Rüyada değirmenci görmek

Kendi nefsini ve topluma zararlı kişi yohut durmları ıslah etmekle meşgul insana, yaşlı ve nurlu yüzlü değirmenci gün görmüş insana, genç ve hırpani kılıklı değirmenci şüpheli kazanç ehli, güvenilmez kimeseye delalet eder. Rüyada görülen degirmenci, degirmende ögütülen bugday miktannca kendi nefsim ve dünyasini islah etmekle meşgul olan bir adama işarettir. Eğer gördügü degirmenci genç ise, rüyayı görenin rızkı, düşmanının yardımı ile meydana gelir. Yasli ise, rızkı dedesi veya dostu vasitasiyla hasil olur. Degirmenci görmek, keder, düşmanlik, bir şeyi bir halden diğer bir hale sokmaya faiz ve güç işlerini kendi iradesiyle tamamlayan amire işarettir. Bir kimse rüyada yasli bir degirmenci görse, o kimsenin dedesi ve dostu vasitasiyle degirmende ögütülen unun miktan ve degirmencinin gücü nisbetinde dünyanin o kimseye meylettigne işarettir. Degirmenci rızkını elde etmekte zahmet çeken ve herkese hayri dokunan bir kimse olarak tabir edilir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın