Rüyada uçmak görmek

Danyal aleyhisselama göre rüyada uçtugunu görmek, hayırdir. Rüyada bir yerden başka bir yere kus gibi uçtugunu gören, yola çikar ve büyük bir mevkie ulasir. Gökyüzüne dogru uçtugunu gören zarara uğrar. Gökyüzüne uçup bir daha yere inmedığını gören dünyadan göçer. İbn-i Şirin’e göre; rüyasında kanadi olmadığı halde uçtugunu gören bulunduğu durumdan başka bir duruma girer. Bir evin damindan başka bir evin damina uçtugunu gören, esinden bosanarak başka biriyle evlenir. Kirmani’ye göre; göge dogru uçtugunu görmek hacca gitmege; evinden tanımadigi bir eve uçtugunu görmek, ölümüne; kus kanadina benzeyen kanatlari olduğunu görmek, halkın hayretini çekecek bir halin olduğuna; göge dogru uçup sonra yere indığını görmek, ölüm derecesinde hasta olup sonra iyilesecegine delalet eder. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyasında bir dağın tepesine uçtugunu gören büyük bir mekana erişir. Uçarken bir seyin üzerine düstügünü gören, öyle bir seyin sahibi olur. Eğer rüya sahibi bir ise layik değilse, ölüm derecesinde hastalanir. Kanat takarak uçtugunu görmek, yolculuğa ; kanatsiz olarak uçtugunu görmek, bir durumdan başka bir duruma geçeceğine; uçtugu vakit niyetlendigi yere ulasirsa yolculuğunda hayra nail olacağına; bir tarladan başka bir tarlaya uçtugunu görmek, kuvvet ve şerefe delalet eder. Alçaktan yüksek bir yere kanatsiz olarak uçtugunu gören, meramina ulasir. Güvercin gibi uçtugunu gören yükselir. Havada kaybolacak derecede uçtugunu gören ölür. Bir başka rivayete göre de rüyada uçmak, yolculuk, başasagi uçmak ise, rahatlikla yapilacak yolculuktur. Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçmasi, onun issiz kalmasina işarettir. Rüyada damdan dama uçtugunu gören kimse, ünlü bir zat tarafından ünlü bir zat taratma geçer. Bir kadın rüyada tanıdığı bir erkegin evine uçtugunu gören kimse, o erkekevlenir. Rüyada bildigi bir evden bilmediği uzak bir eve uçtugunu görenkimse, ölür. Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtugunu görse, hapisten çikar. Bazı tabirciler, rüyada uçmak eğer kanatla olursa, yolculuğa çikmaya, kanatsiz olursa, bir durumdan diğer bir duruma geçer veya bir yerden diğerbir yere nakleder, dediler. Yabanci olan bir kimse, uçtugunu görse, memleketine döner. Bazı tabircilerde, o yabancı çok yolculuk yapar, dediler. Rüyada kuslarla beraber uçtugunu gören kimse, yabancı kimselerle görüsür. Bir kimse rüyada bir adamla yarissa ve uçup o adamı geçse, o adamakahreder. Uçtugundan dolayı da o kimsenin kadri yüce olur. Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmedığını gören kimse ölür. Rüyada evinden tanımadigi bir eve uçtugunu gören kimse, evinden kabreintikal eder. Havaya dogru uçtugunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonra bu hastalıktan kurtulur. Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsiz uçtugunu gören kimse, arzusunanail olur ve yükseldigi nispette sani yücelir. Havada güvercinler gibi uçtugunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğinezarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunugören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur. Zenginlerin ve devlet memurlarinin rüyada uçtuklarim görmeleriilerlemelerine, gurbette olan bir kimsenin görmesi ise, memleketinedönmesine işarettir. Bazen de bu rüya memleketine hiç dönemeyecegineişarettir. Bir kimse iki kanadiyla uçtugunu görse, bu rüya bütün insanlarhakkinda hayırlıdır. Kanatsiz uçtugunu ve göge dogru yükseldığını görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya işarettir. Ev ve sokaklar üzerinde uçtugunu görse, yine onun çekecegi izdirap vesahsi işlerinin de ilerleyememesine işarettir. Kuslarla beraber uçtugunu gören kimse, yakında yabancı bir kavminarasında bulunur. Rüyada havaya fazla kalmayarak yalniz yerin üzerindeolduğu bilinecegi kadar yükşeklikte uçtugunu görse, yolculuğa çikmaya vetekrar dönüp gelmeye işarettir. Bir kimse, istediği zaman uçtugunu ve istemedigi zaman da uçmadigimgörse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolayligina işarettir. Evinden uçarak çıktığını gören kimsenin, ölecegine işarettir. Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başasagi uçtugunu görse, okimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe işarettir. Hasta bir kimsenin, uçtugunu görmesi, ölecegine işarettir. Bir kimse sedir veya başka bir şey üzerinde uyudugu halde mahfe içindeuçtugunu görse, rüya sahibinin başma geçecegi bir belaya yahut ölecegineya da dizlerinde veya baldirlannda meydana gelecek bir hastalık ve afeteişarettir. Yerle gök arasında uçtugunu gören kimsenin, arzu ve istegi çokolur. Rüyada bir yerden diğer bir yere gögün genişligine dogru uçtugunugören kimse, gitmeye söz verdigi bir yere yaya olarak veya bir şeye binerekgider, ya da bir yere yolculuğa çikar ve uçtugunda yerden yükseldigimiktarca da o yerde izzet ve ikram görür. Fazlaca uçtugunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna işarettir. Bazen de uçmak, talebe için ilim ögrenmeye, kötü kimseler için günahIslemeye veya önceden çalismis olduğu bir şeyi istemeye ya da rüyasahibinin kızma aninda yapacagi başıt hareketlere işarettir. Kanatsiz uçtugunu görmek ise, meşakkatli bir yolculuk yapacağına yahut Bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtugunu görmek fazla müsrif bir kişi olduğuna işarettir. Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarasi güzel bir dağa yahut çimenlik bir yere ya da camiye indığını görse, yukaridaki rüyanin aksine tabir edilir.

Yorum yapın