Rüyada at görmek

Rüyada at görmek, makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder.

Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır.

At, güzel evdir.

Beyaz at düşmana galip gelmeye, siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, bekarın kısrağa binmesi asil ve zenggin bir kadınla evlenmesine, beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder.

Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir.

Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur.

Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir ise ya da düşünceye meyletmeye, melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Siyahata binen karsız bir yolculuğa çıkar.

Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, at tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir.

Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir. Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesi demektir. Ama ölü at zarara ve yakın zamanda ölüme; bağlı at mevkiinin değişmemesine; at satmak kavgaya; at dövmek hapse girileceğine, suda at dedikoduya işarettir. Bereketin ve bol kısmetin işaretidir.

Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına işarettir.

Atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder. Rüyada at görmek murattir. Tabirciler atın rengine göre rüyaları yorumlarlar. Yagiz yani siyah at büyüklük ve maldır.

Kirmani’ye göre doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin fazlaligina, doru taya bindiğini görmek de zengin bir kadınla evlenmege işarettir. Al at dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir. Rüyasında al ata bindiğini gören şerefe ulasir fakat biraz hüzünlenir.

Kula at; hastalık ile tabir olunur. Kula ata bindiğini gören hasta olur. Eğer bindiği disi tay ise hastalıkli ve hazin tabiatli bir kadınla evlenir. Kir at hayır ve berekettir. Eğer bindiği disi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir. Ablak yani demiri kir renginde bir at görmek şöhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kir renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar.

Demiri kir ve alni akitmali bir hayvanin üzerine binmek istediğini görmek, büyük bir kimsenin işlerine karisacağına, demiri kir bir ati olup bunu başka bir renge boyadığını görmek hayra delalet eder. Ebu Said El-Vaiz’e göre; demiri kir at ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha asağı tabir olunur. Çünkü kiymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsizdir.

Demiri kir ata binmis olduğunu gören her isinde zorluga uğrar. Bir başka rivayete göre de rüyada ata binmek, gerçekte ata binen kimse için şerefli mertebeye nail olmaya ya da bir seyahate çikmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasina veya bir ev sahibi olacağına işarettir. Rüyada genç ve iyi bir cins at görmek, rüya sahibinin iktidarinin artmasına, rızkının çogalmasina beyazimsi gri renkli bir at görmek, kazançli işlerin peşinden koşmaya koyu kirmizi veya kül renginde yasli bir at görmek ise, işlerin bozulmasina işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını maglup eder.

Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itiban, mevkisi yükselir. Kir ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir. Gemsiz bir ata binmek, rüya sahibinin istemedigi halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasina işarettir. Huysuz ve azgin ata binmek, rüya sahibinin hilekar ve yalanci bir kimse ile ilişki kurmasina ve bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder.

Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giristigi işlerden olumlu neticeler elde edemeyecegine işaret eder. Rüyada bir at öldürdügünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Bir at tarafından isirildığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür. Ölmüs bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur.

At eti yedığını görmek, rüya sahibi için iyi değildir. Attan düstügünü gören kimse, para kaybina uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattigini gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hizla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Disi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kisraga bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder. Bir başka rivayete göre ise; rüyada yaninda at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

Ata binmeye layik olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur. Semer vurulmus bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar. Bekar olan kimse kisraga bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asilli bir kadınla evlenir. Asil olan asilsiza nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder. Kir at, düşmana galip gelmektir. Yele ve kuyrugu kızil ve dört ayağı şekil şan at, takva ve dindir.

Bir kimse, yelesi ve kuyrugu siyah ve diğer yerleri kızil bir ata bindiğini görse, bazen raki içer. Çünkü vasfi yapilan at manasina gelen kümeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir. Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkur at meshur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layik olursa. Kisrak at, zevcedir. Tekrar binme niyetinde olmayarak disi attan indığını ve gemini çikardigim gören kimse, hanımını boşar. Tekrar binmek niyetiyle bir işi için atından indığını ve atınin egerinin de yaninda olduğunu gören kimse ise hanımının hayizli olusu sebebiyle ondan nefsini menetmesine delalet eder.

Eğer başka bir kisraga binmek üzere mezkur attan indığını gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadıni daha nikah eder. Yahut ikinci atın kiymeti nispetince bir cariye alır. Eğer kisraktan indigi zaman nefret ederek arkasıni dönüp yürüse yahut indigi zaman yere kan olarak sidik etse, o kimse hanımından ayrılarak zina ile meşgul olmasına delalet eder. Halis kızil kisrak, dindar, neseli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Alaca kisrak, güzellik ve mal ile meshur bir kadındır. Her tarafi, yelesi ve kuyrugu kızil olan kisrak, neseli, sevinçli bir kadındır. Beyazligi siyahligindan çok olan at, dindar bir kadındır. Bir kimse egersiz ve gemsiz bir kisraga bindiğini görse, ahlaksiz bir kadınla evlenir. Yahut sebati olmayan bir işi üzerine alır. Atlardan ve üzerine semer vurulan hayvanlardan beyazligi siyahligina galip at, velayet’ delalet eder. Beyazligi siyahligindan fazla olan ata bindiğini gören, dindar bir kadınla evlenir. Hayvanlarin siyahi izzet ve şereftir.

Kendisi sari, yelesi ve kuyrugu kızil olani, matem veya gelin için toplanmis birtakim kadınlara delalet eder. Bazen de bu rüya deve üzerindeki yüklere delalet eder. Bir kimse birtakim atlara malık olduğunu veya onlari otlattigini görse, arkadaşlari arasında makbul olur. Rüyada görülen at, bahadir, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. At, ortaktir. Bir kimse kendi yaninda veya evinde bir atın telef olduğunu görse, bir insanın vefatina delalet eder. Alni beyaz ve dört ayağı şekil bir ata bindiğini ve ata binmeye de layik bir elbise ile bir şeyi talep etmek için yavas, yavas yürüdügünü görse, o kimse halk arasında izzet ve şerefe yahut saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz. Eğer . bindiği at siyah olursa, o kimsenin kiymeti ve şerefi büyük, devlet ve saltanati şiddetli ve; kuvvetli olur. Çünkü siyah at, mal, devlet, saltanat ve ululuktur.

Bindigi atın yelesi, kuyrugu ve sair yeri kızil olursa, o kimsenin boş işlerle uğrasma, oyun, kan dökme ve kavga gibi şeylere meyli ve hevesi olurKati ve sert başli olup binicisi durdurmak istediğinde durmayan at, deli bir kimsedir. Yürütülmek, iştendigi zaman duran at, bir işi benimsemeyip tembel olan ve işlerinde tembellik gösteren insana delalet eder. Atın altınin ve kuyrugunun beyazligi, saltanatin şereflisidir. Atın izansizi ve hareketinin azligi, sultan için harbe ve elinde bulunan seyin azligina ve düşmanının ona zafer bulmasina delalet eder. Atın kuyrugunun killarinin çok olması, rüya sahibinin evlat ve akrabasınin çokluguna delalet eder. Atın kuyrugunun kesildığını gören kimse, ölür ve kendisinden sonra geriye bir şeyi kalmayarak ismi unutulur.

Atın kuyrugu kökünden kesilmis olursa evlat ve akrabalari kendisinden önce ölür. Sultan olan bir kimse, atınin kendisiyle çekistigini görse, tebaasindan birisinin sultana karşı çıkması ve isyan etmesine delalet eder; eğer rüyayı gören tüccar ise, ortagi ona isyan eder. Ve onun aleyhinde bulunur. Atın siçramasi, bir hususta meyletmeye, bir tarafi tercih etmeye, ihtiyacına tezce ulasmaga delalet eder. Bir ati sevk ettiğini gören kimse, şerefli bir adama hizmet etme arzusunda bulunur Bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir. Bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

1 yorum Aşağıdaki formu kullanarak siz de yorum, görüş ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

  1. rüyamda cok guzel yere uzanmış onu hayranlıkla izliyorum gözleri acık olmus goruyorum ve ona birısı ezıyet edıyodu kımıldamıyordu ben engel oluyodum ezıyet etmesıne

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın