Rüyada Zebur görmek

Rüyada Davud Aleyhisselam’a indirilen Zebur’u görmek Allah korkusuna, zikir ve dini musikiye düşkün olmaya, garip haberler işitmeye, okuma zevkine ve hitabet sanatına vakıf olmaya delalet eder.

Rüyada Zebur görmek, genellikle hayra yorumlanır.

Zebur okuduğunu gören, güzel ve hayırlı bir iş görür.

Abdulgani Nablusi’ye göre, davut aleyhisselamin Zeburunu rüyada görmek, yalvarip aglamaga, tövbeye, ibadete, eglenceden zevk duymaya, egri bügrü ve garip haberler duymaya, okuyup konuşmaktan hisse almaya delalet eder.

Salimi’ye göre; dört mukaddes kitaptan biri olan Zeburu görmek, Allah’ın (C.C) emirlerine her zaman boyun egerek yerine getirdiginize, bu yüzden daima gerek Allah nazarinda gerek halkın gözünde iyi bir insan olarak tanınip kabul edildiğinize işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada Davut (A.S.)’a nazil olan Zebur’u görmek, ölü üzerine aglamaya, tövbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalpleri birlestirmeye, dogru olmayan garip haberleri isitmeye ve okumaya işarettir.

Yorum yapın