Rüyada usare görmek

Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir. Şeker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir.

Mevsiminde üzüm sikan kimse fakir ve zengin olur. Kitlik ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, sıkıntılardan kurtularak bolluğa kavuşurlar.

Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur.

Bu rüyayı ilim ve Sünnet-i Seniyye’yi öğrenmek isteyen birisi görürse, onları tahsil eder.

Bu rüyayı bekâr bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir.

Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya da süt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir.

Ayrıca bakınız; su, sıkmak.

Yorum yapın