Rüyada demir kürek görmek

Rüyada demir kürek görmek, hizmetçiye ve menfaata işarettir.

Demir kürek, hizmetçi almak arzusunda olan kimse için nikaha ve hizmetçi edinmeye, ziraat sahipleri için hububat ve ziraatim toplamasina işarettir.

Bazen demir kürek istahli olmaya işarettir.

Bazen demir kürek geceye işarettir.

Bazı tabirciler, demir kürek geceye, bazilari da kendisiyle iş yapiliyorsa çocuğa, iş yapilmiyorsa hizmetçiye işaret eder, dediler.

Demir kürek hayır ve hasenati meşakkat ve zahmeti ihtiyar eden kuvvetli ve emniyetli bir kimseye işaret ettiğinden, herkes ondan imdat ve yardım talebinde bulunur ve ona itaat ederek, işi sonuçlanır ve maksadı hasıl olur.

Demir kürek, zahmet ve meşakkatlere sabreden bir kadına, bazen de rızık, menfaat ve hastalıktan kurtularak sevince erismeye işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın