Rüyada bahşiş görmek

Rüyada bir vesileyle bahşiş almak yoksul kimseler için hayır ve menfaate, varlıklı kimseler için rezillik ve rüşvete delalet eder.

Rüyada bahşiş vermek kaybolan bir şeyin bulunmasına, küçük miktarda bahşiş vermek büyük bir sıkıntıyı sorunsuz atlatacağınıza dalalet eder.

Rüyada büyük miktarda bahşiş vermek ise, saygınlığın artırmasına ve yapılan işte ilerlemeye işarettir. Herkese bahşiş dağıtmak ticarette başarı kazanacağınıza işarettir.

Rüyasında bahşiş veren kişi, dedikoduya karışır. Bahşiş alan da kendi sözleri yüzünden güç durumda kalabilir.

Rüyada bahşiş vermek, genellikle hasislik ve tembelliği anlatır. Bahşiş verilen bir kadın ise, bahşişi veren önemsiz bir hastalığa yakalanacak demektir.

Rüyada bir garsona veya herhangi bir kimseye bahşiş vermek, gönül zenginliğine ve sevince işarettir. Bir rivayete göre, rüyada bahşiş vermek, malının zekâtını vermediğine delalet eder.

Bahşiş verilen bir hizmetçi veya garson ise kazancının meşru bir yoldan olmadığına, bahşişi kendisi alıyorsa haram bir malı satın almış olduğuna işarettir.

Yorum yapın