Rüyada farz namaz görmek

Vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye; ımam olarak farz namazı eda ettirmek tazmiinat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye; ımama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya; sabah namazı kılmak zaruru ihtiyaçlarını gidermeye, rızık peşinde meşru gayret sarfetmeye, Öğle namazı kılmak maksadın hasıl olmasına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya; açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek sevinç ve sürura, bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak üzüntüye; Öğleyi ikindi vaktinde kılmak borcunu ödemeye, ıkindi namazı kılmak, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına; akşam namazı kılmak arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye Yatsı namazı kılmakgeçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye, yatsı namazı bazen işin bitmesine, meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine; cemaatle namaz kılmak – eğer saflar düzgün ve sık ise- rüyayı gören ve namaz kılan cemamatin hayır üzere olmalarına ve çokça tesbihRüyada kıbleye karşı namaz kıldığını görmek, dünya ve ahirette hayra işarettir. Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, din yolundan ayrılacağınızı gösterir. Başlamış olduğunuz namazı yarıda bıraktığınızı görmek muratlarınızın şimdilik gerçekleşmeyeceğini; cenaze namazı kıldığınızı görmek, uzun ömürlü olacağına işarettir. Rüyada kıbleye doğru namaz kıldığını görmek, dünya ve ahirette hayra yorumlanır. Kıbleye doğru değil de başka tarafa doğru namaz kıldığını görmek, dinden çıkacağınıza yorumlanır. Namazı yarıda bıraktığınızı görmek emellerinize kavuşamayacaksınız demektir. Cenaze namazı kılmak uzun ömre yorumlanır. Rüyasında namaz kılan kimse bütün dertlerinden kurtulup, huzurlu bir hayata başlayacak demektir. Dogu yönüne dönerek namaz kildigin gören, hacca gider. Dogu ve batiya dogru namaz kildığını görmek, Islamiyetten uzaklastigina, seriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir. Arkasini kibleye dönmüs olduğu halde namaz kildığını gören, Islami arkasına atmis olur. Bir rivayete göre. esinden başka bir kimse ile yakinlasir. Bir mescit halkıni kiblenin gayri bir tarafa dönerek namaz kildiklarini görmek, o yerin devlet başkaninin dinden uzaklastırilacağına delalet eder. Ilim adamlarindan birini kiblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kilar görmek, o alimin sünnet ve seriata aykiri davrandığına işarettir. Namazini vaktinin geçtigini ve namaz kılmak için bir yer arayip bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir ise başlar ve bir rivayete göre de, gerek dünya ve gerek ahirette güçlüge uğrar. Namazda bir cemaate imamlik yaptığını gören, büyük bir memuriyete, veya bir sirkete girerek orasini yönetir. Bilmedigi bir yerde, tanımadigi kimselere imamlik yaparak, namaz kildirdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir. Kibleye dönüp namaz kildığını görmek ise uzun bir ömre delalet eder. ibni Kesire göre; bir cemaate imamlik etmek hayırdir. Sokakta namaz kildığını görmek hayır değildir. Bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kildirdığını görmek, o yerin hükümet başkanindan kendisine bir hayır geleceğine işarettir, öğle namazıni kildığını görmek, muradının olacağına, rızk ve malının artacağına delalet eder. Cuma namazı kildığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah’ın (CC) ihsanina nail olur. Ikindi namazıni kildığını görmek zahmet ve zorluktan sonra muradına erecegine delalet eder. Aksam namazıni kildığını gören hayır ve serden her ne arzu etmis ise, ona çabukça kavuşur. Yatsi namazıni kildığını görmek, akrabalari ile iyi geçindigine işarettir. Sabah namazıni kildığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir. Namaz kilarken bir şey unutup namazı noksan kilan, bir yolculuğa çikar. Namazini tamamlamadan yarida birakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez, abdestsiz namaz kildığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kirda namaz kildığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider. Cemaate yetismek için camiye dogru kostugunu gören ve namaza yetisemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez. Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir. Oturdugu veya yattigi yerde namaz kildığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyecegine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir. Nafile namazı kildığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (CC) sefaatine nail olur. Bütün gece sabaha kadar namaz kildığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve hasenata erişir. Kabenin daminda kildığını gören seriata uymayan bir iş işler. Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kildığını görmek, hayratinin çokluguna işarettir. Devlet dairelerinde, okullarda namaz kildığını görmek, yolculuk ve helal rızktir. Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duasi ile hidayete ulasacağına delalet eder. Namaz rüyasınin tabirinde üç şeyi dikkate almak gerekir; farz, sünnet, nafile. Farz namazlari hacca, fuhustan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizlige, sabir ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmege delalet eder. Nafile namaz ise ehil ve iyalinin geniş rızkına, dostlarinin ve komsularinin işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. At üzerinde namaz kildığını gören, kedere düşer. Namazda uzun süre ayakta durup, rükua varmadığını görmek, malının zekatini vermediğine işarettir. Rükua varip da secde etmedığını görmek ömrünün kisaligina delalet eder. Sarhos olarak namaz kildığını gören yalanci sahitlik eder. Cafer-i Sadık, namazı yedi şekilde yorumlamaktadir; emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme. çabukluk. Secde etmeyi de beş şekilde yorumluyor: Isteginin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah’ın (c. c.) emirlerine uymak, kolaylik. Cenaze namazı kildığını görmek, duasinin kabul olunmasina ve Cenab-ı Hakkin affina mazhar olacağına işarettir. Büyük bir devlet adamınin maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kildiklarini görmek, savaş zamani ise, zafere; başka zamanda ise, uzun ömür ve mal artisina delalet eder. Bir duvar üzerinde namaz kildığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduguna ve isin olacağına delalet eder. Bir bostan veya bahçede namaz kildığını gören, cenab-i Hakka tövbe ve istiğfar eder. Ekili bir tarlada namaz kildığını gören borcunu öder. Bir hamamin soyunacak yerinde namaz kılmak mekruh bir iş yaptığına; hamamin içinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızk yediğine delalet eder. Ramazan bayrami namazıni kildığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine, hasta ise iyilesecegine, sıkıntısı varsa genişleyecegine, tutuklu ise tahliye edilecegine delildir. Kurban bayraminin namazıni kılmak ise, memuriyete, yeni bir ise, hakkı olan bir şeyi elde edecegine, sevince delalet eder. Bir yerde seccade veya benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kildığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlik ise fakirlige düsecegine ihtiyaç içinde kalacağına işarettir. üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çiplak bulunduğu halde namaz kildığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhus işler. Yahut haramdan kazandigi parayla sadaka verir. Namaz kilarken konuşan, verdigi hediye veya sadakayi geri alır. Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başarali olarak çıkacağına delalet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kildığını görmek, sadaka veya zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdigine işarettir. Gece yarisi namaz kiliyorsaniz, her ne dileğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır; bu meyande vacip olan bayramin namazıni kilinaniz, nese ve sevincinizin daim olacağına, evlat ve iyalinizin hayrini göreceğinize işarettir. Teravih namazıni kilmaniz halinde, dini bütünlügünüzü her yerde tasdik ettireceğinize, her tülü sefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine ömrünüzün uzun olacağına, itibarinizin devamlıligina hükmolunur. Rüyada namaz kıldığını görmek; iyi bir insan olduğunuza, ne isteğiniz varsa gerçekleşeceğine, kıbleden başka bir yönde namaz kıldığını görmek; kötü yola sapacağınıza, bir camide insanların kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görmek; bulunduğunuz memlekette büyük bir insanın öleceğine, cenaze namazını kıldığını görmek; uzun ömürlü olmaya, abdestsiz namaz kıldığını görmek; sağlığınızın bozulacağına ve üzüntüye işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın