Rüyada cihat görmek

Rüyada cihat görmek, rızık genişliğine, izzet ve şerefe nail olmaya, cihata gitmek faziyet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere ermeye, cihat nefisle barışık olmamaya, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek insan-i kâmil olmaya; cihattan kaçtığını görmek zillet ve aşağılanmaya, yoksulluk ve mihnete delalet eder.

(Ayrıca bakınız; gaza, harp.) Rüyada cihat etmek çoluk çocuğunun rızkım temin etmek için gayret göstermeye, güzel isimle medh edilmeye işaret eder.

Bazı tabirciler, cihat, rızkın genişliğine işaret eder dediler.

Bazı kere de hayır ve sevap yoluna gitmeye, asi ve inatlarla münakasa ve mücadeleye işaret eder.

Bir kimse cihat etmeye gittiğini görse, fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere işarettir.

Allah yolunda savaşıp inançsızlarla dövüştüğünü görse, evlat ve ailesi hususunda gayret içinde bulunur.

Kendisini silah ile beraber harbediyor görse, namazım kılan, zekâtım veren gayretli bir Müslüman olduğuna işaret eder.

Birtakım kimselerin cihat için yola çıktıklarını görse, o kimselerin, kurtuluşa, zafere, makam, izzet ve kuvvete erişmelerine işaret eder.

Kılıcımı sağa sola sallayarak tek başıma düşmanla dövüştüğünü görse, o kimse düşmanları üzerine nusret ve zaferle galip gelir.

Allah yolunda öldürüldüğümü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya işaret eder.

Harp içerisinde olduğunu fakat harpten yüz çevirdiğini gören kimse, aile ve akrabaları hususunda ceht ve gayretim, onların hallerim ıslah için gösterdiği çalışmasını terk eder, dininde bozukluk meydana çıkar ve dünyada sülalesinde ayrılık ve dağınıklık meydana çıkar.

Harbi kazandığını gören kimse ticaret ve kazancında fayda görür. Rüyada din düşmanları ile cihat, zalim ve münafıklarla muhalefet ve düşmanlığa ve onlara galip gelmeye işaret eder.

Rüyada, denizde yapılan cihat, fakirliğe, korkuya ve zayıflığa, helak olmaya, iki düşman arasına düşmeye, iki taraftan korkuya yahut deniz ve denizin işaret ettiği kimseden rızık talep etmeye işarettir.

Rüyada azgınlarla savaşmak etmek, din veya anneler ve babalar için imdat ve yardıma yahut hanımı için kıskançlığına işaret eder.

Rüyada azgın ve zalimlerin taraftarı olduğunu görenin anne babasına muhalefet edeceğinden yahut kendisinin itaat etmesi ve boyun eğmesi lazım gelen itaatten çıkmasından veya namazım terk etmesinden korkulur.

Rızık genişliğine, izzet ve şerefe nail olmaya, cihata gitmek fazilet ve zenginliğe, ahirette yüksek derecelere ermeye, cihat nefisle barışık olmamaya, nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmeyerek insan-i kâmil olmaya; cihattan kaçtığını görmek zillet ve aşağılanmaya, yoksulluk ve mihnete delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın