Rüyada defnedilmek görmek

Bir kimse rüyada ölerek defnedildiğini görse, uzak bir yolculuğa çikar ve orada mala nail olmaktan mahrum olur. Ölmeksizin sağ olarak kabre defnedildiğini gören kimse onu defneden kimseyi tamyorsa, o adam rüyayı gören hakkında zulmünü açığa vurur. Yahut onun hakkında kötü söz söyler ya da onu hapseder. Eğer kabre girdikten sonra öldügünü görse, kendisine yapilar o zulümden ölür. Eğer ölmezse zikredilen zulüm ve kederlerden yahut hapisten kurtulur. Bir kimse kendisinin bir kabre atildığını görse, o kimse rüya sahibini tehlikeye veya sonu tehlikeli bir şeye atar. Bir kimse kabrin lahdine konuldugunu i, crse, bir eve sahip olur. Eğer üzerine de toprak döküldügünü görse o toprak miktannca mala işarettir. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada defnolursa onun dini yalan olur, ancak defnedildikten sonra kabrinden çikanlirsa rüyanin kötülüğe işareti yoktur, dediler. Eğer üzerine toprak saçildığını görse, o kimsenin tövbeden ümitsiz ve mahrum olduğuna işarettir. Insanin ölmedigi halde kendisinin defnedildiğini görmesi, bütün insanlar için iyi değildir. Bir kimsenin rüyada günes dogduktan, yahut öğleden ya da günes battiktan sonra defnolunmasi kötülükle emredip iyilikten sakindirmaya işarettir. Rüyada sağ adamın sağ adamı defnetmesi hiledir. Bazen de bu rüya, defnedilenin fakirlikten zenginliğine, bekarliktan evlenmesine, geçimsizlikten sonra ünsiyet ve ülfetine işarettir. Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi, bulunduğu durumda borca girmesine işarettir. Ölünün ikinci defa defnedilmesi haddini asan kusurlarinin affedilmesine işarettir. Ölünün ölüyü defnetmesi, akrabalar arasında samimiyet ve dostlugun birlesmesine işarettir. Bazen de defin, hapis, hastalık, evlenme, emanet yahut rehin ile tabir edilir. Bir kimse rüyada öldügünü yahut defnedildiğini görse, o kimsenin tevbe etmeden ölümü vuku bulur. Kendistni kabirden çıktığını görse, o kimse tevbe ve istiğfar eder. Bazıları da, defin, evlilige işaret eder, dediler. Ölmeksizin kendisinin defnedildiğini gören kimse hapsedilir ve sıkıştırılır.

Yorum yapın