Kova burcu özellikleri

Hayal güçleri sınırsız olmakla birlikte, düşünceleri bulundukları anın ötesinde, akılcı ve sezgiseldir. Kovalar dik kafalıdırlar.

Kendilerini dinleyenlerin ne demek istediklerini anlamadıklarını sanırlar. Kovaları tanımlayan sözcük “Biliyorum”dur. Kova burcu insanları sevecen tavırları ile tanınırlar.

Bu kişiler bencil değildirler. Irk, cinsiyet ve sosyal durumuna bakmaksızın, herkesin aynı olanaklara sahip olmasını isterler.

Modern görünüşlerine karşın, inatçı ve sabit fikirli olurlar. Kovalara yaklaşmak çok zordur, çünkü ne kadar dostça davranırlarsa davransınlar, arada her zaman bir mesafe bırakırlar.

Kişisel özgürlükleri onlar için o denli önemlidir ki, bu yüzden en yakın ilişkilerini kesip atabileceği gibi, yine özgürlükleri adına her türlü özveride bulunurlar.

Bu yüzden kovalara aile yaşamı biraz zor gelir. Çoğu zaman yeni bir şeyler keşfetmek için uğraşıda bulunurlar. Belli ilkeleri sonuna dek savunmaları onları hiç rahatsız etmez.

Kova burcunu tanımlamak her zaman kolay değildir. Farklılığını karşısındaki kişiye hissettirmek onun için zor olsa da, onlar garip bir şekilde kovanın etkisinde kalırlar. Özgürlüğünden asla vazgeçmeyen kovalar için her şey söylenebilir, fakat asla dürüstlüğünden şüphe edilemez.

Yaşamın bilgi ve deneyim olduğunun bilinciyle, kararlı ve inatçı bir şekilde her konuda iyi bir öğrencisidirler. Gençlik çağlarınızdaki deneyimlerinle, ileri yaşlarda oldukça birikimleriyle öne çıkarlar.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın