok olur, şeklinde tabirde bulunmuştur.

12. Yusuf Suresi; rüyada Yusuf Suresi’ni veya andan bir parçayı okuduğunu görmek; akrabalarından düşmanı çok olmaya işaret ettiği gibi, fakirlikten zenginliğe, zilletten izzete, sıkıntıdan feraha ermeye de işarettir.

13. Rad Suresi; rüyada Rad Suresi’ni okuduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

14. ibrahim Suresi; rüyada ıbrahim Suresi’ni okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah katında makbul olmaya işarettir.

15. Hicr Suresi; rüyada Hicr Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, Allah katında ve halk nazarında iyi bir kimse olmaya işarettir. Rüyada Hicr Suresi’ni okumak, güzel rızka, çok sevaba, günahtan kurtuluşa işarettir.

16. Nahl Suresi; rüyada Nahl Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, din âlimlerini ve salih müminleri sevmeye işarettir. Bazı tabirciler, o kimse, daimi rızka erer demişlerdir. Hasta bir adamın rüyada Nahl Suresi’ni okuması veya üzerine okunduğunu görmesi, hastalığından kurtulacağına işarettir.

17. İsra Suresi; rüyada ısra Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, Allah katında makbul olmaya, halk arasında hürmete, yüksek rütbelere, düşman üzerine galibiyete işarettir.

18. Kehf Suresi; rüyada Kehf Suresi’ni okuduğunu görmek, uzun ömre, güzel hale, bol rızka işarettir.

19. Meryem Suresi; rüyada Meryem Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya, salihleri sevmeye, kuvvete ve mala işarettir.

20. Taha Suresi; rüyada Taha Suresi’ni okuduğunu görmek, hayra işarettir. Rüyada Taha Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, çok sevaba, düşman üzerine galip gelmeye, hesabın kolaylaşacağına işarettir.

21. Enbiya Suresi; rüyada Enbiya Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, büyük nasip ve kıymetli rızka işaret ettiği gibi, rüya sahibinin peygamberlerin ilim ve niyazları ile rızıklanmasına da işarettir.

22. Hacc Suresi; rüyada Sure-i Hacc’ı veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, defalarca hacca gitmeye işarettir.

23. Mümin Suresi; rüyada Mümin Suresi’ni okuduğunu görmek, kurtuluşa ve sağlam imana ve son nefeste iman ile gitmeye işarettir. Bazen rüyada bu sureyi okuyan kimse, iffet sahibi olur ve belalardan kurtulur, yüce Allah dünyada onu müminlerle beraber hasreder ve ölümü esnasında melekler ruhuna müjdeleyici şeyler gösterirler.

24. Nur Suresi; rüyada Nur Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, iyilikle emretmeye, kötülükten nehyetmeye Allah için sevmeye ve Allah için düşmanlığa işarettir.

25. Furkan Suresi; rüyada Furkan Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, hakkı sevmeye, batıldan nefret etmeye işarettir. Bazen de rüyada o sureyi okuduğunu görmek, hak ile batilin arasına ayırt etmeye ve Allah’ın izniyle hesapsiz olarak Cennete girmeye işarettir.

26. şuara Suresi: şuara Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisini muhafaza etmeye işarettir.

27. Nemi Suresi; rüyada Sure-i Nemli veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin kendisini meşhur edecek bir ilme işarettir. O kimse, mülk, anlayış ve rütbe ıle de rızıklanır.

28. Kasas Suresi; rüyada Kasas Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin Allah tarafından bir yerde imtihan edilmesine, helal mal, ilim ve idrakle rızıklanmaya işarettir.

29. Ankebut Suresi; rüyada Sure-i Ankebut veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ölünceye dek Allah’ın muhafazası altında bulunmaya işarettir. Bazı kere de bu rüya, yalnızlıkla imtihan edilmeye ve sabrından dolayı müjdelenmeye işarettir.

30. Rum Suresi; rüyada Rum Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, mal ve ilme, kazanca, düşman üzerine galibiyete işarettir.

31. Lokman Suresi; rüyada Lokman Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, yüce Allah’ın o kimseye kitabi ve hikmeti öğretmesine ve onu halis itikatla rızıklandırmasına işarettir.

32. Secde Suresi; rüyada Secde Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, dünyada zühd ve takva ile rızıklanmaya, Allah indinde kurtuluşa erenlerden olmaya, kalbin nifaktan selametine ve tevhide işarettir.

33. Ahzab Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, takva sahibi olmaya, kabir azabından kurtulmaya, batildan uzak durmaya ve salihleri sevmeye işarettir.

34. Sebe Suresi; rüyada Sebe Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, dünyada zühd üzere yaşamaya, silah taşımayı sevmeye, şecaatli ve atılgan olmaya işarettir.

35. Fatir Suresi; rüyada bu sureyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, o kimse için mukarrebin meleklerinin istiğfarda bulunmasına kıyamet günü Cennet kapılarının açılacağına ve onun düşmanına galip gelmesine işarettir.

36. Yasin Suresi; rüyada Yasin Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, temiz kalbe, sağlam imana, şüphe ve tehlikelerden uzak durmaya, çok sevap işlemeye ve kıyamet günü Allah’ın resulü ve onun ehl-i beyti ile beraber bulunmaya işarettir.

37. Saffat Suresi; rüyada Saffat Suresi’ni okuduğunu görmek, düzgün itikada ve itaatkâr evlada işarettir.

38. Sad Suresi; rüyada Sad Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rüya sahibinin çok mala sahip olmasına ve mesleğinde mahir olmaya işarettir.

39. Zümer Suresi; rüyada Zümer Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kıyamet günü müminlerle ön safta bulunmaya, güzel akıbete ve kitaplara işarettir.

40. Gafir Suresi; rüyada Gafir Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; gerçek mümin ve hayır sahibi olmaya, dünya ve ahirette yücelikle rızıklanmaya işarettir.

41. Fussilet Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; insanları hidayet ve doğru yola çağırmaya çok sevaba ve Hak rızasını gözetmeye işarettir.

42. Sura Suresi; rüyada Sura Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; uzun ömre, çok istiğfarda bulunmaya, ilim ve amelde ziyadeliğe, hastalıktan kurtulmaya işarettir.

43. Zuhruf Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kıyamet günü korkudan emin olmaya, ahiret hayatınin selamette olmasına işarettir.

44. Duhan Sürest; rüyada Duhan Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; izzet ve yüceliğe, kabir azabından ve cehennem ateşinden emin olmaya, kuvvetli itikada ve düşman üzerine zafere işarettir.

45. Casiye Suresi; rüyada Casiye Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; zühd ve takva sahibi olmaya, Allahtan korkmaya, kötülüklerden uzak durmaya ve kıyamette emin olarak hasredilmeye işarettir.

46. Ahkaf Suresi; rüyasında bu süreyi okuyan kimseye ölüm meleği güzel surette gelir ve ona merhametli davranır.

47. Muhammedi Suresi; rüyada Muhammed (S. A. V.) Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kıyamette peygamberimiz Hz. Muhammed (S. A. V.) in sancağı altında olmaya, dünyada sünnet üzere yaşamaya ve düşmana galip gelmeye işarettir.

48. Fetih Suresi; rüyada Fetih Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allah yolunda cihat etmeye, darlıktan genişliğe ve maksadına kavuşmaya işarettir.

49. Hucurat Suresi; rüyada Hucurat Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, Allah’ın hükmüne tabi olmaya, kardeşlerini ziyarete, insanların arasını iyilikle bulmaya ve çok sevap işlemeye işarettir.

50. Kaf Suresi; rüyada Kaf Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek; peygamberlerin amelleri gibi amel yapmaya, ilme, hayır kapılarının açılmasına ve rızkın genişliğine işarettir.

51. Zariyat Suresi; rüyada Zariyat Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, yeryüzündeki bitkilerden rızıklanmaya, yakınları ve komşularıyla iyi geçinmeye işarettir.

52. Tor Suresi; rüyada Tür Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; salih amellere ve mübarek bir evlilik yapmaya işarettir.

53. Necm Suresi; rüyada bu Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; Allah yolunda cenk edecek ve mübarek yolda ölecek bir evlada sahip olmaya işarettir.

54. Kamer Suresi; rüyada Kamer Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kıyamet günü yüzünün ayin on dördü gibi parlayacağına işarettir.

55. Rahman Suresi; rüyada Rahman Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Allah’ın affina ve rahmetine ermeye, ilme, ser ve kötülükten uzak durmaya işarettir.

56. Vakia Suresi; rüyada Vakia Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, dünyada fakirlikten emin olmaya, ahirette iyi amelle rızıklanmaya ve Cennete ilk girenler grubuna dâhil bulunmaya işarettir.

57. Hadid Suresi; rüyada Hadid Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek; güzel ahlaka ve dince kuvvete işarettir.

58. Mücadele Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; küfür ve batilla mücadele etmeye işarettir.

59. Hasr Suresi; rüyada Hasr Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek; rüya sahibinin kıyamet gününde takva sahibi kimselerle haşrolmasına işarettir.

60. Mümtehine Suresi; rüyada Mümtehine Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, yüce Allah’a halisane ibadet ve taatte bulunmaya işarettir.

61. Saf Suresi; rüyada Saf Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sebat ve murakabeye, Allah yolunda şehit olarak vefat etmeye işarettir.

62. Cuma Suresi; rüyada Cuma Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, cuma namazına gelenlerin sevabı gibi sevap almaya işarettir.

63. Münafikun Suresi; rüyada Münafikün Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kendi itikadından olmayan kimselerle düsüp kalkmaya işarettir.

64. Tegabün Suresi; rüyada Tegabün Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ölümün ve kıyametin şiddetinden emin olmaya işarettir.

65. Talak Suresi; rüyada bu Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; dost ve yaranı için üzüntüye düşmeye işarettir.

66. Tahıım Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Allah’ın rüya sahibinin tövbesini kabul buyuracağına işarettir. Bazı tabirciler; bu rüyayı gören, eziyet verecek bir zevce ıle evlenir, diye yorumda bulunmuşlardır.

67. Mülk Suresi; rüyada Mülk Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmesi, çok mala ve rızka sahip olmaya, yüce Allah’ın kudret ve azametini tefekküre işarettir.

68. Nün Suresi; rüyada Nün Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kitabet ve belagatle rızıklanmaya, akla, ilme ve güzel ahlaka işarettir.

69. Hakka Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yüce Allah’a yakınlığa, günahlardan tövbeye, hak üzere olmaya işarettir.

70. Mearic Suresi; rüyada Mearic Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, ömrünün sonunda takva sahibi olmaya, çok oruca, her isinde galibiyete işarettir.

71. Nur Suresi; rüyada Nûr Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşman üzerine galibiyete, ahlaksızlık ve kötülüğü iptal etmeye ve insafı meydana çıkarmaya işarettir.

72. Cin Suresi; cin Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rızkın genişliğine, cin taif esinin o kimseye ita. atıne ve cinlerin şerrinden emin olmaya işarettir.

73. Müzemmil Suresi; rüyada Müzemmil Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, iyilik ve hayır sahibi olmaya, geceleri namaz kılmaya, kuran-i Kerim tilavetine, dünya ve ahiret müşküllerinden kurtulmaya işarettir.

74. Müddessir Suresi; rüyada Müddessir Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görmek, çok oruç tutmaya, sırra, sabır ehli olmaya, iyilikle emretmeye ve kötülükten nehyetmeye işarettir.

75. Kıyame Suresi; rüyada Kıyame Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; iyilik ve hayır sahibi olmaya, fakir ve fukaraya bol yemek yedirmeye, yemin etmekten kaçınmaya işarettir.

76. İnsan; kişinin rüyada ınsan Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, şükür ve ibadetle rızıklanmaya, zühd ve takvayı nefsine tercih etmeye, nebiler Nebisinin ehl-i beytine karsı sevgi ve muhabbete ve güzel ahlaka işarettir.

77. Mürselat Suresi; rüyada Mürselat Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, korkudan emin olmaya, genişlik ve rahmetle rızıklanmaya, aile efradı hakkında cömert davranmaya işarettir.

78. Nebe Suresi; rüyada Nebe Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, rüya sahibinin iyilikle metholunmasına, övülmeye ve Allah’ın o kimseyi halka sevdirmesine işarettir. Rüyada bu süreyi okumak, şan ve şöhrete, güzel isimle anılmaya, dinde hidayet üzere bulunmaya ve uzun ömürlü olmaya işarettir.

79. Naziat Suresi; rüyada Naziat Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, ticarette nasibe, sanatta faydaya, kalbindeki şüphe ve hıyanetten kurtulmaya işarettir.

80. Abese Suresi; rüyada Abese Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok sadaka ve zekat vermeye ve doğu taratma yolculuğa işarettir.

81. Tekvir Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sefere ve ele geçecek rızka, huşu ve tövbeye işarettir.

82. Inferár Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; namaz hususunda tembellik göstermeye işarettir.

83. Mutaffifin Suresi; rüyada Mutaffifin Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; adalet ve insafla ölçü ve tartisini yapmaya işarettir.

84. İnşikak Suresi; rüyada ınşikak Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; nefsi muhasebe etmeye, kıyamet günü amel defterini sağ tarafından almaya işarettir.

85. Bürüc Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; ilim ve güzel amele, Allah’ın rızasını kazanmaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.

86. Tank Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, kız ve erkek evlada, yüce Allah’ı zikretmeye işarettir.

87. Ala Suresi; rüyada Ala Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; çok tesbih etmeye, işlerin yolunda ve kolay olmasına, ahireti dünyaya tercih etmeye işarettir.

88. Gasiye Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hakkın lütfüyle geçimin kolaylaşmasına, ilim ve takvaya, iyilik ve hayra, rütbe ve sana işarettir.

89. Fecr Suresi; rüyada Fecr Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, ölüm anma kadar sünnet üzere yaşamaya, yetim ve fakirleri sevmeye, hem kendi hem de müminler için dua etmeye ve bu dua sebebiyle menfaatlenmeye işarettir.

90. Beled Suresi; rüyada Beled Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yetimleri terbiye etmeye, yoksulları doyurmaya, merhametli ve şefkatli olmaya işarettir.

91. Sems Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, zafer ve galibiyet elde etmeye, salih bir evlada, ahiret ve dünyada emin olmaya işarettir.

92. Leyi Suresi; kişinin rüyada Leyi Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmesi, geceleri ibadetle geçirmeye ve yüce Allah’a çok ibadette bulunmakla şereflenmeye işarettir.

93. Duha Suresi; rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; hayra ermeye, zayıf ve yoksullara iyilik etmeye, merhamet sahibi bulunmaya, korkudan emin olmaya işarettir.

94. İnşirah Suresi; rüyada ınşirah Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu yahut kendi üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin hastalıklardan emin olmasına, kalbinin ıslam nuru ile pırıldamasına, işlerinin kolaylaşmasına, üzüntü ve kederden kurtulmasına işarettir.

95. Tin Suresi; rüyada Tin Suresi’ni veya ondan bir ayeti okuduğunu görmek, resulullah Efendimiz’in ve salihlerin yolunda gitmeye, güzel ameller işlemeye işarettir.

96. Alak Suresi; rüyada Alak Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kuran-i Kerim öğrenmeye ve tefsir ilmine, yazı yazmaya ve mütevazı olmaya işarettir.

97. Kadr Suresi; bir kimsenin rüyada Kadr Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmesi, hayırlı işe, halin güzelliğine, çok sevaba, uzun ömre, sadik söze ve şanın yüceliğine işarettir.

98. Beriyye Suresi; rüyada Beriyye Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; o kimsenin eliyle birçoklarının hidayete ermesine, kalbinde tam itikadın meydana gelmesine, korku ve müjdeye işarettir.

99. Zilzal Suresi; rüyada Zilzal Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; rızka ve mala sahip olmaya işarettir.

100. Adiyat Suresi; rüyada Adiyat Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; Allah’ı çok zikretmeye, uzun ömre, hayır ve iyilik yapmaya işarettir.

101. Karla Suresi; rüyada Karla Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; sevinç ve müjdeye, takva ve ibadet sahibi olmaya işarettir.

102. Tekasür Suresi; rüyada Tekasür Suresi’ni veya ondan bir parçayı okudu-günü görmek; çok mal ile rızıklanmaya ve dünya için mal biriktirmeye işarettir.

103. Asr Suresi; rüyada Asr Suresi’ni okuduğunu görmek, müjdeye, kazanç ve menfaate, düşman üzerine galibiyete, sabırlı olmaya ve hak olanı tavsiyeye işarettir.

104. Hümeze Suresi; rüyada Hümeze Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; selim kalbe, mal biriktirip hayır yolunda harcamaya işarettir.

105. Fil Suresi; rüyada Fil Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, düşmana galip gelmeye, zafere ve hacca gitmeye işarettir.

106. Kureyş Suresi; rüyada Kureyş Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; halkın arasını ıslah etmeye, kolay rızka, muhtaçları gözetip yedirmeye ve sefer ettiğinde çok menfaatli şeylere sahip olmaya işarettir.

107. Maun Suresi; rüyada Maun Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; komsusu, arkadaşı ve herkesi faydalı ve razı kılmaya işarettir.

108. Kevser Suresi; rüyada Kevser Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, çok kurban kesmeye, zenginliğe ve her iki dünyada da çok hayra nail olmaya işarettir.

109. Kafirün Suresi; kafirün Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; kâfir ve münafıklara karsı cihad etmeye, dinin sağlam olmasına ve halis imana işarettir.

110. Nasr Suresi; rüyada Nasr Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; düşmanlar üzerine galip gelmeye, kıyamet gününde Allah’ın Resulü ve şehitlerle beraber olmaya işarettir.

111. Tebbet Suresi; rüyada Tebbet Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; az çocukla rızıklanmaya ve uzun ömre işarettir.

112. İhlas Suresi; rüyada ıhlas Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; yüce Allah’ı zikretmeye, duanın kabul olmasına, hakkın yardımına ve ısm-i Azama nail olmaya işarettir.

113. Felak Suresi; rüyada Felak Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okuduğunu görmek, halinin güzelliğine, düşmana galip gelmeye, Allah tarafından namının yüceltilmesine, bütün kötülüklerden muhafazaya ve ısm-i Azam ile rızıklanmaya işarettir.

114. Nas Suresi; rüyada Nas Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, rüya sahibinin arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine, düşmana galibiyete, şeytanın kötülüklerinden emin olmaya işarettir.

1 yorum Aşağıdaki formu kullanarak siz de yorum, görüş ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

  1. rüyamda bir bayanın emre ettehiyyatu yu oku dedi bunun anlamı nedir çk tşk ederim

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın