Rüyada cennet görmek

Rüyada cennet görmek, sizi seven ve ihtiyacınızın olduğu durumlarda yardımınıza koşan iyi dostlara sahip olacağınız şeklinde tabir edilir.

Cennet görmek camiye, zikir meclisine, hacca, cihada, salih amellere, gerçek ilme ve çarşı-pazara; Cennete girdiğini görmek sevincç ve sürura ermeye, hayır ve berekete, nimet ve güzel rızka nail olmaya işarettir.

Rüyada Cennet’te olduğunu ve oranın meyvelerinden yediğini,, ırmaklarında yüzdüğünü ve gölgesinde oturduğunu görmek salih amellerin güzel sonuçlarını almaya, mutlu evliliğe ve hayırlı evladlara nail olmaya dalalet eder.

Rüyada Cennet’te gezindiğini görmek hayırlı ve sürekli rızka, şeref ve itbar kazanmaya ve korkudan emin bulunmaya yorumlanır.

Rüyada Cennete girdiği halde oranın nimetlerinden yiyip, sularından içemediığini görmek, alim olduğu, imkanı bulunduğu halde bu ilim ve olanaktan hayırlı yönde istifade etmemeye işaret eder.

Rüyada Cennet’ten kovulduğunu görmek fakirlik ve zillete düşmeye, imtihanlara tabi tutulmaya yorumlanır.

Rüyada Cennet’in haznedarını görmek sürekli sevince; onun iltifat ve ihsanına nail olmak Allah Tealanın rızasını kazanmaya, bu meleğin kendile iltifat etmediğini görmek, Cennet’i hak ettirecek hal ve davranışları henüz göstermediğine delalet eder.

Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir.

Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, Cennet’ten kovulmaksa rahatsızlık demektir.

Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.

Sizi seven yardımınıza koşan iyi dostlara sahipsiniz demektir.

Eğer sağlığınız bozuksa ya da sıkıntı çekiyorsanız, yakında durumunuz düzelecek anlamına gelir.

Cennete girmek mutlu ve rahat bir hayat, Cennet’ten kovulmaksa rahatsızlık demektir.

Cennet melekleriyle konuşmak işinizde iyi bir yere sahip olarak iyi bir evlilik anlamına da gelir.

Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var.

Rüyasında Cennet gören kişi, umduğuna kavuşur, düşlediğinden, umduğundan kat kat üstün duruma gelir.

Rüyada Cennete girdiğini görmek, ferah ve sevince ve Allah (C.C.) tarafından hayra ve selamete ulaştırilacağına delalet eder.

Cennet meyvelerinden yedığını veya kendisine biri tarafından verilip, onlari yedığını görmek, hayra, menfaate ve bol-luga işarettir.

Eliyle Cennet meyvesini toplayip yedığını gören ilim ögrenir, ama ondan kimse faydalanamaz.

Cennet hurileri ile bir-likte olduğunu görmek, son nefesine kadar nimet içinde bulunmaya delalet eder.

Cennete girmek istediğini, fakat girmekten yasaklandığını görmek, dünyada fesat ve isyana meyil etmege delalet eder.

Yüzüne Cennet kapısının kapandığını gören, anne ve babasına isyan eder.

Cennete yaklaştigini ve sonra yoldan geri döndügünü gören hasta olur ve bu hastalıktan ölür.

Bir melegin kendisini elinden tutarak Cennete götürdügünü gören, Allah-u Teala (C.C.) huzurunda tövbe eder ve yakında vefat eder.

“Cennete gir”denildigi halde girmekten çekindığını gören, din yolunda yürümekten kaçinir.

“Cennete girer misin’” diye kendisinden soruldugunu gören miras yer.

Kilicini çekerek Cennete girdiğini gören tövbekar olup, yeni-den ibadete başlar.

Tuba ağacının altında oturdugunu gören kimsenin, dünya ve ahirete ait muradı hasil olur.

Cennet’te serbet veya süt içtiğini gö-ren alim ve zengin olur.

Cennet nimetlerini görüp de yemek iste-medığını gören, dine karşı ilgisiz olur.

Cennet’te olduğu halde ateş-te yakildığını gören, bir başkasının haram malından yer.

