Rüyada namaz kıldığını görmek

Rüyada namaz kılmak, rüya sahibinin ödünç aldığı malı veya başkasından aldığı borcunu ödeyeceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada namaz kıldığını görmek, yaramaz ve çirkin işlerden de sakınacağı anlamına gelir.

Rüyada görülen namazları; farz namazı, cuma, nafile ve bayram namazları olarak ayrı ayrı tabir edilirler, rüyada farz namazı kılmak, büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah’ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işarettir.

Abdestli olarak normal şartlarına riayet ederek, rüku ve secdelerim tam yerine getirerek kıbleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse Allah’ın farzlarından birim yerine getirir.

Bazı tabirciler, farz namazı kıldığını gören kimse, sözünde durur, küs olduğu birisi varsa onunla da barışır, imam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanır veya tazminat öder.

Rüyasında öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse maksadına nail olur.

Dünyevi ve uhrevi işlerinde kendine yardım edilir.

Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği şeyin tahakkukuna işaret sayılmıştır.

Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, başkası onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur.

Bir kimse bulutsuz berrak bir havada öğle namazım kıldığını gören kimse, kendisini de sevinçli hissederse, yapacağı işlerde kendisine yardım edilir.

Fakat bulutlu havada öğle namazım kıldığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar, ikindi namazım kıldığını gören insan, kendisi veya başkası için yemin eder; arzu ettiği bir kişim işler güçlükle meydana gelir, ikindi namazım rüyada kılıp da tamamlayamayan insanın işleri oldukça güçleşir.

Rüyada aksam namazının kılınması, yapılması gereken işlerin bitirilmesi ile tabir edilir.

Yatsı namazım kılıp tamamlayan insanın ameli sona erip eceli yaklaşmış sayılır.

Yatsı namazım kıldığını gören insan, aile halkının geçimi hususunda ihtimam gösterir.

Yatsı namazım ilk vaktinde kıldığını gören insan, çoluk çocuğunu memnun edecek güzel bir iste bulunur.

Sabah namazım kıldığını gören kimse, yeme içme ve giyim kuşam gibi kendisine zaruri olan şeyleri hazırlamaya işarettir.

Aksam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir.

Vitir namazı, işleri gizlemeye işarettir.

Bazen de öğle namazı, tövbeye veya işten çıkarılmaya işarettir.

Çünkü öğle namazında kıble, Kudüs’ten çevrilmiştir.

Bazen de öğle namazı, şeytan ve düşmanla savaşmaya işarettir.

Öğle zamanı, şiddetli sıcak ve uyku vaktidir.

Rüyada ikindi namazım kılmak yardım ve başarıya ulalşaya bazen de, hidayet, hayır ve korumaya işarettir.

Aksam namazı, rüyayı görenin ana ve babasından yahut kendisini şöhretli, mevki ve fazileti sebebiyle koruyan kimseden ayrılmasına ya da günesin kendisine işaret ettiği bir kimsenin isinden çıkmasına işarettir.

Bir kimse rüyada yatsı namazım kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazirlanmasina işarettir.

Bazen de yatsi namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayif görmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada sabah namazım kıldığını görmesi, onun yapacagi yemine işarettir.

Rüyada ikindi namazım kıldığını gören kimse, güçlükten sonra kolayliga erişir.

Rüyada aksam namazım kilan kimse, sonuçlanmis bir seyin tekrar meydana gelmesine arzu eder ve ona yakin zamanda kavuşur.

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin muradı hasil olur ve arzu ettiği şeye kavuşur.

Bag ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Allah-u Tealaya istiğfar eder.

Ziraat yapilan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.

Rüyada özürlü olarak namaz kıldığını görmek, amelinin makbul olmadığına işarettir.

Yan yatarak namaz kıldığını gören kimse hastalanir.

Namazi kilip bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra nail olur.

Hayvan üzerinde namaz kıldığını gören kimseye büyük bir korku isabet eder.

Halkla beraber imamin hayvan üzerinde bir kısmınin uykuda, bir kısmınin secdede ve bazisinin da ayakta namaz kildiklarim görmesi, eğer o kimseler savaşiyorlarsa mansur ve muzaffer olacaklarina işarettir.

Rüyada dört rekatli farz namazım iki rekat olarak kilan kimse yolculuğa çikar.

Rüyada namaz kildigi esnada bal yedığını gören kimse oruçlu iken hanımı ile cinsi münasebette bulunur.

Rüyada dört rekatli farz namazım iki rekat kilan kadın, o gün hayiz olur.

Rüyada bir namazın vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kilacak bir yer bulamadığını gören kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği istegi güçlesir.

Rüyada namazı, kasten ve farziyyetini inkar ederek terkettiğini, tsiamiyeti hafife alır.

Namazin farz olduğunu kabul ederek terkettiğini gören kimse için de tabir aynıdir.

Rüyada kilinan cuma namazı, ferahlik ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya işarettir.

Rüyada ramazan bayrami namazım kılmak, borcu ödemeye, hastanin iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.

Kurban bayrami namazı, hayır işleri üzerine olmaya, yapilan vasiyeti tutmaya ve adaklan yerine getirmeye işarettir.

Bazen de ramazan ve kurban bayram namazlan, düşmanla karşılasmaya işarettir.

Rüyada kusluk namazı, Allah’a sirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir.

Bazen de kusluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye işarettir.

Oturarak namaz kıldığını gören kimse, konuşma ve isinde tereddüt eder.

iki vakit namazı bir vakitte kılmak, yolculuğa işarettir.

Bazen de bu rüya, düşman tarafından çıkacak fitneye işarettir.

Namazi avret yeri açik olduğu halde kilsa, oruçlu iken fuhsiyatta bulunmaya yahut haram olan bir şeyi sadaka olarak vermeye işarettir.

Ya da bidat olan bir şeye uydugu halde dogru yolda olduğuna işarettir.

Korku namazı kıldığını görmek, sirket kurmaya, hayrete düşmeye, daginik olmaya veya hasta ile çekismeye işarettir.

Rüyada namazda konuşmak, hibe ettiği veya sükut ya da tasdik ettiği şeyden dönmeye işarettir.

Rüyada, namazda asikar okunacak yerde asikar okuduğunu gören kimse, eğer hakimse, zulümle hükmeder, hakim değilse, bildigi bir hakikati veya bir malı inkar eder.

Rüyada imamdan önce rükü ve secde yaptığını gören kimse, ana ve babasına veya itaat etmesi icabeden kimseye muhalefet etmesine işarettir.

Rüyada teravih namazı kılmak, meşakkate düsmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye işarettir.

Yagmur namazı kılmak, korkuya, çoluk çocuğunun nafakasini eksiltmeye, pahaliliga geçimdeki durgunluga.

ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düsmeye işarettir.

Rüyada günes ve ay tutuldugu vakit kilinan husuf ve küsuf namazım kıldığını görmek, günes ve Ayin işaret ettiği sahsin rahatlığa kavusturulmasi için gayret etmeye işarettir.

Bazen bu rüya, fasik bir kimsenin tövbe etmesine ve kafirin Müslüman olmasına, işarettir.

Husuf ve küsuf namazım kıldığını görmek, bir alimin ölümüne işarettir.

Rüyada korku namazı kılmak, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine ve korkudan emin olmaya işarettir, rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kilinan kimseye sefaat etmeye işarettir.

Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, onun için çok dua ve istiğfar eder.

Namazi tam kilarsa duayi da tam yapar.

Cenaze namazına imam olan kimse, münafik bir amir etrafindan vali tayin edilir.

“Allah (C.C.) filan kimseye rahmet etsin” dedığını gören kimsenin günahlan affedilir, imamin arkasında cenaze namazı kıldığını gören kimse, ölüler için dua edilen bir mecliste hazir bulunur.

Cenaze namazı kıldığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılik eder.

Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve Sünnet-i Seniyyeye uymasina işarettir.

Bir kadın rüyada erkeklere imam olduğunu görse, ölür.

Çünkü kadın, imamete selahiyetli değildir.

Ve bu durum ancak o kadının ölümü zamanında erkekler tarafından onun üzerine namaz kılmak suretiyle mümkün olur.

Namaz kılmayı ve okumayi bilmeyen bir kimse, rüyada imam olduğunu görse, ölür.

Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimse, resülullah (S.

A.

V.) in sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur.

Nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lazim olacak şeyleri yapmaya muvaffak olur.

Bir kimse rüyada bir takım insanlarla beraber teravih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabalari hakkında gereken iyiligi yaptıklarım görse, o kimselerin akrabalari hakkında gereken iyiligi yaptıklarına, onlardan vahsetin gittigine ve kalblerinin ferahlamasina işarettir.

Bir kimse rüyada cemaatla namaz kıldığını ve safin düzgün olduğunu görse, o cemaatin çokça tesbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir.

Rüyada Allah rızası için nafile namaz kıldığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir.

Rüyada teheccüd namazı kıldığını gören kimse yüksek bir rütbeye nail olur.

Rüyada regalb namazı kılmak, mevsimlere ve vaadim yerine getirmeye işarettir.

Rüyada kaza namazı kılmak, borç ödemeye veya günahkar bir kimse için tövbe etmeye işarettir.

Bazen de kaza namazı kılmak, kafirin Müslüman olmasına, adagim yerine getirmeye ve taahhüd ettiği bir şeyi yapmaya işarettir.

Rüyada oturarak namaz kılmak, acizlige, korkakliga ve cuzl bir rızka kanaat etmeye işarettir.

Otururken namaz kılmak, bazen babasının veya hocasinin, ya da üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya işarettir.

Rüyada tövbe namazı kılmak, günahların affolmasına işarettir.

Eğer tövbe namazım bütün halk kilacak olsa, yagmur yagmasina işarettir.

Rüyayı gören fakir ise, zengin olur, çocuğu olmuyorsa, erkek bir çocuğu olur.

Rüyada tesbih namazı kılmak, hediyeye, bahsise, hayra ve iyi bir şekilde geçindigine işarettir.

Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek sasinp kalmasina işarettir.

Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdigi seyin sonucunun güzel olmasına işarettir, istihare namazı kilan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatça eksikligine işarettir.

Rüyada kabre karşı namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi hediye etmeye, bazen de bu rüya, fakire, verilmeye layik olan kimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye işarettir.

Rüyada tahiyyetül mescit namazı kılmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye ve zalimlerden iyilik istemeye işarettir.

Rüyada gündüzün veya gece namaz kıldığını gören kimse, salih amel işlemekle Allah’a (C.C.) yaklaşir.

Rüyada namazda görüldügünü gören kimse, oyunla meşgul olmak suretiyle namazdan gaflet eder.

Rüyada sarhos olduğu halde namaz kıldığını gören kimse, yalan yere sahitlik eder.

Cünüb olduğu halde namaz kıldığını görmek, gören kimsenin dini bozuk olur.

Dogu ve bati tarafina namaz kıldığını gören kimse, islam dininden dönerek seriata muhalif bir harekette bulunur.

Rüyada arkasıni kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse, islam dinini tahkir eder.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada cemaatin kıbleden başka bir yöne dogru namaz kıldığını görse, onların valileri veya hakimleri görevlerinden alinir, dediler.

Rüyada alim bir kimseyi kıbleden başka bir yöne dogru namaz kıldığını veya eh-l sünnetin hilafina bir amelde bulunduğunu gören kimse, nefsani arzularina uyar ve seriata muhalif bir harekette bulunur.

Rüyada kıbleden başka bir yöne namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah’a (C.C.) yaklaşmayi ve insanların kalblerini kazanmayi kasdetmeye işarettir veya rüyada yöneldigi tarata dogru yolculuğa çikar.

Rüyada dogu taratma namaz kıldığını gören kimsenin, kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günah işlemeye cüretkar olduğuna işarettir.

Rüyada kıbleyi bilmedığını veya kıbleyi arastirdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmedığını gören kimsenin, dininde hayret içinde olduğuna işarettir.

Kıbleden başka bir yöne beyaz bir elbise ile namaz kıldığını ve Kurani hatasiz okuduğunu gören kimse, hacca gider.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın