Rüyada sur görmek

Allah yolunca savaşan mücahidlere, ululuk sahibi devlet başkanına ya da bu nitelikteki diğer devlet yöneticilerine; sur bazen önde gelen âlim ve evliyalara, hakla batılı ayıran şeriata ve çok sevince, dervaze işarettir.

Rüyada büyük sokak ve sur kapılarını gündüzün kapalı görmek, burada meydana gelecek hoş olmayan durumlara; bu kapılardan girmek iyi ticarete, sanata ve rızka, bu kapıları açık görmek bir ise girmeye tabir edilir.

Rüyada şehrin hisarları, kale ve surları üzerinde olmak korktuğundan emin, umduğuna nail olmaya; buralarda görülen olumsuzluklar ileri gelen kimselerde görülecek olumsuzluklara delalet eder.

Rüyada kale suru görmek, devlet başkanına veya İslam şeriatına tabir olunur. Bir kalenin surunun yıkıldığını görmek, o yer devlet büyüğünün ölümüne, din ve şeriatın yolunda gitmeyeceğine, o yerde emniyetin ve asayişin azaldığına; surdan bir parçanın kopmuş olduğunu görmek, o yer devlet büyüklerinden birinin ölümüne delalet eder.

Rüyada yeni bir sur yapıldığını görmek, o yerde büyük bir devlet adamı olacağına, surun bazı yerlerinin tamir olunduğunu görmek, o yere yeni bir amir geleceğine işarettir.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen sur Allah (C.C.) yolunda cihat eden mücahitlere veya yahut şehrin reisine ve muhafızına işarettir. Bazen de sur, o şehrin abid veya âlim olan birisine hakla batıl arasını ayıran şeriata, bazı kere de sevince işarettir.

Bir kimse rüyada surlardan birinde olduğunu görse, o kimse düşmanından ve korktuğundan emin olur. Bir kimse rüyada bir şehrin burçlarının yıkıldığını görse, o şehrin vali ve muhafızı ölür veya görevinden alınır.

Bir kimse rüyada bir şehrin burç ve surunda bir gedik meydana geldiğini hatta o gedikten şehrin içerisine bir aslan veya sel yahut hırsızların girdiğini görse o şehirde İslam’ın zayıflamasına, ilmin revaçsızlığına işarettir. Meçhul burç ve sur İslam, ilim, kuran, mal, emniyet, takva ve duaya ve düşmanlardan korunulacak her seve, zevce, zırh, seyyit ve babaya işarettir.

Bir kimse rüyada şehrin burç ve surlarının hayvan gibi yürüdüğünü görse, sultan bir isinden dolayı o burç ve surun yürüdüğü tarafa yolculuk yapar.

Bir şehrin surları, mütevelli ve hâkime işaret ettiği zaman, duvarının yüksek yerleri hâkim ve mütevellinin etbaa ve hizmetçileridir.

Surların yüksek yerleri, düşmanın haline muttali olmaya işarettir. Eğer şehrin suru, mala işaret ederse, onun burçları o malın bekçisidir. Eğer şehrin suru, melike işaret ederse, o surun burçları, melikin hazırlığı, silah ve hububatıdır.

Yorum yapın