Cennet’te kendisine büyük bir kösk verildığını gören, büyük bir ise girer ve-ya çok iyi bir evlilik yapar.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyasında Cennet’i gören, son de-rece feraha ve bolluğa kavuşur.

Yüksek bir yerde bulunduğunu ve orasinin Cennet olduğunu sanan kişi, bir bilgine veya zengin birine arkadaşlik eder.

Elinde Cennet kapısının anahtarlari bulunduğu-nu görmek, iman ile vefat edecegine işarettir.

Cennet’te olup, kendisinin oraya layik olmayan bir iş işlediğini gören, günah isle-mis olur.

Bir hastanin Cennete girdiğini görmesi, onun ölecegine delalet eder.

Abdulgani Nablusi’ye göre rüyada Cennet’i görmek, daima hayırla yorumlanır.

Cennete girdiğini, fakat içeriye giremedığını görmek, bu rüyayı gören için bir müjdedir.

Cennet’i rüyasında açikça gören, dünyada her seye, her muradına erişir, bükün sıkıntısı geçer.

ibni Kesire göre rüyasında kendisine “Cennete gireceksin” denildığını gören kimse, dünyada bilgi ve ilim sahibi olur.

Cennete gülerek girdiğini görmek, Allahi (C.C.) çok, çok anmaya delalet der.

Kendisini Cennet bahçelerinde dolasiyor görmek, ferahlik ve sevince; Cennet meyvelerini ağaçlarından kopararak yedığını görmek, halk içinde sevilen bir kişi olduğuna; Cennet’in suyundan, serbetlerinden avuçlan ile alip içtiğini görmek, dünyanin her türlü nimetinden faydalanacağına işarettir.

Cennet’te meleklerin yanina gelip, onu selamladiklarini görmek, dünyada iken Cennete girecek kadar iyi bir sevap işlediğine;Cennet hurmasini yedığını görmek, dünyada rahat bir ömür sürecegine delalet eder.

Bütün dünya insanlarınin Cennete girdiklerini görmek, ucuzluga, hükümetin adaletine, ekin ve yiyeceklerinin bolluğuna, bereketine işarettir.

Cennet’ten kovuldugunu görmek fakirlige düşmeye delildir.

Bir başka rivayete göre de Cennet’i görüp fakat oraya girmedığını gören kimsenin rüyası, onun için hayır ameliyle müjdedir.

Bazıları, Cennet’i açikça gören kimse, arzu ve istediği şeye işarettir ve ondan üzüntü ve keder gider demişlerdir.

Cennete girmek isteyip fakat bundan menedildiğini gören kimse niyet ve kasd ettiği hacc ve cihaddan yahut üzerinde israr ettiği günah ve kusurdan tevbeyi murat ettiği halde, bunlardan menedilir.

Cennet kapilarindan birisinin, üzerine kapandığını gören kimsenin anne ve babasından birisi vefat eder.

Cennet’in bütün kapilarinin üzerine kapanip açilmadığını gören kimse, anne ve babasına asi olduğuna ve ondan razi olmadiklarina işarettir.

istediği kapidan Cennete girdiğini gören kimsenin anne ve babasının kendi sinden razi ve hosnut olduklarına işarettir.

Cennete girdiğini gören kimse her iki dünyada emniyet ve sevince erişir.

Cennete girdiğini gören kimsenin eceli ve ölümü yakin olur.

Cennet meyvelerinden yedığını gören kimse, yediği meyve kadar ilimle n ziklanir.

Cennet’in su, sarap ve sülünden içtiğini gören, ilim ve zenginliğe işarettir.

Cennet’in sergilerine yaslandığını görenin rüyası, hanımının iffetli, namuslu ve halinin hos olduğuna delildir.

Cennete ne zaman girdiğim bilmeyen dünyada bulunduğu müddetçe izzet ve nimete işarettir.

Cennet’in meyvelerinden birini yerden alip başkasına verdiğini gören kimse, amel etmedigi ilmini amel edecek birisine ögretmeye işarettir.

Kevser suyundan içtiğini gören kimse bir makarna nail olup, düşmanlanni yener.

Kendisini Cennet kösklerinden birinde görse, güzel bir kadınla evlenir.

