Rüyada Ali İmran Suresi görmek

Rüyada Ali İmran Suresi görmek yani Kuran-ı Kerim’den Ali İmran Suresi’ni okumak halk içinde seçkin bir yer edinmek şeklinde tabir edilir.

Rüyada Ali İmran Suresi’nden bir ayet okumak aile içinde az nasibe, çok yolculuk etmeye delalet eder.

Rüyada Ali İmran Suresi’ni veya bu surenin bir kısmını okuduğunu yahut okunduğunu gören, Hz. Ebu Bekir’e göre, akraba ve dostları arasında kısmeti az olur.

Ali İmran Suresini gören kimse, ihtiyarlığında çocuk sahibi olur.

Rüyada Ali İmran Suresi gören kimse ömrü boyunca çokça yolculuk eder.

Nafi ve İbn-i Kesir’e göre Ali İmran Suresi’ni rüyasında gören, halk arasında sevilir ve her türlü fenalıklardan uzak kalır.

İbn-i Şirin’e göre ise, halk arasında sevimli, kötü hallerden kaçınan biri olarak yorumlanır.

Kirmani’ye göre, rüya sahibi İslam dinine bağlı olarak ölür ve gömülür.

Rüyasında Ali İmran Suresi’ni görenin evladı yoksa Cenabi-i Hak ona bir evlat ihsan eder.

Cafer-i Sadık’a göre, dininde ve hareketlerinde doğru, halk arasında makbul ve aziz, dünya ve ahirette affa mazhar olur.

Bir başka rivayete göre de Ali İmran Suresi’ni veya bu surenin bir kısmım rüya da okuduğunu görmek, o kimsenin ailesi arasında fazla durmamasına veya çok yolculuk yapmasına işaret eder.

Bazı tabirciler bu rüya seçkin, masiyetten art ve hizmet ehli bir kimseye işaret eder demişlerdir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın