Rüyada dağ görmek

Rüyada dağ görmek, bazı durumlarda hayra yorulsa da çoğu zaman kötü şans ve monoton bir iş hayatının simgesi olarak tabir edilir.

Rüyada dağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile tabir edilir.

Rüyada dağın üzerinde bulunmak kadri yüce birine yakın olmaya, dağı çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete yorumlanır.

Rüyada dağdan inmek makam ve rütbe kaybetmeye, dağdan düşmek halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak meydana gelecek zarara işaret eder.

Rüyada dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına, dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması yönetim zafiyetine dalalet eder.

Rüyada dağın yanması devlet başkanını vefatına, dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye, dağı çıplak ve sadece toprak olarak görmek yöneticilerin topluma faydası olmadığına tabir edilir.

Rüyada dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek ısırıcı ve topluma ancak zararı dokunan yönetime, dağda vahşi hayvanları görmek, devlet kademesinde zararlı iş gören yahut kamu malına zarar veren yöneticilere yorumlanır.

Rüyada dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya işarettir.

Rüyada dağın fare vs. doğurması umulan şeylerin boşa çıkmasına, dağın oğlan doğurması o ülke için hayırlı ve dirayetli bir yöneticinin geleceğine, kız doğurması, ülkenin bolluk ve bereket görmesine tabir edilir.

Rüyada dağa kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra; taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere, dağda b

Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.

Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır.

Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

Dağ görmek veya dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir.

İtibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini kazanacaksınız.

Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır.

Kişi doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.

Dağ rüyada zorlukla tabir edilir.

Rüyasında büyük bir dağa tırmandığını görmek, eğer zirveye ulaşmış ise, hayatında bütün zorlukları yeneceğine işarettir.

Dağa tırmanırken, birçok zorluklara uğradığını, bazı yerlerde ayağı kayarak bir iki metre aşağı düştüğünü veya tamamen dağdan yuvarlanmak tehlikesinde kaldığını görmek, hayatında birçok zorluklara rastlayacağından, zorlukla geçimini temin edeceğine işarettir.

Dağın orta yerinde daha fazla tırmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir isinde başarılı olamadığı için durmadan meslek değiştirdiğine işarettir.

Rüyada bir dağdan aşağıya yuvarlanmak, beklemediği bir sürpriz ile karşılaşıp kötü bir durumda kalacağına delalet eder.

Danyal Aleyhisselam’a göre; bir dağın üzerinde olup bunu kendi malı zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır.

Bir rivayete göre adil bir başkanın emrine girer.

Bir dağa çıkarak tepesine ulaştığını gören, bir devlet büyüğünden fayda görür.

Bir dağın yerinden koptuğunu veya parça, parça olduğunu görmek, büyük bir devletin yıkılışına ve halkının dağılmasına delalet eder.

Bir dağda kendisi için yatıp kalkacak yer hazırladığını gören, büyük bir devlet makamında iş bulur.

Bir dağdan indiğini gören işinden olur, itibarı sarsılır.

Bir rivayete göre yüksek dağlardan inmek, yapmak istediği bir işten vazgeçmektir.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; bir dağa veya yüksek bir yere çıktığını görmek, muradının olmasına ve isteğini elde etmesine delalet eder.

Bir dağdan düştüğünü görmek, din ve dünyasında noksanlığa delildir.

Bir dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, o yeri yöne-tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir.

Dağda yırtıcı bir hayvan görmek, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile tabir olunur.

Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek faydasız, cimri bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir.

Dağın dikenler ve çalılar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanına delalet eder.

Cudi Dağına çıktığını gören, hayır ve fayda görür.

Arafat Dağında bulunduğunu gören, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur.

Cebel-i Lübnan’a çıktığını gören, ilim adamları ile buluşur ve onlardan fayda görür.

Karanlık ve korkunç görünüşlü bir dağda bulunduğunu gören ölür veya bir musibete uğrar.

Dağda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine işarettir.

Bir dağa çıktığını ve orada gördüğü bir mağaraya girdiğini görmek, bazı kişilerin sırlarına ortak olacağına delildir.

Oradan bir şey alıp çıktığını gören, o sırrı öğrendiğinden dolayı menfaat görür.

Bir dağı uzaktan gören, önemli bir konuyu düşünür ve yapmaya karar verir.

Dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradına erer.

Cafer-i Sadık (RA)a göre; dağ görmek bir devlet başkanı, devlet büyüğü ve rahata ulaşmakla tabir olunur.

Kirmani’ye göre; bir dağın kendisine ait olduğunu gören, iyi kalpli ve itibari büyük bir kimseye arkadaş olur.

Dağın etrafında dolaştığını gören, büyük bir kimseyle tanışır ve fayda görür.

Bir dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye sığınır.

Dağın üzerinde kendisine sağlam bir yer hazırlayan, devlet büyüğü tarafından büyük bir memuriyete geçirilir.

Zengin ise daha çok zenginleşir.

Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz, bir dağı yıktığını gören, ömrünü ziyan eder.

Kendisini dağdan aşağıya atıp kendisine bir zarar gelmediğini gören, eline geçecek bir büyük iş veya memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur.

Dağdan düştüğünü ve hemen ayağa kalktığını görenin işi tamamlanmaz.

Bir dağda silahlı olarak bulunduğunu veya bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümeğe delalet eder.

Bir dağa çıkmak istediğini gören, kati kalpli bir kimseye giderek ondan bir işi hakkında yardım ister.

Bu rüyada pek hayır yoktur.

Dağa ne kadar kolaylıkla çıkarsa, maksadına da o kadar kolaylıkla ulaşır.

Dağa çıkarken hiç ayağı kaymadığını ve çok rahat tırmandığını görmek, acele bir hayra ulaşacağına delalet eder.

Zorlukla dağa çıkmaya başladığını ve tepesine ulaştığını görenin, ömrü dolmuş ve eceli yaklaşmıştır.

Abdulgani Nablusi’ye göre rüyada büyük bir dağ görmek, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırlı bir büyüğe, babaya, büyük bir tüccara, dağın tepesi yuvarlak ve yassı ise, zengin fakat kati yürekli bir kadına, keder ve sıkıntıya, zahmetli yolculuğa, hayal ve düşünceye tabir olunur.

Rüyada bir dağa çıkıp orda oturan, suyundan içen, halk için çalışan bir devlet başkanı tarafından büyük bir delalet getirilir yahut bir ticarete atılarak para kazanır.

Salimi’ye göre; dağ görmek büyük bir kısmete delalet eder.

Rüyasında bir dağa tırmandığını görmek, karlı bir iş için bir uzak yolculuğa çıkacağına, dağdan indiğini görmek, karlı bir ticaretten eline büyük miktarda para geçeceğine, bir dağ eteğinde oturup dinlendiğini görmek, kendisine teklif edilen karlı bir ise girip girmeyeceğine karar vermek için düşündüğüne, bir dağın eteğinde bir dağ evinde bulunduğunu görmek, bir iş için çağrıldığı bir yere gideceğine, dağda çiçek topladığını ve bir demet yaptığını görmek, eline geçen parayı hayır işlerinde harcayacağına delalet eder.

Dağda çimenlerin üzerinde ibadet ettiğini görmek Cenabi hak (C.C.) Hazretlerinin rızasını aldığına, dağ eteğinde sudan abdest alıp namaz kıldığını görmek, günahlarından kurtulduğuna, üzerinde yeşillik olmayan çıplak bir dağa tırmandığını görmek, teşebbüs ettiği işten hayır gelmeyeceğine delalet eder.

Dağın küçülerek yok olduğunu görmek beklediği şeylerin elde edilemeyeceğine, dağın olduğundan daha fazla büyüdüğünü görmek, bir devlet dairesinden beklediği bir haberi alacağına, dağın üzeri çiçekle dolu olduğunu görmek, her durumda hayır ve menfaate işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir amire yahut siyaset sahibine, bir çocuk ve tüccara işarettir.

Dağın üzerine çıkıp ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi kati ve menfaatli bir amir tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su, gördüğü nebatat miktarınca mala sahip ve isteğine nail, işi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkıyat ederler.

Dağ üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allah’a hamd ettiğini gören kimse adil bir devlet başkanı olur.

Dağ üzerinde azgınlık, isyan ve haddi tecavüz ettiğini gören zalim olur.

Dağın üzerinde secde ettiğini veya ezan okuduğunu görse, bir vilayete vali olur ve düşmanlarına galip gelir.

Dağdan indiğini gören kimsenin mülkü elinden gider. Vali ise isinden alınır. Tüccarsa zara eder.

Nebatat olmayan bir dağa çıktığını gören, inançsız başkanın hizmetine girerek iş görür, bunda da kendisine kaygı ve endişe gelir.

Dağ içinde olan yol ve yokuş azaptır.

Bundan dolayı yokuş bir yoldan indiğini gören kimse azabından kurtulur.

Yokuşu çıktığını görse, zahmet ve meşakkatle beraber, değeri yüksek olur.

Dağın etrafında olan büyük taslarla ağaçlar devlet başkanının, yaveri ve düşmanıdırlar.

Bundan dolayı bir kimse dağın etrafında taslar görse başkanlığa işarettir.

Dağdan düştüğünü görenin hata ve günahı meydana gelerek kendisine zarar verir.

Dağdan düşerek ayağının kırıldığını gören kimse başkanın nazarında düşer ve malına zarar gelir.

Dağın yandığını veya düştüğünü görmek, şanlı, yüksek ve makam sahibi birisinin vefatına veya devlet başkanının o kimseye galip gelip kahretmesine işarettir. Çünkü ateş, devlet başkanıdır.

Bir dağın sallandığını, fakat yine durduğunu görmek, o yerin devlet başkanına bir musibet ve şiddet isabet edeceğine işarettir.

Çıkmakta olduğu dağın yarısına geldiğinde yukarı çıkması ve aşağı inmesi mümkün olmayan kimse, ömrünün yarısında vefat eder. Ömrü ise kırk senedir.

Dağa çıkıp üzerinde oturan kimsenin çirkin bir çocuğu olur.

Dağa çıkmak yükseklik, aşağı inmek zillettir.

Yukarı çıkmak valiliğe işaret ettiğinde, aşağı inmek de görevden alınmaya işarettir.

Dağa yaslandığını gören, kuvvetli bir devlet başkanına dağın gölgesinde oturduğunu gören, bir devlet başkanının himayesine sığınarak rahatça yaşar.

Dağı yüklenip ondan ağırlık ve güçlük hissettiğini gören kimse, büyük bir adamın veya tüccarın işlerini üzerine alır, fakat bundan zahmet çeker, dağ kendisine hafif gelirse o işleri de güçlük çekmeden idare eder.

Gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmek, o şehre bir valinin geleceğine işarettir.

Bir şehirden bir dağın göğe doğru çıktığını görmek, o şehrin valisinin alınmasına işarettir.

Dağın tepesinden bir şey ittiğini gören kimse, birisinin hakkında bir söz söyler.

Eğer dağın tepesinde iken üzerinde bir elbise olduğunu veya güzel bir halde bulunduğunu görse, onun gücü ve otoritesi, dağın tepesinden attığı şeyin kıymeti miktarınca kuvvetli olur.

Çıkmayı arzu ettiği bir dağın tepesine çıktığını gören kimse, dağın üzerine çıkıp orada oturuncaya değin gördüğü şeylerin kolaylık ve zorluğu nispetinde arzu ve isteklerine kavuşur.

Bir tepeden yahut bir köşkten ya da bir dağdan indirildiğini gören kimsenin arzu ettiği şeyi meydana gelmez.

Dağı uzak bir yerden gören yolculuk yapar yahut ona üzüntü ve keder gelir.

Bazıları da dağ, söz vermekle tabir edilir, demişlerdir.

İbn-i Sirin demiştir ki; “Bir kimse kendisini bir dağ üzerinde görse, anne babasına asi olur ve eceli yaklaşmıştır. Dağ üzerinde oturması onun ölümüdür.”

Dağ eteğinde olması hayat ve yasayışının müddetidir.

Bir kimse dağa çıktığını görse devlet ve yüksekliğe işarettir dediler.

Dağların canlandığını sonradan eski hallerine döndüklerim görmek, o şehir halkına gelecek şiddetli bir korkudur.

Ancak Cenabi Hakk o korkuyu sonradan onlardan kaldırır.

Dağ üzerinde ağaç gören kimse makarna, yüksekliğe, halk arasında güzel isimle anılmaya ve şöhrete işarettir.

Bir kimse birtakım liderlerin bir dağın kule veya tepesinde toplandıklarını görse, o şehir halkının veya bir mahallenin başkanının ölmesine işaret eder, yahut Allahtan istenmeyen bir şeyi talep ettiklerinden dolayı mezkur muhtarlar gam ve kedere düşerler.

Rüyada görülen dağlar ve yüksek tepeler, şiddetli üzüntüye, bağırıp feryat etmeye, ıstırap ve işsizliğe de işarettir.

Bir mağaraya girdiğini gören, yakında, emniyet, istikrar ve vakara erişir ve ancak Allah’a tevekkül eder.

Bazen dağ, gemilerin demirleyip bekledikleri limana, bazen de efendi ve anne gibi, insanın kendisine sığınıp himayesine girdiği kimseye işarettir.

Dağda bulunan su, ağaç ve meyve ile dağın yüksekliği ve faydasızlığı insanın hayır ve şerrine işarettir.

Dağ, vaade işarettir.

Rüyada dağ ve dağın yürümesi şiddet ve korkuya, bazen de yolcu için denizde boğulmaya işarettir.

Dağın yükselip gökte bir bulut gibi olduğunu görmek, azabı mucip olan bir şeyin meydana çıkmasına işarettir.

Bir dağa gelip orada tatlı su, meyve veya insanların yiyeceklerinden bir şeyler bulduğunu gören hayırlı bir hanıma sığınır yahut kendisini cehaletten kurtaracak bir ilim öğrenir.

Ya da geçimini temin edebileceği bir mesleği öğrenir veya bir rütbeye işarettir.

Yahut faydalı bir yolculuk yapar yahut devlet başkanının hizmetine girer, veya neticesi hayır olan bir şeyle vaat olunur.

Dağa düzgün bir yoldan geldiğini gören, maksat ve arzusuna meşru yoldan vasıl olur.

Tabirde, kendisine gelinen dağı da muteber tutmak lazımdır.

Söyle ki Kendisine gelinen dağ, Arafat, kat, Cudi, Lübnan, Uhud, Kasyan, Tur, Mukattem v.s. gibi şerefli dağlar olursa, o kimse alimler bulunan kimselerin hizmetinde bulunur.

Bazen de o kimse bu dağların bulundukları yerlere yolculuk yapar ve maksadına kavuşur.

Dağın yerle bir olduğunu gören kimse ölür.

Bazen de rüyayı gören ibadet ve taata işarettir.

Dağlar, melikler, amirlerde, salihlere ve alimlere işarettir.

Bazen de dağ, din ve dünya sahibine işarettir.

Bir dağda kuyu kazdığını yahut taşları bir dağdan diğer bir dağa naklettiğini gören kimse, kalbi kati birisiyle tartışır ve bunda güçlük çeker.

Bir kimse rüyada göğsünde iki dağ bulunduğunu görse halka iki sene valilik, dağ çocuk doğurmaya ve kişiye üzüntü ve acı verecek söze de işarettir.

Dağın kendisiyle beraber yürüdüğünü görmek, bir savaşan çıkmasıyla bir devletin diğer bir devletin üzerine yürümesi yahut umum insanların yok olmasına sebep olacak bir fitne ve şiddetin çıkmasıyla, alimler arasında ihtilaf ve ıstırabın çıkmasına işarettir.

Bazen de o yerde adalet meydana gelir.

Bir kimse gemiden dağa indiğini görse, Nuh Aleyhisselamın oğlunun hikayesine binaen o kimsenin yok olması yahut bütün insanlara muhalif hareket etmesine, nefsinin isteklerim yerine getirmede yalnız kalmasına işarettir.

Bazen dağdan vahşi hayvanlar, fareler ve pisliklerin yanına düştüğünü gören, isyana, günaha, fitne ve kötülüğe düşer.

Bazen de bu rüya, günahları terk etmeye ve bidatlardan temizlenmeye işarettir.

Dağın göğe yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, insanları kaplayacak bir korku ve şiddete işarettir.

Çünkü Allah tarafından korkutmak ve günahkarları tehdit için Tur dağı Beni İsrail’in başına gölge gibi kaldırılmıştı.

Dağın yürümesi, bazı kere de veba hastalığına işarettir.

Dağı devirdiğini gören kimse dağın büyüklüğü nispetinde bir adamı helak eder.

Bazıları da ömrü biter demiştir.

Dağa çıkmayı murat ettiğini gören kimse, kalbi katı ve düşüncesiz birisine yaltaklık etmeyi arzu eder.

Dağın yere batiğini görmek, o yerin devlet başkanı veya büyüklerinden birinin ölmesine işarettir.

Rüyasında dağ gören genel olarak önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır.

Bir dağa tırmandığını gören kimse, kendi gücü ve gayretiyle amacına ulaşacaktır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın