Rüyada gelin ve güveyi görmek

Rüyada görülen gelin, bezekli olursa dünyaca ucuzluk ve bolluğa işaret eder. Hanimim görmedigi bilmediği kendisine hanımının ismi verilmedigi ve nisbet edilmedigi halde kendisine güveyi dendığını gören kimse, ölür veya bir insani öldürür. Eğer o kimse alacağı kadıni görse ve tamsa veya kendisine onun ismi söylense, o kimse birisini evlendirir. Rüyada bir kadınla evlendığını gören kimse, o kadının kiymeti, fazileti, de geri, isminin anlamı ve güzelligi nisbetinde nimet ve güce erişir.

Yorum yapın