Rüyada yüzmek görmek

Bir kimse rüyada suda yüzdügünü görse, bir düşmanlıkta bulunur ve düşmanına galip gelir.

Yüzmek için denize girdiğim hatta deniz içinde görünmedığını görse, o kimsenin helak olmasına işarettir.

Kendisini suyun örttügünü ve orada öldügünü yahut suda boguldugunu gören kimse şehit olarak ölür.

Bazı tabirciler de hata ve kusuru çok olduğu halde vefat eder dediler.

Rüyada denizde, gölde, nehirde yahut havuzda yüzdügünüzü görmek, bir çok günah işlediğinizden dolayı ruhunuzun azap çektigine ve bu günahlardan arinmak için mutlaka ibadetlerinizi siklastirarak Cenab-ı Hakk’tan af ve magfiret etmesini talep etmenizin gerektiğine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada denizde yüzdügümi gören kimse alimse ilimde arzu ettiği şeye ve istegine kavuşur.

Denizde yüzüp sonra sahile çıksa, eğer ilim talep ediyorsa onu terkeder.

Rüyada deniz ve nehirde yüzmek rüya sahibinin dininin güzelligine ve itikadının sağlamlığına işarettir.

Karada yüzdügünü gören kimse hapsolunur.

Yüzmede hissettiği çetinlik ve kolaylik nispetince ve sahile yakinligi miktarinca hapiste durur.

Denizin derin yerine girdiğinl ve orada güzel ve hos bir şekilde yüzdügünü görse, büyük bir iş veya büyük bir memuriyete girer.

Suda yüzdügü halde korktugunu gören kimse korku hapislik veya bir hastalığa düşer.

Kendisini kurtaramayacak zannettiğini görse, üzüntü ve keder içinde ölür.

Yüzmesinde cesaret gösterse mezkur işten selamette olur.

Rüyada kurumuş görülen her deniz ve göl ona nispet olunan kimsenin devletinin gitmesine işarettir.

Suyunun yine oraya dönmüs görülmesi, ona nispet edilen kimsenin devletinin yeniden dönmesine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın