Rüyada defnedilmek görmek

Bir kimse rüyada ölerek defnedildiğini görse, uzak bir yolculuğa çıkar ve orada dünyalık şeylere ve mala mülke nail olmaktan mahrum olur.

Rüyasında ölmeden sağ olarak kabre defnedildiğini gören kimse onu defneden kimseyi tanıyorsa, o adam rüyayı gören hakkında zulmünü açığa vurur.

Yahut onun hakkında kötü söz söyler ya da onu hapseder.

Eğer kabre girdikten sonra öldüğünü görse, kendisine yapılan o zulümden ölür.

Eğer ölmezse zikredilen zulüm ve kederlerden yahut hapisten kurtulur.

Bir kimse kendisinin bir kabre atıldığını görse, o kimse rüya sahibini tehlikeye veya sonu tehlikeli bir şeye atar.

Bir kimse kabrin lahdine konulduğunu görse, bir eve sahip olur.

Eğer üzerine de toprak döküldüğünü görse o toprak miktarınca mala işarettir.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada defnolursa onun dini yalan olur, ancak defnedildikten sonra kabrinden çıkarılırsa rüyanın kötülüğe işareti yoktur, dediler.

Eğer üzerine toprak saçıldığını görse, o kimsenin tövbeden ümitsiz ve mahrum olduğuna işarettir.

İnsanın ölmediği halde kendisinin defnedildiğini görmesi, bütün insanlar için iyi değildir.

Bir kimsenin rüyada güneş doğduktan, yahut öğleden ya da güneş battıktan sonra defnolunması kötülükle emredip iyilikten sakındırmaya işarettir.

Rüyada sağ adamın sağ adamı defnetmesi hiledir.

Bazen de bu rüya, defnedilenin fakirlikten zenginliğine, bekârlıktan evlenmesine, geçimsizlikten sonra ünsiyet ve ülfetine işarettir.

Rüyada ölünün diri kimseyi defnetmesi, bulunduğu durumda borca girmesine işarettir.

Ölünün ikinci defa defnedilmesi haddini asan kusurlarının affedilmesine işarettir.

Ölünün ölüyü defnetmesi, akrabalar arasında samimiyet ve dostluğun birleşmesine işarettir.

Bazen de defin, hapis, hastalık, evlenme, emanet yahut rehin ile tabir edilir.

Bir kimse rüyada öldüğünü yahut defnedildiğini görse, o kimsenin tövbe etmeden ölümü vuku bulur.

Kendisini kabirden çıktığını görse, o kimse tövbe ve istiğfar eder.

Bazıları da, defin, evliliğe işaret eder, dediler.

Ölmeksizin kendisinin defnedildiğini gören kimse hapsedilir ve sıkıştırılır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın