Rüyada tahıl biti görmek

Rüyada tahil biti görmek, büyük ve zenginlerle ilişki ve menfaatini kestirmek için bir sahis hakkında koguculuk yapan bir adama delalet eder.

Hasta olan bir sahis tahil bitinin evinde olduğunu veya vücuduna yapismis olduğunu görse, vefat eder.

Bir sahsin kapida veya sergi ve tahtada yahut sofrada bugday ve arpa biti görmesi, o kimsenin vücudunda meydana gelecek hastalıklara delalet eder.

Bazen de çoluk çocuk malın bitidir.

Bir atasözüne göre, çoluk çocuğun çok ve malın az olmasma delalet eder.

Tahil biti rüya sahibinin aile ve akrabasmdan olan düşmanıdır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın