Rüyada yellenmek görmek

Rüyada yellenmek rüyayı görenin söyleyeceği çirkin bir söze veya bu işi işleyenin küçük günah kazanmasına işarettir.

Rüyada yalnızken ve uygun bir ortamda gaz çıkardığını görmek bir sıkıntıdan kurtulmaya tabir edilir.

Rüyada sessizce yellenmek hatalı söz söylemeye, kederlenmeye yahut borcu ödemeye ve meşakkatten kurtulmaya, birinin çıkardığı gazdan rahatsız olmak ondan bir zarar görmeye işarettir.

Rüyada, insanların içinde sessizce yellenmek çevresini rahatsız edecek bir iş yapmaya, onları incitecek söz söylemeye işarettir.

Rüyada namaz içinde kokusu duyulmayan yahut rahatsız etmeyen yellenme, hayırlı bir işi kem söz ve yanlış bir davranış yüzünden tehlikeye düşürmeye yorumlanır.

Rüyada yellenerek abdestini bozmak bir sözünden caymaya, bozulan abdestini yenilemek sözünün gereğini yerine getirmeye yemin kefareti vermeye işaret eder.

Rüyada yellenmek bazen cemaati ( topluluğu) dağıtmaya yahut yalan sözle meşgul olmaya, sesli olarak yellenmek çirkin söz ve ise delalet eder.

Rüyada yellenmek hileli bir işi haber verir.

Rüyada yellenmek cemaati dağıtmaya ve yalan sözle meşgul olmaya işarettir.

Bazen bu rüya ahmaklığa, yalnızlığa ve halktan ayrılmaya, bazen de yalan ve mübalağalı bir söze veya bir şeyi dövmeden dolayı çıkacak sese işarettir.

Rüyada sesli bir şekilde yellendiğini gören kimse, çirkin bir söz söyler.

Rüyada bir topluluk içinde bulunduğu halde kendisinin kast ve iradesi bulunmaksızın bir ses çıktığını gören kimse, keder ve sıkıntılardan kurtulur.

Kasten sesli ve pis bir koku çıkaran kimse, kötü bir söz söyler veya çirkin bir iş yapar.

Yellenmeden meydana gelen pis koku ve ses nispetince de ayıp Sessiz olarak kokusu pis bir şekilde yellense, o kökü miktarınca ayıplanacağına işarettir.

Bir kimse, kederli ve üzüntülü bir topluluk içinde yellense, o topluluk keder ve üzüntüden kurtulurlar.

Rüya sahibi ticaret yapıyorsa kar eder.

Güç durumda ise kolaylığa kavuşur.

Rüyada zorla ses çıkaran kimse isteği dışında olan bir iş yapar.

Eğer kolaylıkla ses çıkaracak olsa, gücünün yettiği bir işi yapar.

Rüyada şiddetli ve pis kokulu bir ses çıkardığını gören kimse yolculukta izzet ve şerefe erişir ancak işleri dağınık olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın