Rüyada yara görmek

Rüyada yara görmek; hırsızlık ve ihanete, yaralandığını görmek; hastalığa, bir tarafınızı yaralı görmek; bir aşk yarası alacağınıza, boş olan kalbinizin dolacağına işarettir.

Rüyada vücutta görülen yara, çalışmakla elde edilecek mala ve dünyalığa işaret eder.

Sağ eldeki yara erkek yakınlardan, sol eldeki yara kadın akrabaları tarafından, ayaktaki yara ekim ve ziraattan, topuktaki yara çocuktan elde edeceği mala tabir edilir.

Rüyada görülen akıcı yara, nafaka ve diğer ihtiyaçları için çalışma zaruretine, karındaki yara mala isabet edecek zarara yahut kendini rahatsız edecek söze ya da çocuk ve torunu tarafından kendine ulaşacak mala yorumlanır.

Rüyada başta görülen yara mal sahibi için sakınılması gereken bir duruma, baldır yarası uzun ömre, bacak yarası kavim ve akraba çokluğuna yorumlanır.

Rüyada iki ayağının birden yaralanması bulunduğu yer ve görevde ömür boyu kalmaya, kalp ve göğüsteki yara gençler için aşık olmaya, yaşlılar için üzüntüye dalalet eder.

Rüyada imam (önder), devlet başkanı ve yönetici konumdakilerin başlarının yahut bedenlerinin herhangi bir yerinin yaralandığını yahut yarıldığını görmesi ömürlerinin uzun olmasına, dostlarının ardına almalarına işarettir.

Rüyada yaralandığını fakat kan akmadığını görmek kendine has fazilet ve meziyetlerin su yüzüne çıkmasına, yaralandığını ve bu yaradan kan geldiğini görmek eline mal geçmesine ve bu malın eserinin kendisinde görünmesine, bıçak, demir parçası vs. gibi şeylerle birini yaralamak hata aramaya ve art niyete işarettir.

Rüyada korkusundan dolayı birini yaralamak üzüntü ve kedere, yaralanan içinde musibete; birini yaralamaktan dolayı diyet ( bedel, tazminat) verdiğini görmek düşmanı sevindirmeye ve onun adını ünlendirmeye ya da borcu varsa onu ödemeye delalet eder.

Rüyada yara genel olarak para kazanmak zengin olmak sayılır. Rüyada bir erkek kendisini yaralamış gördüyse yakınları onu hatalı işlere atılmaktan kurtaracaklar demektir. Rüyayı bir kadın görüyorsa, sevgilisi veya kocası tarafından aldatıldığına işaret eder.

Rüyada yara genel olarak para kazanmak zengin olmak sayılır.

Rüyada bir erkek kendisini yaralamış gördüyse yakınları onu hatalı işlere atılmaktan kurtaracaklar demektir. Rüyayı bir kadın görüyorsa, sevgilisi veya kocası tarafından aldatıldığına işaret eder.

Rüyada yaralandığınızı veya bir yerinizi kestiğinizi görmek, hastalığa işaret eder. Kötü bir olay canınızın sıkılmasına neden olacak.

Rüyada vücutta yara paradır. Ama yaranın altında et görünmesi tam tersi para sıkıntısıdır.

Rüyada her hangi bir yerinden yaralandığını ve ne şekilde yaralandığını bilmediğini görmek, eğer yarasının üzerinde kan varsa, yakın arkadaşları tarafından kendisinin zararlı bir iş yapmaktan koruyacaklarına işarettir. Bu rüyayı bir kadın görmüş iş sevgilisi veya kocasının kendisine ihanet ettiğine, eğer yaradan kan akıyorsa, bir arkadaşının kendisini gülünç bir duruma düşürecek bir harekette bulunacağına işarettir.

Bazılarına göre; rüyada vücudunda yara ve çıban gören o çıbanların veya yaraların sayısı kadar haram malın sahibi olur. Ancak bu çıban veya yaralar büyük ise, bunlar kendisinin ödemekle yükümlü olduğu maddi ve manevi borçla yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de vücudunun bazı azasında yara olduğunu görse, tabir, yaranın görüldüğü azaya göre yapılır. Şöyle ki; yara göğüste ve kalpte olursa, erkek ve kadınların gençleri hakkında aska, ihtiyarlan hakkında da üzüntü ve kedere işarettir.

Yara sağ elinin baş parmağında olursa, rüya sahibinin üzerine lazım gelecek borca ve onun aleyhinde yazılacak protesto ve üzüntüye işarettir. Kendisinde yara olup aktığını gören kimsenin üzerinde bir borç vardır. Her akıcı yara, rüya sahibinin nafakası ve ihtiyacı için çalışması lazım gelen şeydir.

Bir kimsenin vücudunda veya karnında gördüğü yarası ve ondan kanın çıkması, rüya sahibinin malına isabet edecek zarara yahut onun hakkında rahatsız edici bir sözün söylenmesine işarettir ve söylenen sözden dolayı kendisine sevap gelir. Sağ elinin parmağındaki yara, üzerinde kalacak borca işarettir. Hastalık işaretidir. Ayrıca sahte bir arkadaşınız tarafından incitilebilirsiniz.

Yorum yapın