Rüyada boğazlamak görmek

İnsanın insanı ve kesilmesi helal olmayan sair hayvanları boğazlaması onlara haksızlık yapmaya, bir kadını ensesinden boğazlamak meşru olmayan ilişkiye, bir çocuğu boğazlamak onun rüşdünü isbat etmiş olmasına, kişinin kendi kendini boğazlaması kan çıkarssa zulmetmeye, çıkmaz ise yakın akrabaya iyilik etmeye delalet eder. Rüyasında bir kimseyi bogazladığını görmek, o kimseye zulüm etmektir. Eğer akrabasından birini bo-gazladigini, fakat kan çikmadığını görmek, aralarinda akrabalik baginin kesilmesine delalet eder. Eğer kan çikarsa, aralarinda bir-birlerine yardım ve iyilik etmege işarettir. Bogazlanmis bir adam veya bogazlanmis bir çok adam görmek, onların kötü kişiler olduklarına delildir. Kendisini bogazladığını görenin işleri ters gider. Annesini, babasını, veya çocuklarını bogazladığını gören, eğer kan çikarsa anne ve babasına karşı gelir; yahut çocuğu kendisine asi olur. Eğer kan görülmezse, aralarindaki sevgi baginin kuvvetli olusuna işarettir. Bir kadıni bogazladığını gören, o kadına yakinlik duyar ve ilişkide bulunur. Bir disi hayvani kesmek de bir ka-dinla cinsi birlesmege delalet eder. Bir kadın devlet başkaninin kendisini kestigini görse, nikahla-nir. Rüyada bir süt çocuğunun kesilerek kızartildığını gören ona zulüm eder. Rüyada kesmek ve kesilmek bir çok yorumculara göre hayırlı değildir. Bir başka rivayete göre de rüyada bir şeyi bogazlamak, annebabaya asi olmaya işarettir. Rüyada birini kestigini görmek, rüya sahibinin kestigi kimseye zulmetmesine işaret eder. üzüntü ve kederli bir kimsenin kendisinin rüyada bogazlandığını görmesi, üzüntü ve kederden kurtulmasina işaret eder. Rüyada bogazlamak, nikaha da işaret eder. Bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri bogazladığını görse, o kimse evlenir. Bir kimse rüyada bir kadıni bogazlasa, o kimse o kadınla cinsi münasebette bulunur. Yine rüyada hayvanlann disilerinden birisini bogazlamak, bir kadınla cinsi münasebette bulunmaya, yahut bir kızin bekaretim bozmaya işarettir. Bir kimsenin bir çocuğu bogazlanmis olarak görmesi, o çocuğun olgunluk çagma gelmesine işaret eder. Rüyada bir adamın veya bir milletin bogazlanmis olarak görülmeleri, onlann sapıklık içerisinde olmalarına işaret eder. Bir kimsenin rüyada kendi kendini bogazladığını görmesi, eğer bogazlanirken kan çikarsa, zulme ve isyana işaret eder. Eğer kan çikmazsa, akrabalari ziyaret ve iyilige işaret eder. Bir kadın rüyada devlet başkaninin kendisini bogazladığını görse, o kadının bir erkekle evlenmesine işaret eder. Kesilmesi helal olmayan her şeyde de hüküm böyledir. Mahremlerin bogazladığını gören kimse, yakınlarım tanımayarak, onlarla olan münasebetini keser.

Yorum yapın