Rüyada bir şeye bindiğini görmek

Rüyada bir şeye bindiğini görmek, binilen şeye bağlı olarak çok çeşitli şekillerde tabir edilir.

At, eşek vs. gibi binmenin mutat olduğu hayvanlara eyer ve semerli olarak, dizgin ve yularlarını tutarak binmek izzet ve saltanata, bu hayvanlara eyer ve semersiz binmek nefse uymaya, hayvana ters binmek fıtratı – yaratılış maksat ve gereklerini- zorlamaya, öğüt dinlemeyip kendi bildiğini okumaya, ihtiyaç anında insanlara sırtını dönmeye ya da eşine normal olmayan yerden veya hayızlı iken yaklaşmaya delalet eder.

Koyun gibi evcil ama binit vasıtası olmayan hayvanlara binmek insanlara zulmetmeye, aslan, kurt vs. gibi vahşi hayvanların sırtına bindiğini görmek nefsin azgınlığına ve masiyete, ehil olmadığı halde ata binmek, onu güzel biniyorsa yüceliğe nefse hakimiyete, korku ve ürpertiyle ve onu sevk edemeden biniyorsa nefsin isteklerine uymaya, ehliyetli ve ehil olanın özel otomobile binmesi izzet, saltanat ve hayra, ehil olmayanın binmesi -eğer kurala uygun olarak ve kaza yapmadan olursa- bir arzunun yerine gelmesine; aksi halde kedere, mutat olmadığı halde ağır vasıta ve benzerlerine binmek nefse uymaya; meslek gereği biniyorsa kazanç ve hayra işarettir.

Rüyada bir kimsenin omuzuna binmek zorla olursa ona haksızlık etmeye, kendi rızası ile olursa külfet ve sıkıntısının o kişi tarafından paylaşılmasına, buluta binmek yağmura, yıldız ve aya binmek izzet ve yüceliğe, güneşe binmek kahırla beraber iyilik etmeye, meyveli ağacın dalına binmek varlıklı birinden istifade etmeye, meyvesiz ağacın dalına binmek cimri ya da yoksul birine yaklaşmaya, zayıf, ince ağaç dalına binmek çocuk terbiyesinde katı davranmaya yorumlanır.

Rüyada herhangi bir nakil vasıtasına bindiğinizi görmek, yeni bir iş tutacağına; bindiği şeyden aşağı inmek, isinden ayrılacağına, bir arabaya bindiğini görmek, başkalarının yardımı ile birçok faydalar göreceğine; bir ata bindiğini görmek, muradının olacağına, attan inmek bu rüyanın aksiyle yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de bir kimse rüyada bir hayvana bindiğini görse, nefsine uyar.

Rüyada iyi beceremeyerek bir ata bindiğim görse nefsinin isteklerine tabi olur.

Arabaya binmenin tabiri de böyledir.

Eğer güzel biner, kendini ve atı iyi tutarsa, o kimse nefsine hakim olur.

Zorla bir adamın boynuna bindiğini gören kimsenin ölümüne işaret eder.

Rızası ile bir adamın boynuna binse, o adam o kimsenin külfet ve eziyetine tahammül eder.

Eğer o kimseyi boynundan düşürüp terk etse, o kimsenin istediği işi noksan kalır.

Hayvana tersine binse, özür kabul etmemesine, nasihat dinlememesine, işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın