Rüyada cihad görmek

Rızık genişliğine, izzet ve şerefe nail olmaya, cihada gitmek faziyet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere ermeye, cihad nefisle barışık olmamaya, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek insan-i kamil olmaya; cihaddan kaçtığını görmek zillet ve aşağılanmaya, yoksululk ve mihnete delalet eder. (Ayrıca bakınız; gaza, harp.) Rüyada cihad etmek çoluk çocuğunun rızkım temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye işaret eder. Bazı tabirciler, cihad, rızkın genişligine işaret eder dediler. Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakasa ve mücaddeye isa ret eder. Bir kimse cihad etmeye gittigini görse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere işarettir. Allah yolunda savaşip inançsizlarla dövüstügünü görse, evlad ve ailesi hususunda gayret içinde bulunur. Kendisini silah ile beraber harbediyor görse, namazım kilan, zekatim veren gayretli bir Müslüman olduğuna işaret eder. Birtakim kimselerin cihad için yola çiktiklarim görse, o kimselerin, kurtulusa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erismelerine işaret eder. Kilicim saga sola sallayarak tek başma düşmanla dögüstügünü görse, o kimse düşmanları üzerine nusret ve zaferle galip gelir. Allah yolunda öldürüldügümi görmek, rahat ve sevince ve kolaylikla rızka nail olmaya işaret eder. Harp içerisinde olduğunu fakat harpten yüz çevirdığını gören kimse, aile ve akrabalari hususunda cehd ve gayretim, onların hallerim islah için gösterdigi çalışmasini terk eder, dininde bozukluk meydana çikar ve dünyada sülalezinde ayrılık ve daginiklik meydana çikar. Harbi kazandığını gören kimse ticaret ve kazancında faiyda görür. Rüyada din düşmanları ile cihad, zelim ve münafiklarla muhalefet ve düşmanliga ve onlara galip gelmeye işaret eder. Rüyada, denizde yapilan cihad, fakirlige, korkuya ve zayıflığa, helak olmaya, iki düşman arasina düsmeye, iki taraftan korkuya, yahut deniz ve denizin işaret ettiği kimseden rızık talep etmeye işarettir. Rüyada azginlarla savaşmak etmek, din veya anneler ve babalar için imdat ve yardıma yahut hanımı için kiskançligina işaret eder. Rüyada azgin ve zalimlerin taraftari olduğunu görenin anne babasına muhalefet edeceginden yahut kendisinin itaat etmesi ve boyun egmesi lazim gelen itaatten çıkmasından veya namazım terk etmesinden korkulur. Rızık genişliğine, izzet ve şerefe nail olmaya, cihada gitmek faziyet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere ermeye, cihad nefisle barışık olmamaya, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek insan-i kamil olmaya; cihaddan kaçtığını görmek zillet ve aşağılanmaya, yoksululk ve mihnete delalet eder.

Yorum yapın