Rüyada damar görmek

Damar, kişinin akrabaları ve kavmidir. Damar tıkanıklığı ve damar kesilmesi bu damarın temsil ettiği kişinin sıla-yı rahimi terk ettiğine, akraba ile ilişkili kestiğine, damardan kan kaybı yoksul için mala, zengin için mal kaybına, damarların çok bariz oolarak görülmesi gelirde görülecek azalmaya delalet eder. Rüyasında kişi, vücudunda mor, belirgin bir damar görürse gayretlerinin sonucunu olumlu olarak alacak demektir. Damarın rengine göre yorumlanır. Rüyada damar görmek güzellikle yorumlanır. Rüyada damarlarinin sistigini görmek güzellesmesi için makyaj yapacağına; damarinin kesildığını görmek, hastalanacağına; damarindan kan aktigini görmek, ecelinin yaklaştigina; damarindan ameliyat yapildığını görmek, ev halkından birisinin veya esinin evden ayrılacağına delalet eder. Yorumculardan bazilari damari kişinin bagli olduğu aile ile veya asiret ile de yorumlarlar. Bu yoruma göre, rüyasında damarinin kesildığını görmek, aile baglarinin kopmasina delalet eder. Rüyada damarlarinin görünür şekilde açik olduğunu görmek, eğer çiftçi ise tarlalarina giden su yollarinin bozulduguna; damarlarinin hepsinin birden kesildığını görmek, o çiftçi-nin bag veya tarlasina giden su yollarinin tamamen tikandığına delalet eder. Rüyasında damarindan kan alindığını görmek, akan kan miktari kadar malından zarar edecegine veya parasının elinden çıkacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de damann güzelligi o kimsenin güzelligine, damann bozuklugu ise, o kimsenin bozuklugudur. Bir kimseye rüyada anz olan bir sebepten dolayı bir damannin bozulmasi, o kimsenin akrabasından birisinin ölümüne işarettir. Bazen damarin kesilmesi rüya sahibinin ölmesiyle akrabasından aynımasina işarettir. insanın damarlari soy ve kabilesidir. Damarlanndan birsinin yok olduğunu gören kimse, akrabasından ayrılır. Damarlar bostanin su kanali gibidir. Rüyada damarlardan birinin veya hepsinin kesildiginin görülmesi, rüya sahibinin bahçe ve bostaninin su yolunda meydana gelecek bozukluga işarettir. Rüyada damarlarin açik olarak görülmesi, rüya sahibinin hububat ve ziraatina veya emlak ve akarlarina su vermenin mümkün olmayacağına işarettir. Kan almak için meshur olan damarlar ve daima hareketi mutad olan nabizlar, hayat, rızık aile ve asiretinin büyüklerine işarettir. Rüyada elinin damarlarindan kan aktigini gören kimse, zengin ise o kan miktari elinden mal gider. Eğer fakir ise, akan miktarca eline mal geçer.

Yorum yapın