Rüyada namaz kılmak görmek

Namazla alakali tabirler oldukça çoktur. Hemen hemen herkes rüyasında namaz kildığını görür. Bütün ayrıntilariyla namaz hakkındaki tabirleri kaydedecegiz. Rüyada görülen namazlari; farz namazı, cuma, nafile ve bayram namazlari olarak ayrı ayrı tabir edilirler, rüyada farz namazı kılmak, büyük memuriyete, reislige, emaneti yerine getirmeye, Allah’ın farz kildigi şeyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işarettir. Abdestli olarak normal sartlarina riayet ederek, rüku ve secdelerim tam yerine getirerek kibleye dönmek suretiyle farz namaz kildığını gören kimse Allah’ın farzlarindan birim yerine getirir. Zulmen birisinden aldığı malı veya birisine olan borcu öder. Ayni zamanda yaramaz ve çirkin işlerden de sakinir. Bazı tabirciler, farz namazı kildığını gören kimse, sözünde durur, küs olduğu birisi varsa onunla da barisir, imam olan birisi rüyada farz namaz kildığını görse, borçlanir veya tazminat öder. Rüyasında öğle namazı kildığını ve onu bitirdığını gören kimse maksadina nail olur. Dünyevi ve uhrevi işlerinde kendine yardım edilir. Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği seyin tahakkukuna işaret sayılmistir. Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, başki onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur. Bir kimse bulutsuz berrak bir havada öğle namazım kildığını gören kimse, kendisinl de sevinçli hissederse, yapacagi işlerde kendisine yardım edilir. Fakat bulutlu havada öğle namazım kildığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar, ikindi namazım kildığını gören insan, kendisi veya başkası için yemin eder; arzu ettiği bir kişim işler güçlükle meydana gelir, ikindi namazım rüyada kilip da tamamlayamayan insanın işleri oldukça güçlesir. Rüyada aksam namazınin kilinmasi, yapılması gereken işlerin bitirilmesi ile tabir edilir. Yatsi namazım kilip tamamlayan insanın ameli sona erip eceli yaklaşmis sayılır. Yatsi namazım kildığını gören insan, aile balkinin geçimi hususunda ihtimam gösterir. Yatsi namazım ilk vaktinde kildığını gören insan, çoluk çocuğunu memnun edecek güzel bir iste bulunur. Sabah namazım kildığını gören kimse, yemeiçme ve giyim kusam gibi kendisine zaruri olan şeyleri hazirlamaya işarettir. Aksam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir. Vitir namazı, işleri gizlemeye işarettir. Bazen de öğle namazı, tövbeye veya işten çikarilmaya işarettir. Çünkü öğle namazında kible, kudüsten çevrilmistir. Bazen de öğle namazı, seytan ve düşmanla savaşmaya işarettir. öğle zamani, şiddetli sicak ve uyku vaktidir. Rüyada ikindi namazım kılmak yardım ve başariya ulasmaya bazen de, hidayet, hayır ve korumaya işarettir. Aksam namazı, rüyayı görenin ana ve babasından yahut kendisini şöhretli, mevki ve fazileti sebebiyle koruyan kimseden ayrılmasina ya da günesin kendisine işaret ettiği bir kimsenin isinden çıkmasına işarettir. Bir kimse rüyada yatsi namazım kildığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazirlanmasina işarettir. Bazen de yatsi namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayif görmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada sabah namazım kildığını görmesi, onun yapacagi yemine işarettir. Rüyada ikindi namazım kildığını gören kimse, güçlükten sonra kolayliga erişir. Rüyada aksam namazım kilan kimse, sonuçlanmis bir seyin tekrar meydana gelmesine arzu eder ve ona yakin zamanda kavuşur. Rüyada cuma namazı kildığını gören kimsenin muradı hasil olur ve arzu ettiği şeye kavuşur. Bag ve bostanda namaz kildığını gören kimse, Allah-u Tealaya istiğfar eder. Ziraat yapilan bir yerde namaz kildığını gören kimse borcunu öder. Rüyada özürlü olarak namaz kildığını görmek, amelinin makbul olmadığına işarettir. Yan yatarak namaz kildığını gören kimse hastalanir. Namazi kilip bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra nail olur. Hayvan üzerinde namaz kildığını gören kimseye büyük bir korku isabet eder. Halkla beraber imamin hayvan üzerinde bir kısmınin uykuda, bir kısmınin secdede ve bazisinin da ayakta namaz kildiklarim görmesi, eğer o kimseler savaşiyorlarsa mansur ve muzaffer olacaklarina işarettir. Rüyada dört rekatli farz namazım iki rekat olarak kilan kimse yolculuğa çikar. Rüyada namaz kildigi esnada bal yedığını gören kimse oruçlu iken hanımı ile cinsi münasebette bulunur. Rüyada dört rekatli farz namazım iki rekat kilan kadın, o gün hayiz olur. Rüyada bir namazın vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kilacak bir yer bulamadığını gören kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği istegi güçlesir. Rüyada namazı, kasten ve farziyyetini inkar ederek terkettiğini, tsiamiyeti hafife alır. Namazin farz olduğunu kabul ederek terkettiğini gören kimse için de tabir aynıdir. Rüyada kilinan cuma namazı, ferahlik ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya işarettir. Rüyada ramazan bayrami namazım kılmak, borcu ödemeye, hastanin iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Kurban bayrami namazı, hayır işleri üzerine olmaya, yapilan vasiyeti tutmaya ve adaklan yerine getirmeye işarettir. Bazen de ramazan ve kurban bayram namazlan, düşmanla karşılasmaya işarettir. Rüyada kusluk namazı, Allah’a sirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir. Bazen de kusluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye işarettir. Oturarak namaz kildığını gören kimse, konuşma ve isinde tereddüt eder. iki vakit namazı bir vakitte kılmak, yolculuğa işarettir. Bazen de bu rüya, düşman tarafından çıkacak fitneye işarettir. Namazi avret yeri açik olduğu halde kilsa, oruçlu iken fuhsiyatta bulunmaya yahut haram olan bir şeyi sadaka olarak vermeye işarettir. Ya da bidat olan bir şeye uydugu halde dogru yolda olduğuna işarettir. Korku namazı kildığını görmek, sirket kurmaya, hayrete düşmeye, daginik olmaya veya hasta ile çekismeye işarettir. Rüyada namazda konuşmak, hibe ettiği veya sükut ya da tasdik ettiği şeyden dönmeye işarettir. Rüyada, namazda asikar okunacak yerde asikar okuduğunu gören kimse, eğer hakimse, zulümle hükmeder, hakim değilse, bildigi bir hakikati veya bir malı inkar eder. Rüyada imamdan önce rükü ve secde yaptığını gören kimse, ana ve babasına veya itaat etmesi icabeden kimseye muhalefet etmesine işarettir. Rüyada teravih namazı kılmak, meşakkate düsmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye işarettir. Yagmur namazı kılmak, korkuya, çoluk çocuğunun nafakasini eksiltmeye, pahaliliga geçimdeki durgunluga. ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düsmeye işarettir. Rüyada günes ve ay tutuldugu vakit kilinan husuf ve küsuf namazım kildığını görmek, günes ve Ayin işaret ettiği sahsin rahatlığa kavusturulmasi için gayret etmeye işarettir. Bazen bu rüya, fasik bir kimsenin tövbe etmesine ve kafirin Müslüman olmasına, işarettir. Husuf ve küsuf namazım kildığını görmek, bir alimin ölümüne işarettir. Rüyada korku namazı kılmak, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine ve korkudan emin olmaya işarettir, rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kilinan kimseye sefaat etmeye işarettir. Rüyada ölü üzerine namaz kildığını gören kimse, onun için çok dua ve istiğfar eder. Namazi tam kilarsa duayi da tam yapar. Cenaze namazına imam olan kimse, münafik bir amir etrafindan vali tayin edilir. “Allah (C.C.) filan kimseye rahmet etsin” dedığını gören kimsenin günahlan affedilir, imamin arkasında cenaze namazı kildığını gören kimse, ölüler için dua edilen bir mecliste hazir bulunur. Cenaze namazı kildığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılik eder. Rüyada nafile namaz kildığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve Sünnet-i Seniyyeye uymasina işarettir. Bir kadın rüyada erkeklere imam olduğunu görse, ölür. Çünkü kadın, imamete selahiyetli değildir. Ve bu durum ancak o kadının ölümü zamanında erkekler tarafından onun üzerine namaz kılmak suretiyle mümkün olur. Namaz kılmayı ve okumayi bilmeyen bir kimse, rüyada imam olduğunu görse, ölür. Rüyada sünnet namazı kildığını gören kimse, resülullah (S. A. V.) in sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur. Nafile namaz kildığını gören kimse, ahirette kendisine lazim olacak şeyleri yapmaya muvaffak olur. Bir kimse rüyada bir takım insanlarla beraber teravih namazı kildığını görse, o kimselerin akrabalari hakkında gereken iyiligi yaptıklarım görse, o kimselerin akrabalari hakkında gereken iyiligi yaptıklarına, onlardan vahsetin gittigine ve kalblerinin ferahlamasina işarettir. Bir kimse rüyada cemaatla namaz kildığını ve safin düzgün olduğunu görse, o cemaatin çokça tesbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir. Rüyada Allah rızası için nafile namaz kildığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir. Rüyada teheccüd namazı kildığını gören kimse yüksek bir rütbeye nail olur. Rüyada regalb namazı kılmak, mevsimlere ve vaadim yerine getirmeye işarettir. Rüyada kaza namazı kılmak, borç ödemeye veya günahkar bir kimse için tövbe etmeye işarettir. Bazen de kaza namazı kılmak, kafirin Müslüman olmasına, adagim yerine getirmeye ve taahhüd ettiği bir şeyi yapmaya işarettir. Rüyada oturarak namaz kılmak, acizlige, korkakliga ve cuzl bir rızka kanaat etmeye işarettir. Otururken namaz kılmak, bazen babasının veya hocasinin, ya da üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya işarettir. Rüyada tövbe namazı kılmak, günahların affolmasına işarettir. Eğer tövbe namazım bütün halk kilacak olsa, yagmur yagmasina işarettir. Rüyayı gören fakir ise, zengin olur, çocuğu olmuyorsa, erkek bir çocuğu olur. Rüyada tesbih namazı kılmak, hediyeye, bahsise, hayra ve iyi bir şekilde geçindigine işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek sasinp kalmasina işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdigi seyin sonucunun güzel olmasına işarettir, istihare namazı kilan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatça eksikligine işarettir. Rüyada kabre karşı namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi hediye etmeye, bazen de bu rüya, fakire, verilmeye layik olan kimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye işarettir. Rüyada tahiyyetül mescit namazı kılmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye ve zalimlerden iyilik istemeye işarettir. Rüyada gündüzün veya gece namaz kildığını gören kimse, salih amel işlemekle Allah’a (C.C.) yaklaşir. Rüyada namazda görüldügünü gören kimse, oyunla meşgul olmak suretiyle namazdan gaflet eder. Rüyada sarhos olduğu halde namaz kildığını gören kimse, yalan yere sahitlik eder. Cünüb olduğu halde namaz kildığını görmek, gören kimsenin dini bozuk olur. Dogu ve bati tarafina namaz kildığını gören kimse, islam dininden dönerek seriata muhalif bir harekette bulunur. Rüyada arkasıni kibleye dönerek namaz kildığını gören kimse, islam dinini tahkir eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada cemaatin kibleden başka bir yöne dogru namaz kildığını görse, onların valileri veya hakimleri görevlerinden alinir, dediler. Rüyada alim bir kimseyi kibleden başka bir yöne dogru namaz kildığını veya eh-l sünnetin hilafina bir amelde bulunduğunu gören kimse, nefsani arzularina uyar ve seriata muhalif bir harekette bulunur. Rüyada kibleden başka bir yöne namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah’a (C.C.) yaklaşmayi ve insanların kalblerini kazanmayi kasdetmeye işarettir veya rüyada yöneldigi tarata dogru yolculuğa çikar. Rüyada dogu taratma namaz kildığını gören kimsenin, kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günah işlemeye cüretkar olduğuna işarettir. Rüyada kibleyi bilmedığını veya kibleyi arastirdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmedığını gören kimsenin, dininde hayret içinde olduğuna işarettir. Kibleden başka bir yöne beyaz bir elbise ile namaz kildığını ve Kurani hatasiz okuduğunu gören kimse, hacca gider.

Yorum yapın