Rüyada eyyüb (a.s.) görmek

Mihnet ve çileye, hayatta çetin imtihanlara tabi tutularak bunu başarmaya ve sonunda rahmet-i Rahmana ulaşmaya, eyyüb Aleyhisselamın eşini görmek rahmete nail olmaya, iman üzere dünyadan ayrılmaya delalet eder. Eyyub (A.S.)i görmek belalara. malın, evladın ve hanımın kay bolmasına ve buna da sabir ile tahammül edilecegine delildir. Bazen Onu görmek, mal ve çocuklarının dinden çıkmasıdir. Eğer rüyayı gören hasta ise hastalığı iyilesir. Bazen dahi kabul olması için yaptığı dua ve istediği şeye işarettir. Hz. Eyyübun elbisesini giydığını gören kimseye bela ve ugursuz şeyler isabet eder. Dostlanndan aynlir ve çok hasta olur. Sonra bunlarin hepsinden kurtulur. Büyük kimseler yaninda methedilir. Bazı tabirciler, hz. Eyyübu görmek belaya, yalnizliga, müjdeye, aziz olmaya ve sevaba işarettir, demişlerdir. Bir kadının rüyada Hz. Eyyüb (A.S.)in hanımım görmesi malının gitmesi ve sırlarınin asikareye çıkması demektir. Veya sonunun hayır olacağına alamettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın