Rüyada asılmak görmek

Rüyada asılmak ilim ehli için yöneticiliğe, halk tabakasından birinin asılması gadre uğrama ya da gizli işlerin açığa çıkmasına, bekar için evlenmeye tabir edilir.

Rüyada bir meydanda asılmak, orada yönetici olmaya yorumlanır.

Rüyada ölünün asılması ahirete faydası olmayacak dünyalığa delalet eder.

Sizden üst seviyedeki birinin size yardım etmesi veya sizin başkasına iyilik yapmanızdır.

Sizden üst seviyedeki birinin size yardım etmesi veya sizin başkasına iyilik yapmanızdır.

Asıldığını veya asılan bir kişiyi görmek, büyük bir mertebeye ulaşacağına işarettir.

Asılmak şeref ve ündür.

İmam-i Safi hazretleri hapsedilmişti. Orada İmam Ali ile birlikte asıldıklarını rüyasında görmüş ve bunu bazı tabircilere söylemişti. Onlar “Bu rüya sahibinin adi bu dünyada her yerde anılacak, ünü gökyüzünü dolduracak” cevabini vermişlerdi. Sonradan bu tamamı ile çıkmıştır.

Ebu Said El-Vaiz’e göre rüyada asılmak üç şekilde görülebilir; sağken asılmak, ölerek asılma, öldürülerek asılma.

Rüyasında diri olarak asıldığını gören şerefe nail olur.

Ölerek asıldığını gören, dünyada izzete ulaşır.

Öldürülerek asıldığını gören yalancı üne erişir.

Ne vakit asıldığını bilmediği halde kendisini asılmış olarak gören, elinden çıkmış olan malını tekrar ele geçirir.

Bir rivayete göre, zenginler için asılmak fakirliğe, fakirler için ise zenginliğe işarettir.

Asıldığını gören tüccar ise muradına erer.

Asıldığını görmek yolcu için hayırlıdır.

Asılanın etini yemek hayır sayılmaz.

Kirmani’ye göre (R.A.): rüyasında asıldığını gören, devlet reisinden veya onun yerine geçenden büyük bir nimete ve sana ulaşır.

Devlet başkanının kendisinin asılmasını emrettiğini rüyasında gören ondan büyük bir iyilik görür.

Bir topluluğun kendisini astıklarını gören onlara başkan olup emreder, ihtiyar birinin kendisini astığını ve halkın da seyrettiğini gören, o mahallin büyük bir kişisi olur.

Kendisini astığını gören ve karşısında akrabalarının seyrettiklerini gören onlar tarafından sevilir ve sözü de sayılır.

Asıldığı ve fakat ipi koparak düştüğünü gören memur ise isinden atılır, zengin ise fakirleşir, fakir ise saygısını kaybeder, tüccar ise zarar eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada asılmak, kişinin yüceliği ve nail olacağı memuriyettir.

Rüyada ölü bulunduğu halde yine idam edildiğini gören kimse, dini bozulmakla beraber dünyada şeref ve yüceliğe erişir.

Hayatta olduğu halde asıldığını gören kimse, dini bozulmadan yücelik, şeref ve güce kavuşur.

Deniz yolculuğunda bulunan bir kimse, rüyada asıldığını görse, onun hakkında hayra işaret eder.

Asılmak, fakirler hakkında hayra ve gizli şeylerin meydana çıkmasına zenginler hakkında ise, fenalığa ve işlerinin bozulmasına işaret eder.

Evinde oturmak, isteyen ve bir tarata gitmekten korkan kimse hakkında asılmak da, o kimsenin evinden ve memleketinden çıkmasına işaret eder.

Bir başka rivayete göre ise; rüyada asılmak, yücelik ve nail olacağı valiliktir.

Bundan dolayı valiliğe ehil bir kimse rüyada asıldığını görse, vali olur.

Asılarak öldüğünü gören kimse, valiliği esnasında dini inançları zayıflar.

Asıldığında ölmeyip sağ kalsa, bir vilayete dindar ve adaletli bir vali olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın