Rüyada ezan okumak görmek

Rüyada ezan okumak; koğuculuğa, hareket ve intikal ve harb için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına işarettir.

Ezan bazen hırsızlığa, bazen de derece yükşekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek herhangi bir söze tabir edilir.

Rüyada ezan görmek, bekar için evlenmeye işarettir.

Rüyada namaz kılmak için kamet getirmek, muradının olaca-gina, sıkıntısı varsa kurtulacağına, kederden uzaklasacağına isa-rettir.

Bir başka rivayete göre de bir kimsenin rüyasında ezan okumasi, hacc aylarinda hacca gideceğine işarettir.

Ezan çok kere dogru habere işarettir.

İbn-i Şirin’e göre; bilinen bir yerde ezan okuduğunu görene Allah (C.C.) Hazretleri Kabeyi görmeyi nasip eyler.

Bilinmeyen bir yerde ezan okuduğunu görmek iyi de-gildir.

Bir minarede ezan okuyan, halkı ibadete davet eder.

Yataginda yattigi halde ezan okumak, karısıni, çocuklarını hor gördügüne, onlara kötü davrandigina; evinin kapısı önünde ezan oku-mak, ecelinin yaklaşmis olduğuna dalalettir.

Rüyada evinin ortasinda ezan oku-mak, akrabalarinin en yakınlarından birinin ölecegine; komsusunun daminda ezan okumak, komsularindan birinden süphe edecegine işaret eder.

Rüyada devlet başkaninin kapısı önünde ezan okuduğunu görmek, bir suçunun meydana çıkacağına; sokak ortasinda veya çarsida ezan okumak, fakirlige, tüccar ise iflas edecegine; çukur ve derin bir yerde ezan okumak münafikliga yorumlanır.

Rüyada ezan okunacak yeri olmayan bir mahalle arasında ezan okumak, herkesin isine burnunu soktuguna; bütün ev halkı ile birlikte ezan okumak, ev halkına bir kötü-lük geleceğine; okuduğu ezanı fazla veya eksigi ile okumak, hakkı olmayan bir ise başvuracağına işarettir.

Rüyada küçük bir çocuğun ezan okuduğu-nu görmek, anne ve babası hakkında yalan ve iftira duyulacağına, hamamda ezan okumak dininin noksanina; yolda giden arkadaş-lari arasında sarki söyler gibi ezan okumak, onlar suçsuz oldukları halde, hepsinin birden hırsızlikla suçlanacaklarina tabir edilir.

Rüyada hem namaz kılıp aynı anda ezan okuduğunu görmek, tutuklu ise serbest bırakılacağına, alay eder gibi ezan okuduğunu görmek, yakında ölece-gine delalet eder.

Cabirül-Magribi’ye göre; bir kirda veya ovada yalniz olduğu halde ezan okuduğunu görenin eceli yaklaşmistir.

Bir dağ tepesinde ezan okumak, kıymetli bir kişi hakkında dogru bir söz söyleme-ge, mihrapta ezan okumak, yolculuğa çikip selametle dönüse, muradının olacağına; okunan ezanı dinlemek, namaz kilmaya devama işarettir.

Ismail El-Esasa göre; ezan okunup namaz kilindığını ve bir cemaatin toplu olarak namaza durduklarini görmek hayırlıdır.

Nablusi’ye göre; rüyada ezan okumak veya okundugunu görüp işitmek yüksek bir dereceye, iyi bir mevkie, sözünün ve emrinin her yerde geçeceğine, bekar için güzel bir ese, hac aylarinda ise hacca gideceğine delalet eder.

Kibleden gayri bir tarata dönerek, arapcadan başka bir lisanla ezan okumak, yalan haberlere, memlekette kargasalik çikacagi-na, kötü haberler duyulacağına işarettir.

Bir kadının minarede ezan okuduğunu görmesi veya bu rüya-nin başka biri tarafından görülmesi, o memlekette veya o semtte bir kötü olayin çıkacağına, küçük çocukların, özellikle vakitsiz olarak, ezan okuduklarini görmek, hükümetin cahillerin eline ge-çecegine, minareye çikip ezan okumak, büyük bir mevki sahibi olunacağına delalet eder.

Kendisinin kibleden başka bir yöne veya Arabçadan başka bir lisanla ezan okurken görmek, bidat içinde bulunduğuna işarettir.

Bir kadın, rüyada kendisini camii minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekete büyük bir bidat zuhur eder.

Çocuklarin vakitsiz ezan okumalari, o memleketin cahiller ve ehli sünnetin gayri kimseler tarafından istila edilmesidir.

Bir kimse minarede kendisinin ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyuldugu yer nisbetinde şerefe nail olur.

Eğer ehil değilse düşmanları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur.

Eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kar eder.

Ezan, duaya, takvaya, taat ve hayırlı işlere emniyete, seytanin hilesinden kurtulusa işaret eder.

Eğer bir kimse kendisini kafir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkım islam dinine davet eder.

Eğer kuyu, müslüman memleketinde ise o kimse casustur.

Bu rüyayı gören, bazen de insanları bidata davet eder.

Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder.

Eğer günahkarsa dövülür.

Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmedığını görse zalim bir halktan olduğuna işarettir.

Kendisini, komsusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komsunun hanımına hiyanet eder.

Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı insanlar arasında koguculuk yaparak onlari rahatsiz eder.

Eğer rüyayı gören bekar ise evlenir.

Sokak ve çarsilarda ezanın okunmasi temiz bir hayat ve hüsnü maisettir.

Bazı tabirciler, bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlikla itham edilir, demişlerdir.

Yine ezan, ortaktan ayrılmaktir.

Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarina ve orada çok kalabalik insanların toplanmasina işarettir.

Hamamda ezan okumak, sitma ve humma hastalığı ile tabir edilir.

Ezan ve zikrullahi yüksek bir sesle özellikle sesi güzel ve tatli olursa okuduğunu ve insanların da bu ezanı sükunetle dinlediklerini görse, bu büyük insanlara yaklaşmakla tabir edilir.

Eğer ezanı tebdil eder, ezan ve zikrullah ile oynarsa veya ezan okurken avret yeri açik olursa hasid ve hayırsız bir şöhrete işarettir.

Toplu halde bir kavmin üzerine ezan okuduğunu gören kimse, zalim bir halkı Hakka davet eder.

Bazı kere ezan, dini ilimlerde alim ve fakih olmaya işarettir.

Semada ezan okuduğunu ve insanlann da onu dinledigim gören kimse, nasi hayra davet eder.

Onlar da onun davetine icabet ederler.

Bir kere veya iki kere ezan okuduğunu, kamet getirdığını ve farz namaz kildığını görse, hacc ve umre yapar.

Ezanda ziyade ve noksanlik yaptığını veya ezanın lafizlarim degistirdığını gören kimse, bu ziyade ve noksani miktannca insanlara zulmeder.

Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları sulha davet eder.

Evin üstünde ezan okuduğunu görse o kimsenin ehli vefat eder.

Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun anne ve babası yalan ve bühtandan kurtulur.

Bir kimse, güya kendisini oyuncak olsun diye ezan okuduğunu görse, akli gider.

Bir kimse sokakta ezan duydugunu görse o sokak ehlinden birisi ölür.

Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder, fakat o da bunu kabul etmez.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın