Rüyada dağ görmek

Dağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile tabir edilir Dağın üzerinde bulunmak kadri yüce birine yakın olmaya, dağı çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete, dağdan inmek makam ve rüütbe kaybetmeye, dağdan düşmek halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak meydana gelecek zarara, dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması yönetim zaafiyetine, dağın yanması devlet başkanını vefatına, dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydasi olmadığına, dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek ısırıcı ve kopluma ancak zararı dokunan yönetime, dağda vahşi hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş gören yahut kamu malına zarar veren yöneticilere, dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya, dağın fare vs. doğurması umulan şeylerin boşü çokmüsonü, dağın oğlan doğurması o ülke için hayırlı ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine, dağa kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra; taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere, dağda bRüyada dağ görmek kötü şans ve monoton bir iş hayatını simgeler. Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir. Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır. Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir. Dağ görmek veya dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir. İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız. Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Kişi doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır. Dag rüyada zorlukla tabir edilir. Rüyasında büyük bir dağa tirmandığını görmek, eğer zirveye ulasmis ise, hayatında bütün zorluklari yenecegine işarettir. Daga tirmanirken, birçok zorluklara uğradigini, bazı yerlerde ayağı kayarak bir iki metre asağı düstügünü veya tamamen dagdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını görmek, hayatında birçok zorluklara rastlayacagindan, zorlukla geçimini temin edecegine işarettir. Dagin orta yerinde daha fazla tirmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir isinde başarılı olamadigi için durmadan meslek degistirdigine isa-rettir. Rüyada bir dagdan asağıya yuvarlanmak, beklemediği bir sürpriz ile karşılaşıp kötü bir durumda kalacağına delalet eder. Danyal Aleyhisselama göre; bir dağın üzerinde olup bunu kendi malı zannettiğini gören, büyük bir kimseye siginir. Bir rivayete göre adil bir başkanin emrine girer. Bir dağa çıkarak tepesine ulastigini gören, bir devlet büyügünden fayda görür. Bir dağın yerinden koptugunu veya parça, parça olduğunu görmek, büyük bir devletin yikilisina ve halkınin dagilmasina delalet eder. Bir dagda kendisi için yatip kalkacak yer hazirladığını gören, büyük bir dev-let makamında iş bulur. Bir dagdan indığını gören, isinden olur, itibari sarsilir. Bir rivayete göre yüksek daglardan inmek, yap-mak istediği bir işten vazgeçmektir. Cabir-ül Mağribi’ye göre; bir dağa veya yüksek bir yere çik-tigini görmek, muradının olmasına ve istegini elde etmesine delalet eder. Bir dagdan düstügünü görmek, din ve dünyasinda noksanliga delildir. Bir dağın yesillendığını ve güzellestigini görmek, o yeri yöne-tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir. Dagda yirtici bir hay-van görmek, dinsiz ve vicdansiz bir devlet adamı ile tabir olunur. Dagin yalniz topraktan ibaret olduğunu görmek faydasız, cimri bir devlet başkaninin bulunduğuna işarettir. Dagin dikenler ve çalilar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsiz eden bir devlet başkanina delalet eder. Cudi dagina çıktığını gören, hayır ve fayda görür. Arafat daginda bulunduğunu gören, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur. Cebel-i Lübnana çıktığını gören, ilim adamlari ile bulusur ve onlardan fayda görür. Karanlık ve korkunç görünüslü bir dagda bulunduğunu gören ölür veya bir musibete uğrar. Dagda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine isa-rettir. Bir dağa çıktığını ve orada gördügü bir magaraya girdiğini görmek, bazı kişilerin sırlarına ortak olacağına delildir. Oradan bir şey alip çıktığını gören, o sirri ögrendiginden dolayı menfaat görür. Bir dağı uzaktan gören, önemli bir konuyu düsünür ve yapmaya karar verir. Dagda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradına erer. Cafer-i Sadık (RA)a göre; dağ görmek bir devlet başkani, devlet büyügü ve rahata ulaşmakla tabir olunur. Kirmani’ye göre; bir dağın kendisine ait olduğunu gören, iyi kalpli ve itibari büyük bir kimseye arkadaş olur. Dagin etrafinda dolastigini gören, büyük bir kimseyle tanışır ve fayda görür. Bir dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye siginir. Dagin üzerin-de kendisine sağlam bir yer hazirlayan, devlet büyügü tarafından büyük bir memuriyete geçirilir. Zengin ise daha çok zenginleşir. Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz, bir dağı yiktigini gö-ren, ömrünü ziyan eder. Kendisini dagdan asağıya atip kendisine bir zarar gelmedığını gören, eline geçecek bir büyük iş veya memuriyet dolayısiyla sözü geçer olur. Dagdan düstügünü ve hemen ayağa kalktigini görenin işi tamamlanmaz. Bir dagda silahli olarak bulunduğunu veya bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümege delalet eder. Bir dağa çikmak istediğini gören, kati kalpli bir kimseye giderek ondan bir işi hakkında yardım ister. Bu rüyada pek hayır yoktur. Daga ne kadar kolaylikla çikarsa, maksadina da o kadar kolaylikla ulasir. Daga çikarken hiç ayağı kaymadığını ve çok rahat tirmandığını görmek, acele bir hayra ulasacağına delalet eder. Zorlukla dağa çikmaya başladığını ve tepesine ulastigini görenin, ömrü dolmus ve eceli yaklaşmistir. Abdulgani Nablusi’ye göre rüyada büyük bir dağ görmek, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırli bir büyüge, babaya, büyük bir tüccara, dağın tepesi yuvarlak ve yassi ise, zengin fakat kati yürekli bir kadına, keder ve sıkıntıya, zahmetli yolculuğa, hayal ve düsünceye tabir olunur. Rüyada bir dağa çikip orda oturan, suyundan içen, halk için çalisan bir devlet başkani tarafından büyük bir bidelalet getirilir, yahut bir ticarete atilarak para kazanır. Salimiye göre; dağ görmek büyük bir kismete delalet eder. Rüyasında bir dağa tirmandığını görmek, karli bir iş için bir uzak yolculuğa çıkacağına, dagdan indığını görmek, karli bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine, bir dağ eteginde oturup dinlendığını görmek, kendisine teklif edilen karli bir ise girip girmeyecegine karar vermek için düşündüğüne, bir dağın eteginde bir dağ evinde bulunduğunu görmek, bir iş için çagrildigi bir yere gideceğine, dagda çiçek topladığını ve bir demet yaptığını görmek, eline geçen parayi hayır işlerinde harcayacağına delalet eder. Dagda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek Cenabi hak (C.C.) Hazretlerinin rızasıni aldığına, dağ eteginde sudan abdest alip namaz kildığını görmek, günahlarından kurtulduguna, üzerinde yesillik olmayan çiplak bir dağa tirmandığını görmek, tesebbüs ettiği işten hayır gelmeyecegine delalet eder. Dagin küçülerek yok olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilemeyecegine, dağın olduğundan daha fazla büyüdügünü görmek, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına, dağın üzeri çiçekle dolu olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada dağ görmek, sani yüce, dehsetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarli ve sebatli bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir. Dag yayilip açildigi degirmilestigi zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındır. üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ inançsiz ve azgin bir amirdir. Çünkü o dağ Allahi tesbih etmeyen ve insanlann faydalanmadigi ölü gibidir. Dagin üzerine çikip ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi kati ve menfaatli bir amir tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su, gördügü nebatat miktarinca mala sahip ve istegine nail, işi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkiyad ederler. Dag üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allah’a hamd ettiğini gören kimse J adil bir devlet başkani olur. Dag üzerinde azginlik, isyan ve haddi tecavüa ettiğini gören zalim olur. Dagin üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğuj nü görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir. Dagdan indigin^ gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alinir. Tüccarsa zara eder. Nebatat olmayan bir dağa çıktığını gören, inançsiz başkanin hizmetine girerek iş görür, bunda da kendisine kaygi ve endişe gelir. Dag içinde olan yol ve yokus azaptir. Bundan dolayı yokus bir yoldan indığını gören kimse azabindan kurtulur. Yokusu çıktığını görse, zahmet ve meşakkatla beraber, değeri yüksek olur. Dagin etraf inda olan büyük taslarla ağaçlar devlet başkaninin, yaveri ve düşmanıdırlar. Bundan dolayı bir kimse dağın etrafinda taslar görse başkanliga işarettir. Dagdan düstügünü görenin hata ve günahi meydana gelerek kendisine zarar verir. Dagdan düşerek ayağınin kinidığını gören kimse başkanin nazarinda düşer ve malına zarar gelir. Dagin yandığını veya düstügünü görmek, sanli, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatina veya devlet başkaninin o kimseye galip gelip kahiretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanidir. Bir dağın sallandigim, fakat yine durdugunu görmek, o yerin devlet başkan7ina bir musibet ve şiddet isabet edecegine işarettir. Çikmakta olduğu dağın yarisma geldiginde yukan çıkması ve asağı inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yansinda vefat eder. Ömrü ise kirk senedir. Daga çikip üzerinde oturan kimsenin çirkin bir çocuğu olur. Daga çikmak yükşeklik, asağı inmek zillettir. Yukan çikmak valilige işaret ettiğinde, asağı inmek de görevden alinmaya işarettir. Daga yaslandığını gören, kuvvetli bir devlet başkanina dağın gölgesinde oturdugunu gören, bir devlet başkaninin himayesine siginarak rahatça yaşar. Dagi yüklenip ondan agirlik ve güçlük hissettiğini gören kimse, büyük bir adamın veya tüccarin işlerini üzerine alır, fakat bundan zahmet çeker, dağ kendisine hafif gelirse o işleri de güçlük çekmeden idare eder. Gökten, sehir üzerine bir dağın indığını görmek, o sehire bir valinin geleceğine işarettir. Bir sehirden bir dağın göge dogru çıktığını görmek, o sehrin vahsinin alinmasina işarettir. Dagin tepesinden bir şey ittigini gören kimse, birisinin hakkında bir söz söyler. Eğer dağın tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu veya güzel bir halde bulunduğunu görse, onun gücü ve otoritesi, dağın tepesinden attigi seyin kiymeti miktannca kuvvetli olur. Çikmayi arzu ettiği bir dağın tepesine çıktığını gören kimse, dağın üzerine çikip orada oturuncaya degin gördügü şeylerin kolaylik ve zorlugu nisbetinde arzu ve isteklerine kavuşur. Bir tepeden yahut bir köskten ya da bir dagdan indirildigim gören kimsenin arzu ettiği şeyi meydana gelmez. Dagi uzak bir yerden gören yolculuk yapar yahut ona üzüntü ve keder gelir. Bazıları da, dag, söz vermekle tabir edilir, demişlerdir. tbni Sirin’demiştir ki bir kimse kendisinl bir daG üzerinde görse, anne babasına asi olur ve eceli yaklaşmistir. Dag üzerinde otunnasi onun ölümüdür. Dag eteginde olması hayat ve yasayisinin müddetidir. Bir kimse dağa çıktığını görse devlet ve yükşeklige işarettir dediler. Daglarin canlandığını sonradan eski hallerine döndüklerim görmek, o sehir halkına gelecek şiddetli bir korkudur. Ancak Cenabi Hakk o korkuyu sonradan onlardan kaldirir. Dag üzerinde ağaç gören kimse makarna, yükşeklige, halk arasında güzel isimle anilmaya ve şöhrete işarettir. Bir kimse birtakim liderlerin bir dağın kule veya tepesinde toplandiklarim görse, o sehir halkınin veya bir mahallenin başkaninin ölmesine işaret eder, yahut Allahtan iştenmeyen bir şeyi talep ettiklerinden dolayı mezkur muhtarlar gam ve kedere düşerler. Rüyada görülen daglar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, baginp feryad etmeye, ızdırap ve issizlige de işarettir. Bir magaraya girdiğini gören, yakında, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve ancak Allah’a tevekkül eder. Bazen, dag, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, bazen de, efendi ve anne gibi, insanın kendisine sigimp himayesine girdiği kimseye işarettir. Dagda bulunan su, ağaç ve meyve ile dağın yükşekligi ve faydasızligi insanın hayır ve şerrine işarettir. Dag, vaade işarettir. Rüyada dağ ve dağın yürümesi şiddet ve korkuya Bazen de yolcu için denizde bogulmaya işarettir. Dagin yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabi mucip olan bir seyin meydana çıkmasına işarettir. Bir dağa gelip orada tatli su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler buldugunu gören hayırlı bir hanıma siginir, yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim ögrenir. Ya da geçimini temin edebilecegi bir meslegi ögrenir veya bir rütbeye işarettir. Yahut faydalı bir yolculuk yapar, yahut devlet başkaninin hizmetine girer, veya neticesi hayır olan bir şeyle vaad olunur. Daga düzgün bir yoldan geldigim gören, maksad ve arzusuna meşru yoldan vasil olur. Tabirde, kendisine gelinen dağı da muteber tutmak lazimdir. Söyle ki Kendisine gelinen dag, arafat, kat, cudi, lübnan, uhud, kasyan, tur, mukattem v. s. gibi şerefli daglar olursa, o kimse alimler ve sulahadan bulunan kimselerin hizmetinde bulunur. Bazen de o kimse bu daglarin bulunduklari yerlere yolculuk yapar ve maksadina kavuşur. Dagin yerle bir olduğunu gören kimse ölür. Bazen de rüyayı gören ibadet, ve taata işarettir. Daglar, melikler, amirlerde, salihlere ve alimlere işarettir. Bazen de dag, din ve dünya sahibine işarettir. Bir dagda kuyu kazdığını yahut taslari bir dagdan diğer bir dağa naklettiğini gören kimse, kalbi kati birisiyle tartisir ve bunda güçlük çeker. Bir kimse rüyada gögsünde iki dağ bulunduğunu görse halka iki sene valilik Dag çocuk dogurmaga ve kişiye üzüntü ve aa verecek söze de işarettir. Dagin kendisiyle beraber yürüdügünü görmek, bir savaşin çıkmasıyla bir devletin diğer bir devletin üzerine yürümesi yahut umum insanlann yok olmasına sebep olacak bir fitne ve şiddetin çıkmasıyla, alimler arasında ihtilaf ve istirabin çıkmasına işarettir. Bazen de o yerde adalet meydana gelir. Bir kimse gemiden dağa indığını görse, nuh Aleyhisselamin oglunun hikayesine binaen o kimsenin yok olması yahut bütün insanlara muhalif hareket etmesine, nefsinin isteklerim yerine getirmede yalniz kalmasina işarettir. Bazen degdan vahsi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanina düstügünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüğe düşer. Bazen de bu rüya, günahları terk etmeye ve bidaüardan temizlenmeye işarettir. Dagin göge yükselerek insanlann başlari üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete işarettir. Çünkü, Allah tarafından korkutmak ve günahkarlari tehdit için Tur dağı Beni israilin başma gölge gibi kaldirilmisti. Dagin yürümesi, bazı kere de veba hastalığına işarettir. Dagi devirdigim gören kimse dağın büyüklügü nisbetinde bir adamı helak eder. Bazıları da, ömrü biter demiştir. Daga çikmayi murad ettiğini gören kimse, kalbi kab ve düsüncesiz birisine yaltaklik etmeyi arzu eder. Dagin yere battigini görmek, o yerin devlet başkani veya büyüklerinden birinin ölmesine işarettir. Rüyasında dağ gören genel olarak önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

Yorum yapın