Rüyada bilezik görmek

Rüyada bilezik görmek, erken bir evlilik yapacağınızın habercisidir.

Rüyada bilezik takmak, sevdiğinizin size çok sadık olduğuna işarettir.

Altın bilezik kadın için süs ve sevince, erkek için gam ve kedere, bekarın bilezik takması eşe, gümüş bilezik erkek ve kadın için din ve takvaya, bilezik bulmak mirasa delalet eder.

Altın bilezik bir miras veya yüklü bir paraya kavuşacağınıza, bilezik çıkarmak arkadaşlarınızla aranızda çıkacak bir soruna, hediye etmek yakınlık kurduğunuz bir kadınla aranızda problemler çıkacağına, gümüş bilezik daha çok para katacağınıza işarettir.

Bir kadının bilezik takması rızkın bol olduğuna ve mutlu bir haber alacağınıza işarettir.

Erken bir evlilik gerçekleştireceğinizin habercisidir.

Rüyada eğer bilezik takan kişi bekârsa, söz, evlilik, nişan vb. işarettir.

Evli kadın takarsa gelir, evli erkek takarsa da istediği işin olacağına işaret eder.

Ama erkeğin taktığı bilezik altın ise kirli işler, haram para olarak yorumlanır.

Rüyada bilezik görmek kadın için evlenme, er-kek için keder ve sıkıntı ile yorumlanır.

Kirmani’ye göre; rüyasında büyük bir adamın kendisine bir bilezik verdiğini görenin, ya kendi veya kardesi bir evlat sahibi olur.

Kollarında iki altın bilezik olduğunu gören, sıkıntı ve darlık çeker.

Ebu Sait el-Vaize göre; rüyada kollarında altın bilezik olduğunu görmek, mirasa konacağına ve bir rivayete göre ibadetinin devam edeceğine delalet eder.

Kollarına altın bilezik taktığını ve bunların büyük geldiğini gören, keder ve sıkıntıya düşer.

Bir rivayete göre yalancı adamlarla karşılaşır.

Kollarında gümüşten bilezik gören, zahmetle kazanır.

Halid el-İsfahan’a göre; ellerinde gümüşten bir çift bilezik gören sıkıntı çeker.

Fakat bu sıkıntı altın bileziğe göre daha hafiftir.

Burma bilezik görmek düz bilezikten daha fenadır, içi boş olan dolu olandan hayırlıdır.

Hangi madenden olursa olsun bilezik kadınlar için koca, erkekler için de kadın ile tabir olunur.

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada bilezik görmek, beş şekilde yorumlanır; baş olmak, hikmet, hile, keder, evlat ve kardeş.

Bazı tabircilere göre; rüyada bilezik görmek kedere ve üzüntüye yorumlanır.

Rüyada koluna bir bilezik taktığını görmek, bir haber alıp üzüleceğine; kolundaki bileziği çıkarıp atmak bu rüyanın aksine yorumlanır.

Rüyada koluna altın bilezik takmak, kıymetli bir eşyasının çalınacağına; gümüş bilezik takmak ücret alıyorsa ücretinin veya maaşının kesileceğine; koluna cam bilezik takıyorsa iş yerinin değişeceğine; bakir bilezik takıyorsa isinden ayrılacağına işarettir.

Bir bilezik takınmış görmek, sevgilinizin hiçbir zaman sizi terk etmek istemeyeceğine işarettir.

Başka birini bilezik takmış görmek, hoş olmayan bir konuda yardımınızı isteyecekler anlamına gelir.

Bir bilezik kaybetmek, hiçbir zaman olmayacak bir şey için boş yere üzülmekte olduğunuzu gösterir.

Bilezik bulmak size miras yoluyla biraz para veya bir miktar arazi kalacağına işarettir.

Bir bileziği sahibine geri verdiğinizi görmek, yakında başınızdan hoş bir macera geçeceğine delildir.

Bir başka rivayete göre de bir erkeğin, rüyada elinde bir bilezik bulunduğunu görmesi, onun elinin darlığına işaret eder.

Eğer elinde altın veya gümüşten birtakım bileziklerin bulunduğunu görse, o kimsenin salih bir adam olduğuna hayır ve hasenata çalışan ve onlara öncelik yaptığına işaret eder.

Eğer düşmanları varsa Allah-u Teala kendisine imdat ve yardım eder.

Rüyada evinde altın bilezik olduğunu gören kimsenin eli yüce, kendisi nimetler sahibi bir kimse olur.

Bir devlet başkanı rüyada halkının ellerinde bilezikler görse, o devlet başkanın halkı hakkında yumuşaklık gösterir ve onların arasında adaletli icraatta bulunur.

Halkı da kazanç ve geçimlerinde berekete nail olur ve devlet başkanının otoritesi ve gücü devam eder.

Rüyada devlet başkanının eline bilezik takılması şöhretle beraber devlet başkanının eliyle meydana gelecek uluslararası başarıya işaret eder.

Bilezik, erkek çocuğa veya rüya sahibinin akrabalarını ziyaret etmesine işaret eder.

Bilezik, hizmetçiye de işaret eder.

Kadınları için bilezik, sahip olacakları nimet ve sevinçtir.

Bir kimse rüyada gümüşten bir bilezik görse o kimsenin malı artar.

Bilezik, erkeklerden rüyada onu takınan kimse için üzüntü ve keder, kadın için ise bezektir.

Çünkü bilezik kadınlara mahsus ziynet eşyasıdır.

Eğer bilezik ölüler üzerinde görülse o ölülerin Cennet’te olduklarına işaret eder.

Bazı tabirciler altın bilezik onu rüyada takınan için mirastır, dediler.

Bilezik, bekâr kimse için hanımdır.

Bilezik, çocukla da tabir edilir.

Bazı tabirciler rüyada gümüş bilezik takmak, takınan kimse için din ve takvadır.

Çünkü gümüş bilezik Cennet ehlinin bezeklerindendir, dediler.

Bilezikler eğer altın veya gümüşten olursa, izzet sahibi kimselere yaklaşmaya mal ve güzelliğe işaret eder.

Eğer bilezikler kemik veya fildişinden olursa bu rüya insanların rezillerine işaret eder.

Bazen de erkek için bilezik takınma mülke veya Hak’tan sapmaya ve yalana işaret eder.

Bilezikler üzüntü, keder, tasa, usanç, musibet ve belaya düşmüş olan kimseye teselli verecek sözler söylemeye işaret eder.

Erken bir evlilik gerçekleştireceğinizin habercisidir.

Rüyada bilezik görmek; hayırlı işlere ve erkek çocuğa, ölüde bilezik görmek; ölenin ruhunun huzur içinde olduğuna bileziği kolda görmek; merak ve sıkıntıya, bileziği kolundan çıkarmak; dostlarınızla aranızın açılacağına, bileziği kırmak; hastalığa tutulmaya ve fakirlik çekmeye işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın