Rüyada yer görmek

Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin şeref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir. Mahser yerinl görmek, sırlari gtzlemeye, fakirlikten sonra zenginliğe. korkudan emniyete ve vadini yerine getirmeye işarettir. Bazen güzel ve bekar kariya, nasibi az büyük bir rütbeye, hidayet vetövbeye işarettir. Ekilecek bir araziyi görmek, o arazinin ekilip biçilmesine, ziraatina ve mahsülüne, bolluğuna, kitligina, ziraat aletlerine ve ekincilige veo arazide mutad olarak biten şeylere ve güzel kokan nebatata işarettir. Bilinmeyen bir yeri görmek, anaya, çocuğa, koca ve kariya, ortaga ve emniyetli miras, ev ve hayvan gibi malık olduğu şeylere; yatak, sergi, hali vekeçe gibi üzerine oturdugu şeylere işarettir. Yer, zina edenlerin, zamparalarin ve (asiklarin evlerine ve her çeşitoyunlarina işarettir. Yer, söz gezdirip koguculuk yapan ve sir gizlemeyenkadına işarettir. Yer, mücadele ve düşmanliga veya ilim ve güzel ve düzgünsöz söylemeye işarettir. Yer dünyaya, gök de ahirete işarettir. Bazen yer ve gök, Allahtan başka hiç kimsenin birlestirmeye muvaffakolamayacagi kumalara işarettir, Yerin yanidığını görmek, bidatlarin, haram ve kötü olan şeylerin asikareyeçıkması ile tabir edilir. Bazen de yerin yarilmasi, o yerin iyiligine, bereketlive bitek olmasına işarettir. Yerin, bulunduğu halden uzun ve geniş olması, hapiste olanin serbest birakilacağına, hamile kadının doguracağına ve rızka işarettir. Eğer bir kimse kendisinin bir çöle sahip olduğunu görse fakir veyaçocuğu olmayan bir kadınla evlenir. Bazen de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rızkaveya o yerde iyi-kötü işler işleyen kimseye işarettir. Bir yere sahip olduğunu gören, bekar ise evlenir ve çocuğu olur, yahutbirisine ortak olur ya da malı ve sirliligi ile bir kimseye emniyet meydanagetirir veya mirasa nail olur, yahut bir ev kiralar veya satın alır. Ya da birbinek satın alır. Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve o yerdekinzkini alır. Eğer yer geniş, manzarasi güzel olursa rüya sahibinin o yerdekiameli güzel olur. Eğer yer üzerinde hayvan iasesi ve çürümüs kemikler vediğer pislikler olduğunu görürse, rüya sahibinin o yer üzerindeki ameli kötüolur. Yerin sallandığını görmek, hamile olan kadının çocuğunu düsürmesi ile tabir edilir. Yerin, üzerinde olan şeylerle battigini görmek, Allah’aitaattan gaflete işarettir. Eğer yerin bakir, tunç, demir ve tasa döndügünü görse, bu rüya, bazen rüyasahibinin hanımının zor doguracağına veyahut o kimse sanatından başka birsanata geçeceğine, kazancından başka rızka nail olacağına veya bir madenbulacağına işarettir. Yer yanlip kendisinl yuttugunu gören kimsenin rüyasıutanmasina ve sebeplerin güçlenmesine, bazen de yolculukta bulunmasinaveya hapsedilmesine ya da deli olmasına işarettir. Sahraya benzeyen ve bilmediği, düz ve geniş bir yerde bulunduğunu görenkimse acele olarak yolculuğa çikar. Bir kimse bir yerde oturdugunu görse o kimsenin o yerde iktidarli, kuvvetlive nüfuzlu olmasına işarettir. Eliyle veya başka bir şeyle yeri dövdügünü gören kimse ticaret için yolculukeder. Bir kimse kendisinin kitlik yerden çikip bolluk olan yere gittigini görse, bidattan Sünnet-i Seniyyeye geçer. Yolculugu arzu eden kimse bir yerden çikip diğer yere gittigini görse arzuettiği yolculuğu tahakkuk eder. Yolculuktaki hali ise rüyada gördügü yerinucuzluk, bolluk veya kitlik ve darligi nispetinde olur, Bu rüyayı gören bir sehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alinir. Bir kimse bir yeri satip başka bir yere çıktığını görse hasta ise ölür, zenginise fakir olur. Yer üzerinde ayağınin kaydığını yahut topraktan elinisilkeledığını gören kimse fakirlesir, eğer hasta ise ölür ve topraga girer. Yeryüzünde kaybolduğunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadignigörse, dünyayı taleb etmek maksadi ile yolculuğa çikar ve bu yolculuğundaölür. Kendisi için yerin yanidığını gören kimsenin ömrü uzun olur, Bir kimse kendisini yerin yuttugunu fakat yere batmadığını görse uzak biryolculuk yapar. Bir kimsenin rüyasında yerin sallandığını yahut battiginigörmesi, o yere bir bela erisecegine yahut o yere çekirge musallatolacağına, ya da dolu düsecegine yahut kitlik veya şiddetli bir belaninmeydana çıkmasına işarettir. Yer görmek, yerin genişligi, büyüklügü, darligive küçüklügü nispetince o yere sahip olan kimsenin dünyaligina işarettir. Bilinen bir yeri görmek, bulunduğu sehir ve o sehrin ahali ve sakinlerineişarettir. Yeri kazdığını ve ondan da yedığını gören kimse hile ile mala nailolur. Çünkü kazmak hiledir. Yerin darligi geçim darligidir. Rüyada yere batmak, meydana gelecek korku ve tehdiddir. Bir kimsekendisinin yere battigini görse, azaba düşer. Yerin bir tarafinin yarilip yineyere batmasi ora halkına isabet edecek şiddetli bir hastalığa, yahut oradaçekirge, dolu, kitlik, pahalilik v. s. gibi meydana çıkacak afet ve belayaişarettir. Bir kimse kendisini, yerin yuttugunu görse, eğer serli kimse ise onabir azap erişir, yahut gidip geri dönmemesinden korkulan uzak bir yolculukyapar. Rüyada hiçbir çukur olmaksizin yere battigini, derine gittigini vehatta kendisinin bir daha oradan çikamayacagim zannettiğini gören kimse, dünyayı istemekle aldanır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın