Rüyada vücudunda değişiklik görmek

Rüyada vücudunda değişiklik görmek, bir rivayete göre rüyayı görenin iflas edeceği şeklinde yorumlanır.

Kendisini, genç ve dinç veya orta yaşlı ve kuvvetli olduğu halde, rüyada çok ihtiyar görmek, dinde iyileşmeye, kadrinin artmasına, şerefinin fazlalaşacağına, ihtiyar olduğu halde rüyada kendisini genç görmek bu rüyanın aksine yorumlanır.

İbn-i Şirin’e göre, ihtiyar veya orta yaşlı bir kadın, rüyasında kendisinin genç olduğunu görse, dünya ona bakar, eğer hasta ise iyileşir.

Bir kadın rüyasında gayet güzel ve genç olduğunu görse, çok geçmeden vefat eder.

Boyunun uzun ve vücudunun iri olduğunu gören kimsenin ömrü uzun ve şerefi büyük olur.

Boyunun kısaldığı veya küçüldüğünü gören, evini veya malını satar memur veya işçi ise, isinden atılır.

Vücudunda eksiklik gören din ve dünyasında noksanlığa uğrar.

Bir madene veya kullanılan bir eşyaya dönüştüğünü görmek, fayda görmeğe, kurbağa olduğunu görmek, ibadetle meşgul olmaya, maymun ve benzeri bir hayvan olduğunu görmek.

Allah-u Teala Hazretlerinin gazabına işarettir.

Cafer-i Sadık’a (RA) göre çirkin hayvanlardan (maymun gibi) birine dönüştüğünü görmek dokuz şekilde tabir olunur; hakaret, küçük görme, ceza intikam, alay, irtikâp, haramlar, fena is, alçaklık.

Çirkin hayvan görmekte hayır yoktur.

Danyal Aleyhisselam’a göre; kendisinde güzellik ve iyilik olan bir şeye dönüştüğünüm görmek, önce zahmete sonra zafere delildir.

Abdulgani Nablusi’ye göre gencin ihtiyar olması, güzelin çirkin olması, erkeğin kadına dönüşmesi hayırsızdır.

Alçalma, hakaret, ahlaksızlık, sefalet ve fakirliğe delalet eder.

Aksine ihtiyarin genç, çirkinin güzel ve kadının erkek olması hayırdır.

Kuvvetin artmasına, mutluluk ve sevince, dinde iyileşmeye, inanca ve nihayet her iste hayra işarettir.

Kendisinin kadın olduğunu veya kadın cinsiyet organlarına sahip olduğu görmek, alçaklık, hakaret ve darlıktır.

Eğer bir davası varsa düşmanı ile sulh olur.

Bir kadın kendisinin erkek olduğunu, erkeklik organı gibi bir şeyi olduğunu ve sakalı bulunduğunu görse, eğer oğlu varsa yaşadığı yerin büyüğü olur.

Eğer hamile ise erkek çocuk doğurur, eğer değilse hiç çocuk doğurmaz.

Bazen bu rüya kocasına, babasına, kardeşine nispet olunur.

Bir kadın erkek olup kadınlarla münasebette bulunduğunu veya evlendiğini görse, hayır ve şerefe, paraya ve rızka sahip olur.

Rüyasında bir kadının erkek olup, bir kadınla ilişki sonunda onunla evlendiğini görmesi şaşılacak bir şeyle karşılaşacak demektir.

Kendisinde bir hayvan kuyruğu, boynuz, tırnak olduğunu veya hortum bulunduğunu görmek hayırdır.

Kus gibi kanatlı ve tüylü olduğunu görmek kıymetinin artmasına, hayra delalet eder.

Kus olup uçtuğunu görmek üç şekilde yorumlanır: Yolculuk, bir isin hemen olması, ibadet.

Eti yenir cinsten bir hayvan olduğunu görmek, musibettir.

Rüya sahibi memur ve işçi ise isinden atılır.

Bir rivayete göre, halk arasında kötü tanınır.

Deve, koyun, sığır ve benzeri eti yenir bir hayvana dönüştüğünü görmek, hayra delalettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın