Rüyada ense görmek

Rüyada ense görmek, manevi borca tabir edilir.

Normal, sağlıklı ve dolgun ense güç ve çetin işlerin üstesinden gelmeye, malı durumun iyileşmesine, zayıf, yaralı yahut şeklen çirkin olan ense borca, zillete ve korkuya, ensesini tıraş ettirmek borcunu ödemeye, birinin ensesine dikkatle bakmak o kimseniin ayıbını aramaya delalet eder.

Rüyada ense görmek, borcunu çabuk ödeyecegine, ensesinde bir çıban veya yara bulunduğunu görmek, üzerine aldığı bir işi yapmayacağına, ensesinde bir kus görmek, eğer kus güzel bir kus ise, hayra ve iyilige, eğer sevilmeyen cinsten bir kus ise, ser ve günaha delalet eder.

Rüyasında düşmanın ensesine bindiğini görmek ayıplanacak bir iş yapacağına, düşmanın kendi boynuna bindiğini görmek zah-met ve meşakkat çekeceğine, ensesi üzerinde bir şey tasidığını görmek, borç ile yorumlanır.

Ensesinde altın ve gümüş gibi bir şey tasimak da dünyayı sirtinda tasidigina, demir ve kursun gibi bir şey tasiyorsa, günaha, sirtina abanmis bir yilan görmek ise zekatini vermediğine delalet eder.

Ensesinin kalınlastigini görmek, kuvvetinin artmasına, düşmanına üstün geleceğine, bir rivayete göre çok mal edinecegine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada boyun mülke işarettir.

Rüyada ense görmek, kötülemek, ilerlemek, gerilemek, izzet, zillet ya da borç gibi adamın arkasından söylenen şeylere işarettir.

Ensenin kalın ve beyaz veya güzel kokulu yahut berrak ve parlar bir nur ya da demirden olması gibi, hayra işaret eden bir seyin meydana geldiginin görülmesi, sükür etmesine işarettir.

Eğer bu rüyayı gören mütevelli ise, kadri yücelir veya borcunu öder.

Eğer ensesini aşağı bükmüş veya ensesinde yara, çıban ya da pranga gibi şey bulunduğu görülse, bu rüya o kimsenin zelil, hakir, korkulu olmasına ve borçlanacağına işarettir.

Bazen de görülen ense, kişinin ayıp ve kusurlani bilecegine işarettir.

Bir kimse rüyada ensesinin kalın olduğunu görse o kimsenin kendi hakkında Allah (C.C.)’ın takdir ettiği şeye sabir ve tahammül etmesine işarettir.

Rüyada ensesinin kalın olduğunu gören kimse kaçar.

Rüyada ensesinde kil olduğunu gören kimsenin, malı olduğu halde borçlu olduğunua eğer ensesinde kil olmasa, onun iflas ettiğine işarettir.

Rüyada ensesinin kilim tras ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti yerine teslim eder ve borcunu öder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın