Rüyada çivi görmek

Bir ağaca yahut ağaçtan mamül bir şeye çivi çakmak evlenmeye, çiviyi taş, beton vs. gibi şeylere çakmak olmayacak işe, eğer çivi katı cisme batarsa zor olanı başarmaya, çok çivi güç ve çıkara ya da öfkeyi yenerek bakinleşmeye, çivi bazen ara bulucuya, daargınların barışmasına, bir yere çiviyle bir şey çakmak maksadın hasıl olmasına, kendinin kulak veya başka bir organından bir yere çivilendiğini görmek aleyhte sözlenecek söze yahut hayret edlecek bir şeye delalet eder. Kişinin başkalarını aldatacağına işaret eder. Rüyada çivi görmek bir kaç türlü yorumlanır. Rüyasında çivi buldugunu gören bir kardes bulur. Yere çivi çaktigini görenin kardesi evlenir. Arkasina çivi çakildığını görenin iyi huy-lu bir oglu olur ve adi dünyada meshur olur. Kirmani’ye göre; rüyada çivi görmek din ve dünya işlerinde sebata delalet eder. Elinde demirden, bakirdan, altından, gümüş-ten, dökmeden, kemikten veya ağaçtan bir çivi olduğunu ve onu bir yere çaktigini gören, ya evlenir veya sadik bir dost edinir. Çaktigi çivinin yerinde kuvvetli ve sağlam kaldığını görmek, murada ermege, isteklerinin olmasına işarettir. Bir tahtaya veya bir dire-ge bir çivi çaktigini gören kötü ve yalanci bir kimseden sadik olmasıni ister. Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyada görülen çivi demirden ise rüya sahibinin işleri aksi gider. Eğer ağaçtan veya kemikten ise kuvvete ve iyi hale delalet eder. Elindeki demirden çiviyi bir yere çaktigini görenin bir oglu olur. Bu çocuk ilim ve hikmet tahsil eder. Bir altın veya gümüşten bir çivi çaktigini gören, zengin olur ve ti-caretle para kazanır. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada çivi devlet büyügü ile tabir olunur. Cafer-I Sadık’a göre; rüyada çivi, görmek dört şekilde yo-rumlanir; kardes, evlat, sadik dost, evlenmek. Bazı yorumculara göre rüyada çivi buldugunu görenin bir ihtimale göre kardesi olur. Duvara çivi çaktigini gören, kardesiyle aynı yerde değilse birlesir ve beraber yaşar. Yere çivi çaktigini gö-renin biraderi izdivaç eder. Arkasina çivi çakildığını görenin oglu, tanınmis bir adam olur. Bir başka rivayete göre de rüyada çivi görmek, devlet başkanina işarettir. Çivi görmek, ordu, asker, yardımci ve sayıli paralara işarettir. Çivi, halkın işlerine kavusabilmeleri için vasita olan bir adama işarettir. Çivi evlenmeye işarettir. Bir şeye çivi çaktigini gören kimse, evlenir. Çok çivi kuvvet ve menfaata işarettir. Rüyada çivileri görmek, kızginligini gidermeye işarettir. Çivi, fesatçi bir toplulukla sohbet eden insanlara da işarettir.

Yorum yapın