Rüyada damar görmek

Rüyada damar görmek, damar tıkanıklığı ve damar kesilmesi bu damarın temsil ettiği kişinin sılayı rahimi terk ettiğine, akraba ile ilişkili kestiğine, damardan kan kaybı yoksul için mala, zengin için mal kaybına, damarların çok bariz olarak görülmesi gelirde görülecek azalmaya delalet eder.

Rüyasında kişi, vücudunda mor, belirgin bir damar görürse gayretlerinin sonucunu olumlu olarak alacak demektir.

Damarın rengine göre yorumlanır.

Rüyada damar görmek güzellikle yorumlanır.

Rüyada damarlarının şiştiğini görmek güzelleşmesi için makyaj yapacağına anlamına gelir.

Damarının kesildiğini görmek, hastalanacağına tabidir. damarından kan aktığını görmek, ecelinin yaklaştığına; damarından ameliyat yapıldığını görmek, ev halkından birisinin veya esinin evden ayrılacağına delalet eder.

Yorumculardan bazıları damarı kişinin bağlı olduğu aile ile veya aşiret ile de yorumlarlar.

Bu yoruma göre, rüyasında damarının kesildiğini görmek, aile bağlarının kopmasına delalet eder.

Rüyada damarlarının görünür şekilde açık olduğunu görmek, eğer çiftçi ise tarlalarına giden suyollarının bozulduğuna; damarlarının hepsinin birden kesildiğini görmek, o çiftçinin bağ veya tarlasına giden suyollarının tamamen tıkandığına delalet eder.

Rüyasında damarından kan alındığını görmek, akan kan miktarı kadar malından zarar edeceğine veya parasının elinden çıkacağına işarettir.

Bir başka rivayete göre de damarın güzelliği o kimsenin güzelliğine, damarın bozukluğu ise, o kimsenin bozukluğudur.

Bir kimseye rüyada anz olan bir sebepten dolayı bir damarının bozulması, o kimsenin akrabasından birisinin ölümüne işarettir.

Bazen damarın kesilmesi rüya sahibinin ölmesiyle akrabasından ayrılmasına işarettir.

İnsanın damarları soy ve kabilesidir.

Damarlarından birsinin yok olduğunu gören kimse, akrabasından ayrılır.

Damarlar bostanın su kanalı gibidir.

Rüyada damarlardan birinin veya hepsinin kesildiğinin görülmesi, rüya sahibinin bahçe ve bostanının suyolunda meydana gelecek bozukluğa işarettir.

Rüyada damarların açık olarak görülmesi, rüya sahibinin hububat ve ziraatına veya emlak ve akarlarına su vermenin mümkün olmayacağına işarettir.

Kan almak için meşhur olan damarlar ve daima hareketi mutad olan nabızlar, hayat, rızık aile ve aşiretinin büyüklerine işarettir.

Rüyada elinin damarlarından kan aktığını gören kimse, zengin ise o kan miktarı elinden mal gider.

Eğer fakir ise, akan miktarca eline mal geçer.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın