Rüyada taht görmek

Rüyada taht görmek, en yüksek mevkiye erişeceğinizi gösterir. Tahta oturmak, yüksek bir makam sahibi olacağınıza işarettir.

Rüyada taht görmek, çok yüksek makamlara yükseleceğinize yorumlanır.

Tahtta oturduğunu görmek çevrenizdeki insanların saygısını kazanacağınıza işaret eder.

Başkasının tahtta oturduğunu görmek, başka insanların size yardım etmesiyle başarı kazanacaksınız anlamındadır.

Kişinin eşine, insanın şeref duyacağı şeylere, binite, döşemesiz taht üzerine oturmak yolculuğa yahut ölüme, bekar kadının bahtı yüklenerek evine getirmesi evlenmesine delalet eder.

Rüyada bir tahtta oturduğunuzu gördüyseniz, çok yükselecek ve itibar sahibi olacaksınız demektir. Büyük ündür.

Rüyada görülen taht boşsa kişi büyük bir ise heveslenecek demektir.

Rüyada taht görmek, çok çeşitli şekilde yorumlanır.

Rüyasında bir taht üzerinde serilmis bir hali, kilim veya silte gibi bir seyin üzerinde oturdugunu görmek, yolculuğa delalet eder.

Altında bir şey serili ve üstünde bir şey örtülü olduğu halde bir taht üzerinde yattigini gören düşmanlarını alt ederek, şerefe ulasir.

Eğer rüya sahibi fesat bir kimse ise, ve uyumakta ise asilarak ölür.

Bir rivayete göre ibadetten vaz geçer.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; bir tahtta oturdugunu gören, ehil ise, büyük bir rütbeye ulasir, değilse, fena bir ün yapar ve musibete uğrar.

Oymali ve nakisli bir taht gören, bir memuriyete girer ve orada dogruluk ile halkın işlerini yapar.

Sandal ağacından yapılmış bir tahtta oturdugunu görmek, yüksek bir memuriyete geçeceğine işarettir.

Cafer-i Sadık’a (RA) göre; rüyada taht görmek sekiz şekilde tabir olunur: Yükşeklik, şeref, yolculuk, rütbe, memuriyet, kadir, kudret ve söz geçirme.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen tahtin Uzerinde dösemesi yoksa, yolculuğa işarettir.

Bazı tabirciler taht, zevcedir, dediler.

Melikin (devlet başkani) evinde döseli bir taht görse, sonra onun üzerine çiksa mülke nail olur.

Taht üzerinde olduğunu gören kimsenin, elinden çikmis olan şey yine eline döner.

Dösemeli bir taht üzerinde bulunduğunu gören kimse, dinden gaflet eder, münafik bir kavim üzerine yükselir.

Bir kimse, kendisinin güzel bir i taht üzerinde olduğunu görse, devlet ve yükşeklige, izzet ve şerefe nail olur.

Taht ve üzerinde uyku uyunulan her şey rüya sahibinin hanımına ve hepsinin geçimlerine işarettir.

Bazı tabirciler, tahtin, rüya sahibinin şereflenecegi, sevinecegi zevce, gemiye ve her türlü binilecek şeylere işarettir, dediler.

Dösemesi olmayan bir taht üzerinde olduğunu gören kimse, ölür yahut uzak bir yere yolculuk yapar.

Hanimiyla beraber bir taht üzerinde olduğunu görse, hanımıyla beraber zevk ve sata içerisinde yaşar.

Bazı tabirciler, o kimsenin hanımıyla aralannda muhalefet meydana gelir, dediler.

Kocasi olmayan bir kadın tahti yüklenerek evine girdiğini görse, birisiyii evlenir.

Hasta olan bir kimsenin, rüyada tahtinin kırıldığını görmes hastalıktan kurtulacağına, sıhhat ve afiyet bulacagma işarettir.

Tahtta oturduğunuzu gördüyseniz, çok yükselecek ve itibar sahibi olacaksınız.

Başkasının tahtta oturduğunu gördüyseniz, başka insanların yardımıyla başarı elde edeceksiniz demektir.

Tahtta oturduğunuzu gördüyseniz, çok yükselecek ve itibar sahibi olacaksınız.

Başkasının tahtta oturduğunu gördüyseniz, başka insanların yardımıyla başarı elde edeceksiniz demektir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın