Rüyada çalgı görmek

Rüyasında tek başına çalgı çalan, heyecanli bir haber alır.

Rüyasında çalgı, trampet ve davul gibi şeyler görmek, bir dedikoduyu halka ilan eder.

Rüyasında ney çalmak hayırlıdır.

Rüyasında çalgı görmek, muhtelif şekillerde tabir olunur.

Çalgıyı kendisi, temiz giyinmiş olarak, ibadet zamanı dışında çalıyorsa, yaptığı iş halk arasında alaka uyandıracak de-mektir.

Çalgı ve çalgıcı eğlence düşkünü, kıt akıllı birine, klasik müzik aletleri sevince karışan hüzne; piyano ve onun sesi, yalan ve geçersiz söze ve böyle sözler sarf eden insana, akordeon, armonika, latarna vb. gibi çalgılar düşük tabakadan insana ve onlar seviyesinde bulunan kimseye işarettir.

Tüm çalgı aletleri, salih kimseler için sevinç ve muhabbete, ince duygulara ve ruh güzelliğine, diğerleri için bayağı ve sefil alışkanlıklara ve bu tıynette insanlara delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın