Rüyada akrep görmek

Rüyada akrep görmek; genelde inancı olmayan, zararlı, külfeti bol, ağzı bozuk ve bir o kadar da zayıf bir düşman olarak tabir edilir.

Rüyada akrep sokması görmek, rüyayı gören kişinin kendisine düşmanlık besleyen birinden zarar göreceğine yorumlanır.

Rüyada elbisesinin üzerinde veya içinde akrep görmek; kişinin kendi çoluk çocuğundan zarar göreceğine dalalettir.

Rüyada herhangi bir cismi veya nesneyi akrep sanmak, kendine dost ve zararsız olan birini düşman sanacağı anlamına gelir.

Rüyada akrebi tutup bunu bir kadının üzerine koymak/atmak onunla cinsi anlamda münasebet kurmaya delalet eder.

Rüyada akrep görmek, kötü ve ahlaksız biri ile karşılaşılacağı veya onunla bir işe girişileceğine işarettir.

Akrep sokması rüyası görmek, ağır bir hastalığa yakalanmaya veya ölüme işarettir.

Rüyada akrep öldürmek bir kötülükten kurtulacağına işarettir.

Rüyada akrep görmek, kötü biri ile karşılaşılacağı veya onunla bir ise girişileceğine işarettir.

Evde akrep olması, hilekar biri tarafından aldatılmaya işaret eder.

Rüyada herhangi bir yöntemle bir akrebi öldürdüğünü görmek, bir düşmanın kötü haberini almaya yorumlanır.

Yattığı veya yatacağı yatakta akrep olması aile içinde birinin gurbete çıkmasına işarettir.

Rüyada elinde bir akrep olduğu halde halkı bu akreple korkuttuğunu gören, herkesi arkasından çekiştirir ve haklarında olmadık şeyler söyler.

Ağzından akrep çıktığını veya akrebin elbisesinin içine girdiğini görenin düşmanı evinde olup onlarla birlikte oturur.

Rüyasında donunun veya pantolonunun içinde akrep olduğunu gören, karısından düşmanlık görür. Başka bir rivayete göre de, karısına bir düşman musallat olur.

Rüyada gömleğinin içinde akrep olduğunu gören, ev halkından birinin düşmanlığına düçar olur.

Kirmani’ye göre rüyada akrep soktuğunu görmek, düşmanının kendi aleyhinde söz söylediğine ve ondan zarar göreceğine işarettir.

Bir başka rivayete göre rüyada akrebin sokması, rüya sahibinin eline geçecek ve fakat devamı olmayan bir mal olarak yorumlanır.

Eğer bir kimse rüyasında bir akrebi yutsa, o kimsenin düşmanı onun sırlarına vakıf olur ve hakkındaki gizli şeyleri bir şekilde öğrenir.

Bir kimse dükkanında akrep görse, o akrep ona üzüntü ve keder veren düşman anlamına gelir.

Bir kimse rüyasında akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimse hakkında gıybet eder.

Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır.

Bir kimse rüyada elinde bir akrebin olduğunu ve elindeki bu akrebin insanları soktuğunu görse, o kimsenin insanları gıybet eden ve insanlar arasında söz götürüp getirmek suretiyle onları tahrik eden bir adam olduğuna işaret eder.

Rüyada akrep görmek, el ve dilinden hiç bir kimsenin selamette olmadığı; söz götürüp getiren bir kimse sebebiyle meydana gelecek üzüntü ve kedere delalet eder.

Bazen akrep görmek akrep gibi çok favorisi olan bir kimseye düşkün olmaya delalet eder. Akrep, kişinin akrabalarından olan düşmanıdır.

Rüyada akrebi halk üzerine sevk edip sürdüğünü gören kimsenin, Lut kavminin fiilini (livata) yaptığına delalet eder. Kuyruğunu sürüterek yürüyüp giden ve öldürücü olan bir cins akrebi görmenin tabiri de böyledir. Ancak bu cins akrebin düşmanlığı daha şiddetli ve büyüktür.

Bir kimsenin evinde akreplerin yanması, o kimsenin düşmanlarının ölmesine delalet eder.

Bazı tabircilere göre rüyada karnında akreplerin olduğunu görse, o akrepler onun kendi isinde bulunan düşmanlarıdır.

Bir kimse kıçından akrepler çıktığını görse, o akrepler onun torunlarından olan düşmanları veya torunlarıyla kendi arasında meydana gelecek bir düşmanlıktır.

Rüyada akrebi çiğ olarak yediğini gören kimse, fasık bir kimseyi gıybet eder. Her hayvanin etini çiğ yemenin tabiri de böyledir.

Akrep, kalbine gelen her şeyi diliyle söyleyen ve dostunu düşmanından ayıramayan bir kimseye delalet eder. Akrebin kıskacı koğucu adamın dilidir.

Rüyada akrep görmek, hiç ummadığınız bir acı ile karşılaşacağınıza işarettir.

Evde akrep görmek, hilebaz biri ile iş yapıp aldatılacağınıza dalalet eder.

Rüyada akrep tarafından sokulmak, oldukça büyük bir tehlike geçireceğinize ya da yakınlarınızdan birinin ölüm haberini alacağınıza yorumlanır.

Rüyada akrep öldürmek, düşmanlarınızdan herhangi birinin kötü haberini alacağınıza tabir edilir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın