Rüyada sümük görmek

Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere sümkürdügünü gören kimsenin hanımı, ömrü uzun olan bir kız dogurur. Bir kimse birisinin evine sümkürdügünü görse, o evden bir kadınla evlenir. Eğer böyle bir durum olmazsa ev sahibinin hanımına hiyanetlik eder. Bazı tabirciler, sümkürdügünü gören kimse, birisine olan borcunu öder veya borcunun ödenmesinl ister veya kavmi onun hakkında yaptığı bir işten dolayı mükafatlandirir, dediler. Birisinin yatagina sümkürdügünü gören kimse, onun hanımına hiyanet eder. Zahmetli bir şekilde sümküren kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada burnunda sümük olduğunu gön kimsenin, hanminin hamile olduğuna işarettir. Rüyada sümügünün akdigim gören kimsenin, çokça evlati olur. Bir yere sümkürdügünü gören kimsenin, sümkürdügü yerin şerefliligi miktarinca şerefli olan bir kadının bir erkek çocuğu olur. Sag taratma sümkürdü ise, dogacak çocuk erkek, sol taratma sümkürdü ise, dogacak çocuk da kız olur. Sümük ve su gibi burnundan akan şeyler, hastalık veya nezledir. Sümük yemek, borca muhtaç olmaya veya süpheli şeylere düsmeye işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın