Rüyada yol görmek

Rüyada yol görmek, rüya sahibinin kısa bir zaman içinde hayırlı bir işe vesile olacağına tabir edilir.

Rüyada tek şeritli ve düz yol şeriata (İslam dini ve bu dinin koyduğu prensiplere) işaret eder.

Rüyada tali ve çok yollar dine sonradan sokulan bidat ve hurafelere; anayola çıkan tali yol, insanı hakka götüren iş ve fiillere, doğru yolu bulmaya, İslam’la şereflenmeye, günahları terk etmeye yorumlanır.

Rüyada yol olduğu halde bunun dışında yürümek dinen bozukluğa düşeceğine işarettir.

Rüyada yolunun kesilip, eşyalarının alınması dostundan dolayı sıkıntıya girmeye dalalet eder.

Rüyada doğru yol Kurana ve Peygamberimizin (S.A.V.) sünnetlerine, bir mürşide, şeyhe yahut öndere uymaya, böyle bir yol günahkâr için tövbe etmeye tabir olunur.

Rüyada çeşitli yollar, insanı istikametten alıkoyan bidatlere ve sapık görüş ve düşüncelere ya da iki şey arasında tereddüt etmeye yorumlanır.

Rüyada yol görmek, sanatta kendine özgü ekol oluşturmaya ve ilerlemeye de yorulabilir.

Rüyada yoldan çıkmak haktan uzaklaşmaya, yolunu kaybetmek sapıklığa, tekrar bulursa selamete ermeye tabir edilir.

Rüyada yoldaki zararlı şeyleri kaldırıp atmak hayır işlemeye, yola işemek yahut zarar verici şeyler atmak insanları eli ve diliyle incitmeye, gizli yol gurur ve kibre delalet eder.

Rüyada dar veya taşlı yolda yürümek, bazı kavgaların başınızdan geçeceğine işaret eder.

Kenarları çiçekli bir yol görmekse, aşk yaşamınızda güzel bir ilişkiye başlayacaksınız demektir.

Rüyada dar veya taşlı yolda yürümek, bazı kavgaların başınızdan geçeceğine işaret eder.

Kenarları çiçekli bir yol görmekse, aşk yaşamınızda güzel bir ilişkiye başlayacaksınız demektir.

Dar veya taşlı bir yolda yürümek, birtakım tartışmalar yaşayacağınızı, kenarları çiçeklerle dolu bir yolda yürümek ise uzatmalı bir ilişkinin sonunu gösterir.

Ferah, aydınlık güzel bir yol sonu hayırlı ve sevinç verecek bir yoldur.

Yol ağaçlıklı ise kısmettir.

Rüyada yol ve cadde görmek, hayra delalet eder.

Arazi bahsinde söylediğimiz gibi, büyük ve geniş bir cadde hidayete, eğri büğrü, arızalı yollar, küfür yollarına delalet eder.

Yolda kolaylıkla yürümek, eğer yol cadde ise, tövbeye nail olarak hidayete; zorla yürümek hidayete davet edildiği halde, gitmemekteki ısrara; caddeden küçük ve eğri büğrü yola geçmek, İslam’dan uzaklaşmaya, küçük ve zor yoldan büyük caddeye çıkmak, genişliğe ve aydınlığa işarettir.

Rüyada iki tarafı büyük ağaçlarla bezenmiş bir cadde görmek yahut böyle bir caddede yürüdüğünü görmek, İslam alimlerinin himayesinde bulunmaya yorumlanır.

Rüyada caddenin kenarındaki ağaçlardan birinin devrildiğini veya kurumuş olduğunu görmek, alimlerden birinin ölümüne; o ağaçlardan bir veya birkaç dal koparmak, bir alimin ilminden faydalanmaya; bir rivayete göre de bir alime zarar vermeye işaret eder.

Rüyada caddenin kenarına bir ağaç dikildiğini görmek, sonradan alim olacak bir çocuk yetiştirmeye dalalet eder.

Rüyada caddenin kenarındaki ağaçlara su vermek, ve kurularını temizlemek gibi hizmette bulunmak ilim adamları ile sohbet edip onların hizmetlerinde bulunmağa tabir olunur.

Rüyada cadde kenarındaki ağaçları temiz, sade ve yeşil yapraklarla süslü görmek, o yerde ilim adamlarının itibarına; ağaçları kurumuş, solmuş ve toz içinde görmek, ilim adamlarına saygı ve itibarda kusur edilmeğe delalet eder.

Rüyada cadde kenarında dikenli çalı görmek, ilim adamları ile tabir olunur.

Bir dikenli çalının büyük ve güzel bir ağaca dönüştüğünü görmek, kötü birinin iyiliğe dönüsüne işarettir.

Abdülgani Nablüsi’ye göre, rüyada yol, şeriat ile tabir olunur, rüyada yolun üzerinde değil de başka tarafında yürüdüğünü gören, delalete düşer.

Yolda karşısına bir yol kesici çekip da eşyasını aldıklarını gören, bir dostu tarafından zarara uğrar.

Taşlık bir yolu hükümetin açması ve düzeltmesi o yerde adaletin geçer olmasına delalet eder.

Doğru yol ve cadde, rüyası, Allah’ın kitabına, sünnete inananlarla tabir edilir, öyle bir cadde üzerindeki kendini gören hidayete erişir, asi ise tövbe edip halini düzeltir, kafir ise İslam olur.

Çeşitli yollar görmek, karışıklığa; birbirine benzer yollar görmek, küfür ve gamma delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada tek şerit halinde yol görmek, şeriata, çeşitli yollar dinde olmayan bidatlara işarettir.

Rüyada yolun dışında yürüdüğünü gören kimsenin, dini bozuktur.

Rüyada yolu kesildiğini ve eşyalarının alındığını gören kimse, dostundan dolayı sıkıntıya girer.

Rüyada devlet reisinin sarp bir yolda yürüdüğünü görse, o yerde adalelinin icra edileceğine işarettir.

Rüyada görülen doğru yol, Allah’ın kitabına, peygamberin sünnetine veya bir şeyhe ya da bir öndere uymaya işarettir.

Eğer rüyayı gören günahkarsa, tövbe eder.

Kafir ise, Müslüman olur.

Çeşitli yollar, iki şey arasında tereddüt etmeye ve adamı sapıklık, bidat ve küfre götüren şeylere işarettir.

Yol, sanatta bir ekol kurmaya, ilerlemeye ve kötü bir eser bırakmaya işarettir.

Denizde yol göstermek, sıkıntıdan kurtulmaktır.

Yol, kocaya gitmiş bir kadındır.

Yol, helalinden olan bir kazançtır.

Yol, insanın ona uymakla kurtulacağı doğruluk ve herkesin gideceği ölüm yoludur.

Rüyada yol üzerinde doğru bir istikamete doğru gittiğini gören kimse, dünya adamı ise kazançlı bir ticaret yapmağa başlar.

Rüyada görülen gizli yol, kibir ve bidattir.

Dar ve taşlı bir yolda yürümek, bazı tartışmalar yaşamak demektir.

Çiçekli yol size uzun süre baskı yapan sevgilinizden kurtulmak anlamındadır.

Arkadaşla birlikte yürümek, mutluluk, güzel bir aile hayatı ve anlayışlı bir kişiyle evlilik habercisidir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın