Rüyada duvar görmek

Sağlam duvar kişinin din ve dünya güzelliğine, duvarın üzerine oturmak, kendi konumunu iyi değerlendirmeye, hantal duvar kaba bir kimseye, çok ince duvar amel noksanlığına, bir duvara yaslanmak, kadri yüce birinden destek görmeye, duvarın çevreye zarar vvermeden düştüğünü görmek, oradan hasıl olacak dünyalığa, duvarın yarılması bir tehlikeden dolayı uyarılmaya, duvarın harap olması eş ve dostarın durumlarının değişmesine, üzerine duvar devrilmesi işlenen günahlardan dolayı peşin olarak görülecek azaba, Duvar örmek iyi amel işlemeye, dünyalığını yararlı işlerde dullanmaya, duvarda kendi suretini görmek veafat etmeye, ev içinde devrilen duvar hastalığa, duvarın dışarıda ve ansızın düşmesi ev sahibinin vefatına yahut gurbette ise dönmesine, duvarın üzerindeki koruyucu semer insanın şeref ve tedbirine dilelet eder. Rüyada duvar örmek, önlemdir. Rüyada duvar görmek, yasanan yillar ile yorum-lanir. Ebu Said El-Vaiz’e göre; duvarin düz ve dogru olması rüya sahibinin halinin iyiligine; duvarin yikilmak üzere olması, halinin bozulmasina işarettir. Bir rivayete göre, duvar kuvvetli ve dindar bir erkektir. üzerine bir duvarin yikildığını görmek, hazine bul-maga; bir duvardan düstügünü görmek, beklediği bir seyin olmamasina; bir duvardan indığını görmek, makam ve isinden inmege veya ümidinin bosa çıkmasına; bir duvarin üzerine yikildığını gör-mek, cezasinin ertelenecegine delalet eder. Bir evin duvarinin yikilmasi o ev halkınin ölümüne işarettir. Abdulgani Nablüsi’ye göre; rüyasında sağlam bir duvarin üzerine binmis olduğunu görenin hali güzel ve geçimi düzgün olur. Tamire muhtaç bir duvari bir takım kimselerin tamir etmekte olduklarını görmek, itibari ve rütbesi elinden gitmis bir kimsenin dostlarinin, onun itibarinin geri verilmesi için çalistiklarina dela-let eder. Kendi malı olan bir duvari tamir ettiğini görenin hali ve vakti düzelir. Duvarin yikildığını görenin eline define geçer. Du-varin üstüne yikildığını gören, işlediği günahların cezasina uğrar. Harap ve yikilmak üzere olan bir duvar görmek, mahallede bir felaketin meydana çıkacağına işarettir. Böyle bir duvarin yeniden yapildığını görmek, felaketin önlenecegine delalet eder. Bir degnege dayanarak bir duvardan atladığını gören, iyi bir dostunu birakarak kötü bir kimse ile arkadaş olur. Yahut bir iyi insanla bozusur. Bir duvara bakip onda kendi gölgesini gören, ölür, duvarin evin içine dogru yikildığını görmek, ev sahibinin hastalığına, disina dogru yikildığını görmek, ölümüne işarettir. Bir rivayete göre rüya sahibi gurbette ise, memleketine döner. Bir du-varin kendi kendine yenilestigini görmek, beklenmeyen mutluluk ve bolluğa, kerpiçten bir duvar yapildığını görmek, iyi bir iş yapmaya; tas ve kireçle bir duvar yapmak, ev sahibinin hastalanacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmis olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir. Duvar üzerinden düsdügünü gören kimse, durum ve itibanndan yahut arzu ettiği seyden, ya da tutundugu bir husustan düşer. Duvar üzerinde oturdugunu görse, yükşeklige, şerefe, servet ve rütbeye işarettir. Bir tarata meyletmis duvari görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında aynliga işarettir. Duvarin evin içine yikildığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına işarettir. Duvarin evin disina yikildigm görmek, ev sahibinin ölümüne işaret eder, eğer ev sahibi yolculukta ise döner. Rüyada bir duvann yerinde yenilendiglj ni görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabaliga işarettir. Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur. Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir. Bir yerde duvarin yarilmasi o yerde hapishanenin çok olmasına işarettir. Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardes veya hanımın akrabalari tarafından gelecek üzüntü ve kederdir. Bahçe duvan, bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabindan koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir.

Yorum yapın