Cennet’in kapıcısını görmek sevinç ve nimete, yaşadığı müddetçe temiz yasayisa ve belalardan emin olmaya işarettir.

Meleklerin onun yanina girip kendisine Cennete selam verdiğini gören kimse, onu Cennete götürecek bir amel islemis olmasına ve iyi bir sonla ölecegine işarettir.

Cennete girmeyi görmek, Cennete girmeye vesile olacak amel işlemeye delildir.

Cennete girmek bazan güçlüklerden, üzüntü ve kederden kurtulusa işarettir.

Hasta bir kimse Cennete girdiğim görse hastalığından iyislesir.

Bazı kere de Cennete girmek, helal mala, ailesi için iyilik etmeye ve Allahtan korkmaya işarettir.

Cennete girmek, bag ve bahçeye sahip olmaya faideli ve menfaatli şeylerin eline geçmesine ve rızka işarettir.

Rüyada insanların hepsinin Cennete girdiklerim görmek, senenin bolluk ve ucuzluguna, meyve hububat ve ziraata gelecek berekete delildir.

Cennete girmek, şehitlik mertebesine ermekle de tabir edilir.

Savas aletleri ile Cennete giren şehit olarak ölür.

Kitapla beraber Cennete girdiğini görmek ilim ve güzel amele işarettir.

Cennete mal ve yürüyen hayvanlarla girdiğini gören kimse, malının zekatim vermek sayesinde Cennete girer.

Hanimiyla beraber Cennete girdiğini görmek, dünyada hanımıyla iyi geçinmeye işarettir.

Rüyada Cennet’i görmek, camiiye, zikir medisine, sokak ve pazarda kazanç yapmaya, hacca, cihada, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye, ilme ve güzel amele işarettir.

Rüyada Cennet nehirlerinden içtiğini, meyvelerinden yedığını veya ağaçlann gölgesinde gölgelendığını yahut Cennet’in hurilerinden bir şey gördügünü görse, ilim, hidayet, rızık, mülk, nesil ve uzun ömre nail olmaya, yahut şehit olarak ölmesine işarettir.

Cennet nehirlerinden içilen şey tabirce muteber tutulur.

Söyle ki, su nehri rızka süt nehri fitrata sarap nehri, Allah sevgisinden meydana gelen sarhosluga ve Allah’ın haram kildigi şeylere bugzetmeye, bal nehri ise ilim ve Kurana işarettir.

Cennet meyvelerinden yemek, güzel amellerin neticesine, ese ve hayırlı evlada işarettir.

Tuba ağacının gölgesinde oturup gölgelenen ve ona dayanarak durdugunu gören kimsenin gideceği yerin hos ve güzel olmasına işarettir.

Bazen de ağacın altında oturmak, kendisini ibadete hasretmeye, arkadaş dost ve rütbe makam sahibi kimselerden menfaatlanmaya işarettir.

Cennet’in kösklerine girdiğini görmek, yüksek rütbe elde etmeye, iftihar edilecek ise girmeye, genişlik ve zenginliğe ve güzel akibete işarettir.

Cennet’in haznedan Ridvan (R.A.)i görmek, vaadin yerine getirilmesine, ihtiyaçlarin görülmesine ve duanin kabul edilmesine işarettir.

Cennete girip onun meyvesinden yemediğini, nehirlerinden içmedığını gören kimsenin, sahip olduğu ilimden faide gönnemesine işarettir.

Cennet’ten kovuldugunu görmek, adem (A.S.)in hikayesinden ötürü fakirlige giriftar olmasına işarettir.

Korku halinde olan kimsenin Cennete girdiğini görmesi korkudan emin olmasına, üzüntü ve kederde ise üzüntü ve kederinden kurtulmasina, eğer bekar ise evlenmesine işarettir.

Size yardım etmek isteyen sadık dostlarınız var.

Eğer hasta veya zor durumdaysanız, yakında hayatınızın yoluna gireceği anlamındadır.

Rüyada Cennet’i görmek; miras kalınacağına, Cennete girmek istediği halde engellenirse; hacca gidilemeyeceğine, Cennet kapılarından birinin kapandığını görmek; akrabalardan birinin vefat edeceğine, Cennete girmek; rahat bir yaşam sürmeye, Cennet’ten kovulmak; hastalığa işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın