Rüyada el bağlamak görmek

Rüyada el bağlamak hayır ile yorum-lanmaz. Rüyada parmaklarini birbirine geçirmek suretiyle el bag-ladığını görmek, hayır değildir. Bazı yorumculara göre; parmakla-rini birbirine geçirerek el bağladığını görmek, insani zor duruma sokar. İbn-i Şirin’e göre; rüyasında ne suretle olursa olsun el bağladığını gören kendi kismetini baglar. El bağlamak, darlik ve zorlu-ga delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada el bağladığını görmek, hayra işaret değildir. Böyle bir rüya, gören için darlik ve meşakkata işarettir.

Yorum yapın