Rüyada Yağmur görmek

Rüyada yağmur görmek daima iyiye yorumlanır. Yağmurda yürümek, sıkıntılarından ve hastalığından sıyrılmak demektir. Bu rüyayı gören kişi ışsizse çok güzel bir iş bulacağına yorumlanır. Para derdi varsa gelecekte para sıkıntısı çekmeyeceğine, aşıksa sevgilisine kavuşacağına yorumlanır. Rüyada yagmur, hayır ile ve Allah (C.C.) tarafından kullarına ihsan eyledigi rahmet olarak yorumlanır. Herkesin istediği vakitte yagmur yagdığını görmek, feyiz ve bereket ve rahmete; vakitsiz yagmur ise zarara, ziyana ve felakete delalet eder. Bir mahalle veya ev üzerine şiddetli yagmur yagdığını görmek, orada hastalık ve bela olmasına; yagmur yavas yavas yagiyorsa, hayır ve menfaate işarettir. Yil başında veya ay başlarinda yagmur yagdığını görmek, o yil veya o ay bereket ve bolluk olacağına delildir. Tufan şeklindeki şiddetli yagmur yagdığını görmek, o yer halkına büyük keder ve sıkıntı geleceğine delalet eder. Bir hasta rüyasında hafif hafif yagmur yagdığını görürse iyilesir. Eğer gördügü yagmur şiddetli ve bulanik ise o hasta agirlasir veya ölür. İbn-i Şirin’e göre; yagmur suyu ile yikandığını gören, korkudan kurtulur. Yagmur tanelerinin sesinin kesildigini, yani yagmurun sessizce yagdığını gören, büyük bir mevkie erişir ve ünlü bir kişi olur. Siddetli bir yagmur yagdığını ve her taraftan seller aktigini ve fakat kendisi bundan zarar gelmedığını görmek, o yerde hastalık çıkacağına, fakat kendisine zarari dokunmayacağına delalet eder. Yagmur suyu ile abdest aldığını veya gusül ettiğini gören, dünyada rahat eder. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen yagmurdan zarar meydana gelmedigi takdirde, hayra ve rızka işarettir. Bazen yagmur gerek insanlardan gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan seyin hayatta olusuna işarettir. Bazen de yagmur insana vadedilen seyin yerine getirilmesine işarettir. Eğer yagmur bir yere mahsus ise o yer halkınin üzüntüsüne veya sevdiği bir şeyi kaybetmesinden dolayı rüya sahibinin üzülüp ve kederlenmesine işarettir. Bazen yagmur görmek misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasina işarettir. Bazen de belirli bir yere zarar veren yagmur, tarti ve ölçegin eksikyapılmasına işarettir. Bazen faydalı yaGmur, düşmanla anlaşmaya işarettir. Yagmur, mahzun va zulme uğramis kimsenin yardım Istemesine de işarettir. Eğer gögün ve bulutun her tarafından yagmur yagdığını görse, insanlaniB erisecegi genişlik, sevinç ve sularin menbalarindan kaynayarak akip1 tasmasina işarettir. Bir kimsenin rüyada yagmurun her tarafa yagdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestigi bir seyinin canlanmasina, hayır, bereket ve nimete nail olmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasina işarettir. Rüyada yagmurun kendisine çabucak yetistigini gören kimse, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka nail olur. Yagmur üzüntüden kurtulmaya ve o sene içinde yardıma erismeye işarettir. Rüyada yagmurun yalnizca kendi evine yagdığını gören kimse, menfaata, hayra ve iyilige nail olur. Yagmurun her taraftan sel olup aktigini ve ağaçları kökünden koparipyiktigini görse, bu rüya o yerde meydana gelecek fitne ve helaka işarettir. Bazen de yagmurun hasseten bir eve yagdiginin görülmesi, o evdemeydana çıkacak hastalık, agri, aci, bela ve çiçek hastalığı gibi şeylereişarettir. Eğer rüyada gökten kan ve tas yagdığını görse, azaba işarettir. Çiftçilerin rüyada yagmur görmeleri müjdeye ve onların yetisecekleriucuzluga ve bolluğa işarettir. Bazı tabirciler, yagan yagmur toprak olursa, ucuzluktur. Yagan yagmurun bal veya meyve cinsinden güzel görünen bir şey olmasıbütün insanlar için hayra işarettir, dediler. Eğer yagan yagmur süt, yag veya zeytin yagi gibi şeylerden olursa tabir yineböyledir. Yagmur Allah (C.C.)in rahmetine, dogru olan dinine, cenab-iHakkin ihsan ettiği yardıma, kurana, ilim ve hikmete işarettir. Bazan yagmur, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgar gibi gelecek afet ve belayaişarettir, özellikle yagan yagmurda ateş ve suyu sicak olursa. Bazen de yagmur fitnelere ve dökülecek kanlara işarettir. Bazen mevsimin dışında yagan zararli yagmur, hastalıklara işarettir. Bir kimsenin rüyada yagmur yagarken kendisini duvar ve saçak altındagörmesi ya söz veya eziyet yoluyla ona gelecek zarara veya ona yagmurdanisabet eden miktarca onun dövülmesine yahut rüya sahibi hasta ise, durumunun bozulmasina işarettir. Bu tabir yagmurun mevsiminde dışında yagdigi takdirdedir. Eğer yagmur mevsiminde yagarsa rüya sahibinin hasta bulunmasi veya fakirligi sebebiyle yolculuğundan ve yolundan kalmasina yahut yagmurdan ona isabet edecek miktarca hapis kalmasina işarettir. Bir kimse rüyada yagmur suyundan içtiğini görse, eğer yagmur suyu safi ve berrak ise o kimseye hayır isabet eder. Eğer bulanik olursa o sudan içtiği nispette hastalık isabet eder.

Yorum yapın