Rüyada gümüş para görmek

Rüyasında gümüş paralar gören, etrafında çok sevilir.

Eğer paralar kararmış ve üzerlerinde resim varsa, bu savaş ve düşmanlığa yorumlanır.

Sağlam gümüş paralar acele haber alacağına, kirik ve noksan paralar yalan habere işarettir.

Bir kese veya bir çıkın içinde kendisine gümüş paralar verildiğini gören, ona anlatılan bir sırrı saklar.

Küçük gümüş paralar küçük çocuklara işarettir.

Bir küçük gümüş parayı kaybettiğini gören, küçük çocuğu yüzünden kedere uğrar.

Eğer o parayı tekrar bulursa o kederi geçicidir.

Eğer bulamazsa o çocuk ölür.

Sahte paralar dedikoduya işarettir.

Bir terazinin gözünde gümüş paralar görmek, düşmanla yorumlanır.

Gümüş paraları elle tutuyorsa, bu güzel söze, kirik paralar dedikodulara, iri gümüş paralar ise çok mala işarettir.

Evde karısına ve çocuklarına gümüş para dağıttığını gören onlar arasında sözü geçiyor demektir.

Eğer dağıttığı para kirik veya silik ise onlara sözünün geçmediği manasına gelir.

Evinde bir miktar gümüş para görenin eline para geçer.

Birçok gümüş para biriktirdiğini gören adamın mahkemelerde işi varsa, bu davayı kaybedeceğine işarettir.

Elinde parlak ve beyaz para olduğunu görenin bir çocuğu olur.

Bir kese gümüş para bulduğunu gören mal ve helal bir nimete sahip olur.

Cabir-ül Mağribî’ye göre; güzel ve parlak gümüş para, sefaya; düşmana üstünlüğe, doğruluğa, sahte ve bozuk gümüş para ise fesada ve yanlış muameleye delalet eder.

Kirik paralar düşmanlık, dava, kötü huylu evlada yorumlanır.

Gümüş maldır.

Rüyada gümüş görmek altın görmekten daha hayırlıdır.

Bir mağaraya girip orda gümüş para bulduğunu gören, karısı veya başka bir kadın yüzünden iftiraya uğrar.

Bir kap içinde biraz gümüş parası olduğunu gören adama bir mal veya bir sır söylenir; bir başkasına gümüş paralar verdiğini gören o kimseye bir mal verir veya bir sır söyler.
Kendi malı olan gümüş bir paranın elinden zorla alındığını gören adamın evladı ölür veya ağır bir hastalığa yakalanır.

Kendi malı olan gümüş paralan başkalarına dağıttığını gören, evladını veya akrabasından birini evlendirerek evinden dışarıya gönderir.

Kesesinin delinip içinden paralarının döküldüğünü gören fenalığa uğrar.

Kesesinin içinde gümüş para görmek kendisinin ölümüne işarettir.

Rüyasında zengin biri olup birçok gümüş parası olduğunu ve bunları kaybettiğini görenin işi bozulur.

Serveti azalır.

Gümüş paralarla bir şey almak isterken, paralarını yerinde bulamadığını görmek, durumunu düzeltmesi gerektiğine ve hayırlı işler yapmaya çalışması gerektiğine işarettir.

Rüyasında gümüş para bastığını gören kimse, eğer karısı hamile ise, erkek bir çocuk doğuracağına, eğer biriyle kavgalı ise, barışacaklarına işarettir.

Cafer Sadık’a göre; tam ayar gümüş paralar görmek su şekil-de yorumlanır; doğru söz, istek, memuriyet, toplu mal, sadik dost, evlat, hizmetçi, geniş rızk, emniyet.

Rüyada para kazanmak eğer rüyayı gören fena bir kişi ise, dayak, hapis ve kederle yorumlanır.

Kirik ve silik gümüş paralar üç şekilde tabir olunur; düşmanlık, gam ve keder, ilgisizlik.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen gümüş para, yanında gebe kadın olan kimse için çocuğa işaret eder.

Bazen gümüş para, zikir ve teşbihe, bazen de ıstırap veren dövmeye işaret eder.

Gümüş para söze işaret eder.

Eğer gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel sözdür yahut ihtiyacı gidermek yahut namazdır.

Gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısıdır.

Gümüş paraların genişliği, dünyanın genişliğidir.

Bir kimse gümüş paraların bazısına bağlı olduğunu görse, o paralar o kimsenin kazanacağı mesleğidir.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir insandan su kadar gümüş para alacağı olduğunu görmesi, onun için o insan üzerinde hak ve sevaba ve yapması lazım olan şahitliğe işaret eder.

Gümüş ve altın paraların sesleri güzel söze işaret eder.

Üzerinde nakıs olmayan sade gümüş paralar kendisine takva olan söze tabir edilir.
Kesilmiş gümüş paralar devamlı bir düşmanlıktır.

Rüyada gümüş paraları aldığını görmek, vermeyi görmekten hayırlıdır.

Halis ve temiz gümüş, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine işaret eder.

Rüyada gümüş paralardan saçılan ses, güzel ve hoş sözdür.

Gümüş parayı altın parçası olarak görmek, malın gitmesine işaret eder.

Gümüş paraların bulunması kazanç, fayda ve sevinçtir.

Ayan düşük gümüş, hıyanet, yalan ve haram mal ile geçim ve büyük günah işlemektir.

Bir kimse bir gümüş parasının zayi olduğunu yahut çalındığını görse, o kimse çocuğu hakkında şikâyet eder.

Yahut çocuğu tarafından, kötü gördüğü ve hoşlanmadığı bir şey kendisine erişir.

Bir daha gelmemek üzere gümüş paraların kendisinden çıktığını gören kimsenin çocuğu yahut çocuğundan başka bir yakını ölür.

Bir kimse rüyada gümüş parayı calip onu sadaka verdiğini görse, duymadığı bir sözü nakleder.

Görülen gümüş paralar kötülüğe delildir, üzerinde damga vurulan her şey ve düşük ayarlı gümüş para kötü sözdür.

Eğer gümüş paralar sahte olursa, söz ve fiilde kin, hile, ayrılık ve amelde yaya işaret eder.

Gümüş paralar hapse, dövmeye ve alış verişe de işaret eder.

Gümüş paralar, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine işaret eder.

Gümüş paralar altın ile karışık olduğu halde, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalığın şifa bulmasına işaret eder.

Gümüş paraların, alçak ve çirkin bir söz yahut hayırsız bir hizmetkârdır.

Bazen de gümüş para, zorla ihtiyacı gidermeye tabir edilir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın