Rüyada Yağmur görmek

Rüyada yağmur görmek daima iyiye yorumlanır. Yağmurda yürümek, sıkıntılarından ve hastalığından sıyrılmak demektir.

Bu rüyayı gören kişi işsizse çok güzel bir iş bulacağına yorumlanır.

Para derdi varsa gelecekte para sıkıntısı çekmeyeceğine, âşıksa sevgilisine kavuşacağına yorumlanır.

Rüyada yağmur, hayır ile ve Allah (C.C.) tarafından kullarına ihsan eyledigi rahmet olarak yorumlanır.

Herkesin istediği vakitte yağmur yağdığını görmek, feyiz ve bereket ve rahmete; vakitsiz yağmur ise zarara, ziyana ve felakete delalet eder.

Bir mahalle veya ev üzerine şiddetli yağmur yağdığını görmek, orada hastalık ve bela olmasına; yağmur yavas yavas yağiyorsa, hayır ve menfaate işarettir.

Yil başında veya ay başlarinda yağmur yağdığını görmek, o yil veya o ay bereket ve bolluk olacağına delildir.

Tufan şeklindeki şiddetli yağmur yağdığını görmek, o yer halkına büyük keder ve sıkıntı geleceğine delalet eder.

Bir hasta rüyasında hafif hafif yağmur yağdığını görürse iyilesir.

Eğer gördügü yağmur şiddetli ve bulanik ise o hasta agirlasir veya ölür.

İbn-i Şirin’e göre; yağmur suyu ile yikandığını gören, korkudan kurtulur.

Yağmur tanelerinin sesinin kesildigini, yani yağmurun sessizce yağdığını gören, büyük bir mevkie erişir ve ünlü bir kişi olur.

Siddetli bir yağmur yağdığını ve her taraftan seller aktigini ve fakat kendisi bundan zarar gelmedığını görmek, o yerde hastalık çıkacağına, fakat kendisine zarari dokunmayacağına delalet eder.

Yağmur suyu ile abdest aldığını veya gusül ettiğini gören, dünyada rahat eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmedigi takdirde, hayra ve rızka işarettir.

Bazen yağmur gerek insanlardan gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan seyin hayatta olusuna işarettir.

Bazen de yağmur insana vadedilen seyin yerine getirilmesine işarettir.

Eğer yağmur bir yere mahsus ise o yer halkınin üzüntüsüne veya sevdiği bir şeyi kaybetmesinden dolayı rüya sahibinin üzülüp ve kederlenmesine işarettir.

Bazen yağmur görmek misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasina işarettir.

Bazen de belirli bir yere zarar veren yağmur, tarti ve ölçegin eksikyapılmasına işarettir.

Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya işarettir.

Yağmur, mahzun va zulme uğramis kimsenin yardım Istemesine de işarettir.

Eğer gögün ve bulutun her tarafından yağmur yağdığını görse, insanlaniB erisecegi genişlik, sevinç ve sularin menbalarindan kaynayarak akip1 tasmasina işarettir.

Bir kimsenin rüyada yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestigi bir seyinin canlanmasina, hayır, bereket ve nimete nail olmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasina işarettir.

Rüyada yağmurun kendisine çabucak yetistigini gören kimse, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka nail olur.

Yağmur üzüntüden kurtulmaya ve o sene içinde yardıma erismeye işarettir.

Rüyada yağmurun yalnizca kendi evine yağdığını gören kimse, menfaata, hayra ve iyilige nail olur.

Yağmurun her taraftan sel olup aktigini ve ağaçları kökünden koparipyiktigini görse, bu rüya o yerde meydana gelecek fitne ve helaka işarettir.

Bazen de yağmurun hasseten bir eve yağdiginin görülmesi, o evdemeydana çıkacak hastalık, agri, aci, bela ve çiçek hastalığı gibi şeylereişarettir.

Eğer rüyada gökten kan ve tas yağdığını görse, azaba işarettir.

Çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri müjdeye ve onların yetisecekleriucuzluga ve bolluğa işarettir.

Bazı tabirciler, yağan yağmur toprak olursa, ucuzluktur.

Yagan yağmurun bal veya meyve cinsinden güzel görünen bir şey olmasıbütün insanlar için hayra işarettir, dediler.

Eğer yağan yağmur süt, yağ veya zeytin yaği gibi şeylerden olursa tabir yineböyledir.

Yağmur Allah (C.C.)in rahmetine, dogru olan dinine, cenab-iHakkin ihsan ettiği yardıma, kurana, ilim ve hikmete işarettir.

Bazan yağmur, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek afet ve belayaişarettir, özellikle yağan yağmurda ateş ve suyu sicak olursa.

Bazen de yağmur fitnelere ve dökülecek kanlara işarettir.

Bazen mevsimin dışında yağan zararli yağmur, hastalıklara işarettir.

Bir kimsenin rüyada yağmur yağarken kendisini duvar ve saçak altındagörmesi ya söz veya eziyet yoluyla ona gelecek zarara veya ona yağmurdanisabet eden miktarca onun dövülmesine yahut rüya sahibi hasta ise, durumunun bozulmasina işarettir.

Bu tabir yağmurun mevsiminde dışında yağdigi takdirdedir.

Eğer yağmur mevsiminde yağarsa rüya sahibinin hasta bulunmasi veya fakirligi sebebiyle yolculuğundan ve yolundan kalmasina yahut yağmurdan ona isabet edecek miktarca hapis kalmasina işarettir.

Bir kimse rüyada yağmur suyundan içtiğini görse, eğer yağmur suyu safi ve berrak ise o kimseye hayır isabet eder.

Eğer bulanik olursa o sudan içtiği nispette hastalık isabet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın