Rüyada insan suresi görmek

Rüyasında insan Suresi’ni okuyan veya dinleyen kimse, cenabi Hakkin (C. C) rızasıni almak için fakirlere yardım eder. Allahtan korkar, kiyamet gününde azaptan kurtu-lur. Iyi huylu olup, halk tarafından çok sevilir. Bir başka rivayete göre de kişinin rüyada insan süresini veya ondan bir parçayi okuduğunu göl mesi, sükr ve ibadetle rızıklanmaya, zühd ve takvayi nefsine tercih etmeye, nebiler Nebisinin ehl-i beytine karşı sevgi ve muhabbete ve güzel ahlaka işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın