Rüyada yün görmek

Rüyada yün görmek rüya sahibinin helal bir rızık elde edeceği ve kazandığı haklı kazancı ile güzel bir yaşam süreci üzerine tabir edilir.

Rüyada yün görmek hem kısmet hem de zenginlik anlamına gelmektedir.

Eğer rüya sahibi bekar ise hayırlı bir kısmet ve evlilik üzerine ifade edilir. Rüya sahibi eğer evliyse o zaman mal ve mülk kazanılacak iyi bir maddiyata yorulmaktadır.

Rüyada yün yıkamak

Rüyada yün yıkamak rüya sahibini aydınlık günlerin beklediğine işaret eder. Ayrıca bazı insanlara yol göstereceğini ve iş hayatında önemli bir tecrübe kazanarak yüksek mevkilere ulaşacağına delalet eder. Çevresinden sevgi ve saygı göreceğine, yüksek kazançlar sağlayarak hayatını sorun yaşamadan devam ettireceğini işarettir.

Rüyada koyun yünü görmek

Rüyada koyun yünü görmek iyiye işaret eder. Özellikle rüyasında koyun yünü gören ve onu giyen kişiler, karşısına maddi manevi yardım edecek varlıklı kişilerin çıkacağına işaret etmektedir.

Rüyada kirli yün görmek

Rüyada kirli yün görmek hayırlı şekilde yorumlanmaz. Özellikle rüya sahibinin kötü bir haber alacağına ve bu doğrultuda ciddi maddi kayba vuracağı üzerine yorulur. Kişinin eşi ile kavga edeceğine ve bu kavganın ciddi boyutlara ulaşacağı üzerine rivayet edilmektedir.

Rüyada yün topu görmek

Rüyada yün topu görmek yüksek oranda mal ve para kazanacağı üzerine yorulur. Özellikle rüyada yün ve top ne kadar yoğun ve çok ise, bu kazançlar bir o kadar yüksek olacaktır. Genelde mal ve para üzerine yorulur ve bunun rüya sahibi için olumlu şekilde ele alınacağını gösterir. Kişinin yaşamı boyunca para konusunda sorun yaşanmayacağı, ailesiyle beraber mutlu ve huzurlu bir yaşam süreceğine delalet eder.

Rüyada yün yaktığını görmek

Rüyada yün yaptığını görmek rüya sahibinin önemli oranda para kaybedeceğini ve mallarından büyük bir oranının gideceği üzerine yorulur. Aynı zamanda helal yoldan uzaklaşacağına ve haram yollara girme teşebbüsü ile karşı karşıya kalacağı üzerine yorulur.

Rüyada yün yastık doldurduğunu görmek

Rüyada yün yastık doldurduğunu görmek rüya sahibi için hayırlı bir eş ve mutlu bir yaşama işaret eder. Hayırlı bir kısmet ile beraber evlilik yapacak olan rüya sahibinin, mutlu bir beraberliğe hayat boyu sürdüreceği üzerine yorumlanmaktadır.

Rüyada yün iplik görmek

Rüyada yün iplik görmek rüya alimleri tarafından olumlu şekilde yorumlanır. Rüyasında yün ve iplik gördüğünü gören kişilerin şansını ve kısmetinin açılacağına üzerine ifade edilir. Hem evlilik hem de iş hayatında ve sosyal yaşamında şansının yükseleceği, kısmetli bir döneme gireceği üzerine ifade edilmektedir.

Rüyada yün kırptığını görmek

Rüyada düğün kırptığını görmek rüya sahibi eğer bir çiftçi ise, bu dönem bereketli bir hasat elde edeceği üzerine yorulur. Eğer rüya sahibi ticaret ile uğraşıyorsa iş yerinin açılacağı ve büyüyeceği üzerine yorulur. Herhangi bir yerde çalışan kişi ise o zaman maaşını yükseleceği ve iyi bir kazanç elde edeceği üzerine rivayet edilir.

Rüyada yün görmekle ilgili diğer yorumlar

Rüyada yün görmek, helal mala, helal bir kazanca işarettir. Rüyasında deve yünü gören kimse, helal bir kazanca kavu­şur ve helal bol rızıkla rızıklanır, şeklinde tabir olunur. Vücudunda yün bittiğini görmek, malının ve parasının art­masına, zenginliğinin artmasına işaretle tabir olunur.

Rüyasında yünü veya yünleri yaktığını görmek, elindeki malını veya parasını kaybetmeye, zarar edeceğine işarettir. Rüyasında iplik haline gelmiş yün görmek, hayırlı bir mal veya hayırlı bir paraya kavuşmaya veya kavuşacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında yapağı halindeki yünü görmek, temiz ve helal bir mala kavuşmaya işarettir şeklinde yorumlanır. Rüyasında yastık veya yatağa yün doldurduğunu görmek, evliliğe, yani rüya sahibi bekar ise, evleneceğine işarettir.

Bir kimse, rüyasında deve yünü görse, mirasa kavuşmaya işaretle yorumlanır. Rüyada yün görmek, helal mala yorumlanır. Yün al­mak, kazanca, yün atmak, yakmak malını israfa işaret eder.

Beyaz yün neşe ve saadete, siyah yün kedere işarettir. Yünden yapılmış eşya görmek, dürüst karı ve kocaya, iplik hali ne gelmiş yün görmek, hayırlı mal ve servete yorumlanır.

Rüyada yapağı halinde yün görmek, hiç şüphesiz helal olan mal ile tabir olunur.

Rüyada yün yakmak malını elden çıkarmaktır.

Vücudunda yün bittiğini görmek, malının artmasına delalet eder.

Yünden yapılmış eşya iyi kalpli bir ese, iplik haline gelmiş yün, hayırlı mal ve paraya; bir yastık ve yatağa yün doldurmak evlenmeye işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada deve yünü görmek fayda, rızık, elbise, miras veya miras olmayan mala ya da gasp edilmiş mallara işarettir.

Deve yünü, helal maldır.

Rüyada birkaç yük deve yününe rastladığını gören kimse, büyük bir mala kavuşur.

Rüyada yün giymiş bir kimseyi gören adam, kıymetli ve çok mal elde eder.

Bazen de yün, gümüşe işarettir.

Rüyada yün üzerinde uyuduğunu gören kimse, hanımı tarafından çok servete kavuşur.

Rüyada yünün yanması dinin bozulmasına ve servetin elden gitmesine işarettir.

Alim bir kimse rüyada yünden elbise giydiğini görse, zühd ve takva ile amel eder.

Halkı zühd ve takvaya davet ve insanları ahiret için amel etmeye teşvik eder.

Rüyada görülen yün, kederden kurtulmaya işarettir.

Ancak yün, sert, kalın ve giyene yakışmıyorsa, fakirlik ve zillete işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın