Rüyada çivi görmek

Rüyada çivi görmek bir kaç türlü yorumlanır. Rüyasında çivi bulduğunu gören bir kardeş bulur. Yere çivi çaktığını görenin kardeşi evlenir. Arkasına çivi çakıldığını görenin iyi huylu bir oğlu olur ve adı dünyada meşhur olur.

Bir ağaca yahut ağaçtan mamül bir şeye çivi çakmak evlenmeye, çiviyi taş, beton vs. gibi şeylere çakmak olmayacak işe, eğer çivi katı cisme batarsa zor olanı başarmaya, çok çivi güç ve çıkara ya da öfkeyi yenerek sakinleşmeye, çivi bazen ara bulucuya, dargınların barışmasına, bir yere çiviyle bir şey çakmak maksadın hasıl olmasına, kendinin kulak veya başka bir organından bir yere çivilendiğini görmek aleyhte sözlenecek söze yahut hayret edilecek bir şeye delalet eder.

Kişinin başkalarını aldatacağına işaret eder.

Kirmani’ye göre; rüyada çivi görmek din ve dünya işlerinde sebata delalet eder.

Elinde demirden, bakırdan, altından, gümüş-ten, dökmeden, kemikten veya ağaçtan bir çivi olduğunu ve onu bir yere çaktığını gören, ya evlenir veya sadik bir dost edinir.

Çaktığı çivinin yerinde kuvvetli ve sağlam kaldığını görmek, murada ermeye, isteklerinin olmasına işarettir.

Bir tahtaya veya bir direğe bir çivi çaktığını gören kötü ve yalancı bir kimseden sadik olmasını ister.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyada görülen çivi demirden ise rüya sahibinin işleri aksi gider.

Eğer ağaçtan veya kemikten ise kuvvete ve iyi hale delalet eder.

Elindeki demirden çiviyi bir yere çaktığını görenin bir oğlu olur.

Bu çocuk ilim ve hikmet tahsil eder.

Bir altın veya gümüşten bir çivi çaktığını gören, zengin olur ve ticaretle para kazanır.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada çivi devlet büyüğü ile tabir olunur.

Cafer-I Sadık’a göre; rüyada çivi, görmek dört şekilde yorumlanır; kardeş, evlat, sadik dost, evlenmek.

Bazı yorumculara göre rüyada çivi bulduğunu görenin bir ihtimale göre kardeşi olur.

Duvara çivi çaktığını gören, kardeşiyle aynı yerde değilse birleşir ve beraber yaşar.

Yere çivi çaktığını görenin biraderi izdivaç eder.

Arkasına çivi çakıldığını görenin oğlu, tanınmış bir adam olur.

Bir başka rivayete göre de rüyada çivi görmek, devlet başkanına işarettir.

Çivi görmek, ordu, asker, yardımcı ve sayılı paralara işarettir.

Çivi, halkın işlerine kavuşabilmeleri için vasıta olan bir adama işarettir.

Çivi evlenmeye işarettir.

Bir şeye çivi çaktığını gören kimse, evlenir.

Çok çivi kuvvet ve menfaate işarettir.

Rüyada çivileri görmek, kızgınlığını gidermeye işarettir.

Çivi, fesatçı bir toplulukla sohbet eden insanlara da işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın