Rüyada çalar saat görmek

Rüyada rakkasli veya rakkassiz bir çalar saat görmeniz, artik çalışma hayatınizda yorgunluk ve bitkinlik duydugunuzdan dolayı işlerinizi başka birisine devretmegi düşündüğünüze delalet eder.

Saatin çalis adedine göre bu rüya yorumlanırsa söyle bir ifade meydana çikmaktadir:

Saatin;

biri vurması uyarı,
ikiyi vurması, yeni bir ise tesebbüs,
üçü vurması yeni bir ise başlama,
dördü vurması sermaye artirimi,
besi vurması, yeni ticari sahalar arastirma,
altiyi vurması ti-cari ortakliklar,
yediyi vurması yeni personel ihtiyacı,
sekizi vurması işi fabrikasyona dökmek,
dokuzu vurması vergi ve ka-zanç bilançosu,
onu vurması yeni tesebbüsler,
on biri vurması yorgunluk,
on ikiyi vurması işi varislere devretmek.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın