Rüyada zeytin görmek

Rüyada zeytin görmek, rüyayı gören kimsenin kısa zamanda üzüntü, keder, şiddet ile karşılaşacağı ve borca gireceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada zeytin görmek, birçok şekilde tabir olunur; sarı zeytin kedere, yeşil zeytin mal ve kaybolan mala, siyah zeytin ölüme ve mateme.

Rüyasında zeytin yediğini görmek, iyi kimseler için mala, kötüler için ise kedere delalet eder.

Bir yerde yığılı ve küme halinde zeytin görmek ibadete delalet eder.

Abdulgani Nablusi’ye göre; ekmekle zeytin yediğini gören bir menfaate erişir.

Sarı zeytin yediğini görenin eline mal geçer ve hemen harcar.

Siyah zeytin fesat, hüzün ve kederdir.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen zeytin, mal ve eşyadır.

Zeytin ağacı aile ve çocukları için mübarek bir adamdır.

Bazı tabirciler, zeytin ağacı, şerefli bir kadın yahut ileride amir olacak bir çocuktur, ya da yüksek bir mevkidir, dediler.

Sarı zeytin, dinde üzüntü ve kederdir.

Zeytin ağacı mal, eşya ve şerefli bir kadındır.

Bir kimsenin rüyada zeytine sahip olması yahut onu yemesi hayır ve berekettir.

Zeytin, kolay elde edilen rızka sevinçle beraber bol geçime işarettir.

Rüyada zeytin temizlediğini yahut sıktığını gören kimse çetinlik ve meşakkate düşer.

Zeytin, hastalar hakkında onların kuvvetlerine işarettir, zeytin, günahkâr kimse için iman nuruna, hidayete, ilme ve Kuran okumaya, kemiklerinde kirik ve çıkık olan kimse için kemiğinin iyileşmesine küçük için zekaya, fakir için mala işarettir. Ancak insanın, yetişmemiş yeşil zeytin yemesi müstesnadır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın