Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek, yoldan sapmış asi, suçlu, hileci, zayıf bir adamla yorumlanır.

Rüyada bir örümceği öldürdüğünü gören evinden bu sıfattaki bir adamı kovar.

Kirmani’ye göre; rüyada örümcek görmek, dokumacı ile tabir olunur. Bir örümcek tuttuğunu gören, bir dokuma ustası ile arkadaş olur. Bir örümceğin kendisinden kaçtığını gören, zayıf ve dindar bir adamdan ayrılır.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; Örümcek, esiyle geçinemeyen evinden kaçan ahlaksız bir kadına delalet eder. Bir örümcek tuttuğunu gören böyle bir kadınla evlenir, örümceğin bütün çeşitleri bu şekilde yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada örümcek gören kimse, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimseyi görür. Bazı tabirciler, örümcek, ibadet ehil ve takva sahibi bir kimsedir, dediler. Bundan dolayı rüyada örümceğe rasgeldiğinle gören kimse, abid ve takva sahibi kimse ile arkadaş olur.

Bir kimse rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görse, Cenab-ı Hakk’ın, “Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir.” (Ankebut Suresi 41. ayet) mealindeki ayeti gereğince, o kimseye zayıflık ve gevşeklik arız olur.

Örümcek sihir yapan bir kadına da işarettir. Bazen de örümcek dokumacılık sanatını bilmeye işarettir. Bir kimse rüyada örümceğin tavandan indiğini görse, şiddetli bir kısa işarettir.

Rüyada örümcek görmek, dokumacıya, ibadete düşkün, takva ehli kimseye işaret eder.

Rüyada örümcekle karşılaştığını gör­mek, dokumacı veya dindar biriyle karşılaşmaya; örümcek tuğunu görmek, böyle biriyle dost olmaya veya ahlâksız bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada örümcek görmek, haylaz, hilekâr, yoldan çıkmış, güna­ha batmış, zayıf karakterli bir kimseye veya sihir yapan kadına işaret eder.

Rüyada örümcek öldürdüğünü görmek, yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan birinden kurtulmaya işarettir.

Rüyada örümceğin kendinden kaç­tığını görmek, zayıf, güçsüz bir adamdan ayrılmaya işarettir.

Rüyada damdan/tavandan örümcek düştüğünü görmek, şiddetli soğuk geçecek kış mevsimine işarettir.

Rüyada örümcek ağı görmek, hile ve düzene, fakirliğe, güçsüzlüğe işarettir.

Rüyada evinde birçok örümcek ağı görmek, yoksulluğa, sıkıntı çekmeye işarettir.

Rüyada evdeki örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek, fakirlikten kurtulmaya işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın