Rüyada ezgi görmek

Rüyada ezgi söylemek, batıl söze ve musibete işarettir. Eğer söyleyenin sesi güzel ise, faydalı ticarete, güzel değilse zararlı bir ticarete işarettir.

Rüyada şarkıcı ve türkücüyü görmek, doktor, âlim veya bir hatibi görmeye işarettir. Bir kimse rüyada bir yerde türkü ve şarkı gibi şeyler söylendiğini görse, o yerde dostların arasını ayıracak bir yalan söylenir.

Rüyada ezgi söylemek, ser ve münakasaya işarettir. Bir kimse rüyada çirkin bir şekilde türkü ve şarkı söylediğin görse, tembellik, miskinlik ve zillete işarettir.

Rüyada yolda gittiğini ve ahenkli bir şekilde ezgi söylediğini gören kimse, hakkında bu rüya hayırdır.

Rüyada hamamda ezgi söylediğini gören kimsenin, sözünün açık olmasına ve meramını ifade edebildiğine işarettir.

Bir kimse rüyada sokak içinde veya geniş bir yerde ezgi söylediğini görse. Bu rüya zengin ve şerefli kimseler hakkında iyi değildir. Onların rezil olmalarına, çirkin ve yersiz harekette bulunmalarına işarettir. Muttaki bir kimsenin rüyada sokak içinde türkü ve şarkı söylediğini görmesi, o kimsenin o sokakta meydana gelecek bir fitnede hazır bulunmasına işarettir. Rezil kimselerin rüyada sokak için ezgi söylemeleri, akıllarının noksanlığına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın