Rüyada fussılet suresi görmek

Rüyasında Fussilet süresini tama-men veya kismen okuyan veya okundugunu görüp işiten kimse, ibadetiyle Allah (C. C) Hazretlerine yakin olur. Gizli ve asikar gü-zel şeyler yapar. Halki dogru yola davet eder. Çok sevap işler. Dün-yada kalici eserler birakir. Bir başka rivayete göre de rüyada bu süreyi veya ondan bir parçayi okuduğunu görmek; insanları hidayet ve dogru yola çagirmaya çok sevapa ve Hak rızasıni gözetmeye işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın