Rüyada duvar görmek

Rüyada duvar görmek, bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir.

Rüyada sağlam duvar görmek, kişinin din ve dünya güzelliğine, duvarın üzerine oturmak, kendi konumunu iyi değerlendirmeye işarettir.

Rüyada hantal duvar kaba bir kimseye, çok ince duvar amel noksanlığına işaret eder.

Rüyada bir duvara yaslanmak, kadri yüce birinden destek görmeye yorumlanır.

Rüyada duvarın çevreye zarar vermeden düştüğünü görmek, oradan hasıl olacak dünyalığa, duvarın yarılması bir tehlikeden dolayı uyarılmaya, duvarın harap olması eş ve dostların durumlarının değişmesine, üzerine duvar devrilmesi işlenen günahlardan dolayı peşin olarak görülecek azaba tabir edilir.

Duvar örmek iyi amel işlemeye, dünyalığını yararlı işlerde çalışmaya, duvarda kendi suretini görmek vefat etmeye, ev içinde devrilen duvar hastalığa tabir olunur.

Rüyada duvarın dışarıda ve ansızın düşmesi ev sahibinin vefatına yahut gurbette ise dönmesine, duvarın üzerindeki koruyucu semer insanın şeref ve tedbirine dalalet eder.

Rüyada duvar görmek, yaşanan yıllar ile yorumlanır.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; duvarın düz ve doğru olması rüya sahibinin halinin iyiliğine; duvarın yıkılmak üzere olması, halinin bozulmasına işarettir.

Bir rivayete göre, duvar kuvvetli ve dindar bir erkektir.

Rüyada üzerine bir duvarın yıkıldığını görmek, hazine bulmağa; bir duvardan düştüğünü görmek, beklediği bir şeyin olmamasına; bir duvardan indiğini görmek, makam ve isinden inmeğe veya ümidinin boşa çıkmasına; bir duvarın üzerine yıkıldığını görmek, cezasının erteleneceğine delalet eder.

Bir evin duvarının yıkılması o ev halkının ölümüne işarettir.

Abdulgani Nablüsi’ye göre; rüyasında sağlam bir duvarin üzerine binmis olduğunu görenin hali güzel ve geçimi düzgün olur.

Tamire muhtaç bir duvari bir takım kimselerin tamir etmekte olduklarını görmek, itibari ve rütbesi elinden gitmis bir kimsenin dostlarinin, onun itibarinin geri verilmesi için çalistiklarina dela-let eder.

Kendi malı olan bir duvari tamir ettiğini görenin hali ve vakti düzelir.

Duvarin yikildığını görenin eline define geçer.

Du-varin üstüne yikildığını gören, işlediği günahların cezasina uğrar.

Harap ve yıkılmak üzere olan bir duvar görmek, mahallede bir felaketin meydana çıkacağına işarettir.

Böyle bir duvarın yeniden yapıldığını görmek, felaketin önleneceğine delalet eder.

Bir değneğe dayanarak bir duvardan atladığını gören, iyi bir dostunu birakarak kötü bir kimse ile arkadaş olur. Yahut bir iyi insanla bozuşur.

Bir duvara bakıp onda kendi gölgesini gören, ölür, duvarın evin içine dogru yikildığını görmek, ev sahibinin hastalığına, disina dogru yikildığını görmek, ölümüne işarettir.

Bir rivayete göre rüya sahibi gurbette ise, memleketine döner.

Bir duvarin kendi kendine yenilestigini görmek, beklenmeyen mutluluk ve bolluğa, kerpiçten bir duvar yapildığını görmek, iyi bir iş yapmaya; tas ve kireçle bir duvar yapmak, ev sahibinin hastalanacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir.

Duvar üzerinden düsdügünü gören kimse, durum ve itibanndan yahut arzu ettiği seyden, ya da tutundugu bir husustan düşer.

Duvar üzerinde oturdugunu görse, yükşeklige, şerefe, servet ve rütbeye işarettir.

Bir tarata meyletmis duvari görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında aynliga işarettir.

Duvarin evin içine yikildığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına işarettir.

Duvarin evin disina yikildigm görmek, ev sahibinin ölümüne işaret eder, eğer ev sahibi yolculukta ise döner.

Rüyada bir duvarın yerinde yenilendiğini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabaliga işarettir.

Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur.

Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir.

Bir yerde duvarin yarilmasi o yerde hapishanenin çok olmasına işarettir.

Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabaları tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.

Bahçe duvarı görmek, bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın